Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 52 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 665 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Luty 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Marzec 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Kwiecień 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Maj 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Czerwiec 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Lipiec 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Sierpień 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Wrzesień 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Październik 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Listopad 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Grudzień 665,00 64,90 9,98 16,29 51,64 324,00 0,00 522,19
Rocznie 7 980,00 778,80 119,76 195,48 0,00 3 888,00 0,00 6 266,28
Wynagrodzenie pracownika 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 801 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Luty 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Marzec 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Kwiecień 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Maj 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Czerwiec 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Lipiec 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Sierpień 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Wrzesień 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Październik 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Listopad 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Grudzień 665,00 64,90 43,23 11,11 16,96 801,20 zł
Rocznie 7 980,00 778,80 518,76 133,32 203,52 9 614,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 665 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 522 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 522 zł netto poniesie łączny koszt równy 801 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 73 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 60 zł
Zaliczka na podatek 63 zł
Całość - kwota brutto 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Luty 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Marzec 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Kwiecień 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Maj 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Czerwiec 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Lipiec 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Sierpień 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Wrzesień 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Październik 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Listopad 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Grudzień 745,00 72,71 11,18 0,00 59,50 529,00 63,00 538,13
Rocznie 8 940,00 872,52 134,16 0,00 714,00 6 348,00 48,00 6 457,56
Wynagrodzenie pracownika 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 73 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 885 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Luty 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Marzec 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Kwiecień 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Maj 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Czerwiec 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Lipiec 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Sierpień 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Wrzesień 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Październik 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Listopad 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Grudzień 745,00 72,71 48,43 0,00 19,00 885,14 zł
Rocznie 8 940,00 872,52 581,16 0,00 228,00 10 621,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 538 zł netto poniesie łączny koszt równy 885 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Luty 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Marzec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Kwiecień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Maj 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Czerwiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Lipiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Sierpień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Wrzesień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Październik 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Listopad 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Grudzień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 88,00 560,00
Rocznie 7 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 216,00 1 056,00 6 720,00
Wynagrodzenie pracownika 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 648 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Luty 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Marzec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Kwiecień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Maj 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Czerwiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Lipiec 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Sierpień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Wrzesień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Październik 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Listopad 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Grudzień 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 zł
Rocznie 7 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 648 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 564 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 564,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 293,10
Luty 564,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 293,10
Marzec 564,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 293,10
Kwiecień 564,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 293,10
Maj 564,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 293,10
Czerwiec 564,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 293,10
Lipiec 564,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 29,51
Sierpień 564,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 29,51
Wrzesień 564,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 29,51
Październik 564,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 29,51
Listopad 564,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 29,51
Grudzień 564,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 29,51
Rocznie 6 768,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 935,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 564 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 293 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.