Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 180 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 571 zł
Zaliczka na podatek 500 zł
Całość - kwota brutto 7 348 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Luty 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Marzec 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Kwiecień 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Maj 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Czerwiec 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Lipiec 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Sierpień 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Wrzesień 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Październik 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Listopad 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Grudzień 7 348,00 717,16 110,22 180,03 570,65 6 091,00 500,00 5 269,94
Rocznie 88 176,00 8 605,92 1 322,64 2 160,36 6 847,80 73 092,00 6 000,00 63 239,28
Wynagrodzenie pracownika 7 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 123 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 853 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Luty 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Marzec 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Kwiecień 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Maj 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Czerwiec 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Lipiec 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Sierpień 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Wrzesień 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Październik 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Listopad 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Grudzień 7 348,00 717,16 477,62 122,71 187,38 8 852,87 zł
Rocznie 88 176,00 8 605,92 5 731,44 1 472,52 2 248,56 106 234,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 348 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 853 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 557 zł
Zaliczka na podatek 362 zł
Całość - kwota brutto 6 974 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Luty 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Marzec 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Kwiecień 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Maj 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Czerwiec 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Lipiec 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Sierpień 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Wrzesień 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Październik 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Listopad 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Grudzień 6 974,00 680,66 104,61 0,00 556,99 4 951,00 362,00 5 269,74
Rocznie 83 688,00 8 167,92 1 255,32 0,00 6 683,88 59 412,00 4 344,00 63 236,88
Wynagrodzenie pracownika 6 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 453 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Luty 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Marzec 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Kwiecień 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Maj 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Czerwiec 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Lipiec 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Sierpień 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Wrzesień 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Październik 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Listopad 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Grudzień 6 974,00 680,66 453,31 0,00 177,83 8 285,80 zł
Rocznie 83 688,00 8 167,92 5 439,72 0,00 2 133,96 99 429,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 974 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 830 zł
Całość - kwota brutto 6 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Luty 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Marzec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Kwiecień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Maj 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Czerwiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Lipiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Sierpień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Wrzesień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Październik 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Listopad 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Grudzień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 830,00 5 270,00
Rocznie 73 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 560,00 9 960,00 63 240,00
Wynagrodzenie pracownika 6 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Luty 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Marzec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Kwiecień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Maj 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Czerwiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Lipiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Sierpień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Wrzesień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Październik 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Listopad 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Grudzień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 zł
Rocznie 73 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 709 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 361 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 709,00 0,00 5 270,19
Luty 6 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 709,00 0,00 5 270,19
Marzec 6 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 709,00 0,00 5 270,19
Kwiecień 6 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 709,00 0,00 5 270,19
Maj 6 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 709,00 0,00 5 270,19
Czerwiec 6 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 709,00 0,00 5 270,19
Lipiec 6 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 667,00 0,00 5 066,99
Sierpień 6 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 667,00 0,00 5 066,99
Wrzesień 6 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 667,00 0,00 5 066,99
Październik 6 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 667,00 0,00 5 066,99
Listopad 6 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 667,00 0,00 5 066,99
Grudzień 6 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 667,00 0,00 5 066,99
Rocznie 76 332,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 256,00 0,00 62 023,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ