Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 530 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Luty 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Marzec 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Kwiecień 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Maj 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Czerwiec 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Lipiec 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Sierpień 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Wrzesień 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Październik 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Listopad 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Grudzień 620,00 60,51 9,30 15,19 4,69 285,00 0,00 530,31
Rocznie 7 440,00 726,12 111,60 182,28 56,28 3 420,00 0,00 6 363,72
Wynagrodzenie pracownika 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 10 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Luty 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Marzec 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Kwiecień 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Maj 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Czerwiec 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Lipiec 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Sierpień 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Wrzesień 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Październik 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Listopad 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Grudzień 620,00 60,51 40,30 10,35 15,81 746,97 zł
Rocznie 7 440,00 726,12 483,60 124,20 189,72 8 963,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 68 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 56 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 701 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Luty 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Marzec 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Kwiecień 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Maj 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Czerwiec 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Lipiec 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Sierpień 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Wrzesień 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Październik 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Listopad 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Grudzień 701,00 68,42 10,52 0,00 55,99 498,00 36,00 530,07
Rocznie 8 412,00 821,04 126,24 0,00 671,88 5 976,00 432,00 6 360,84
Wynagrodzenie pracownika 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 68 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 833 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Luty 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Marzec 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Kwiecień 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Maj 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Czerwiec 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Lipiec 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Sierpień 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Wrzesień 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Październik 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Listopad 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Grudzień 701,00 68,42 45,57 0,00 17,87 832,86 zł
Rocznie 8 412,00 821,04 546,84 0,00 214,44 9 994,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 701 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 833 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 613 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Luty 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Marzec 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Kwiecień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Maj 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Czerwiec 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Lipiec 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Sierpień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Wrzesień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Październik 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Listopad 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Grudzień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 83,00 530,00
Rocznie 7 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 996,00 6 360,00
Wynagrodzenie pracownika 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Luty 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Marzec 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Kwiecień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Maj 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Czerwiec 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Lipiec 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Sierpień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Wrzesień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Październik 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Listopad 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Grudzień 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 zł
Rocznie 7 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 912 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 912,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 530,19
Luty 912,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 530,19
Marzec 912,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 530,19
Kwiecień 912,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 530,19
Maj 912,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 530,19
Czerwiec 912,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 530,19
Lipiec 912,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 284,99
Sierpień 912,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 284,99
Wrzesień 912,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 284,99
Październik 912,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 284,99
Listopad 912,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 284,99
Grudzień 912,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 284,99
Rocznie 10 944,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 4 891,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 530 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ