Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 64 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Luty 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Marzec 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Kwiecień 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Maj 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Czerwiec 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Lipiec 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Sierpień 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Wrzesień 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Październik 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Listopad 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Grudzień 657,00 64,12 9,86 16,10 0,00 317,00 0,00 566,92
Rocznie 7 884,00 769,44 118,32 193,20 0,00 3 804,00 0,00 6 803,04
Wynagrodzenie pracownika 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 64 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Luty 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Marzec 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Kwiecień 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Maj 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Czerwiec 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Lipiec 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Sierpień 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Wrzesień 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Październik 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Listopad 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Grudzień 657,00 64,12 42,71 10,97 16,76 791,56 zł
Rocznie 7 884,00 769,44 512,52 131,64 201,12 9 498,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 567 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 567 zł netto poniesie łączny koszt równy 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 72 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 59 zł
Zaliczka na podatek 38 zł
Całość - kwota brutto 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Luty 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Marzec 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Kwiecień 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Maj 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Czerwiec 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Lipiec 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Sierpień 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Wrzesień 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Październik 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Listopad 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Grudzień 741,00 72,32 11,12 0,00 59,18 526,00 38,00 560,38
Rocznie 8 892,00 867,84 133,44 0,00 710,16 6 312,00 456,00 6 724,56
Wynagrodzenie pracownika 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 72 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Luty 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Marzec 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Kwiecień 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Maj 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Czerwiec 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Lipiec 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Sierpień 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Wrzesień 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Październik 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Listopad 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Grudzień 741,00 72,32 48,17 0,00 18,89 880,38 zł
Rocznie 8 892,00 867,84 578,04 0,00 226,68 10 564,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Luty 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Marzec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Kwiecień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Maj 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Czerwiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Lipiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Sierpień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Wrzesień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Październik 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Listopad 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Grudzień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Rocznie 7 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 216,00 1 056,00 6 720,00
Wynagrodzenie pracownika 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 648 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Luty 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Marzec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Kwiecień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Maj 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Czerwiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Lipiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Sierpień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Wrzesień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Październik 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Listopad 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Grudzień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Rocznie 7 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 648 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 560 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Luty 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Marzec 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Kwiecień 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Maj 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Czerwiec 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
Lipiec 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 296,41
Sierpień 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 296,41
Wrzesień 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 296,41
Październik 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 296,41
Listopad 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 296,41
Grudzień 560,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 296,41
Rocznie 6 720,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 138,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 560 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ