Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 550 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 64 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 51 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 651 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Luty 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Marzec 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Kwiecień 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Maj 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Czerwiec 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Lipiec 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Sierpień 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Wrzesień 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Październik 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Listopad 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Grudzień 651,00 63,54 9,77 15,95 50,56 312,00 0,00 511,18
Rocznie 7 812,00 762,48 117,24 191,40 0,00 3 744,00 0,00 6 134,16
Wynagrodzenie pracownika 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 64 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 784 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Luty 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Marzec 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Kwiecień 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Maj 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Czerwiec 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Lipiec 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Sierpień 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Wrzesień 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Październik 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Listopad 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Grudzień 651,00 63,54 42,32 10,87 16,60 784,33 zł
Rocznie 7 812,00 762,48 507,84 130,44 199,20 9 411,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 651 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 511 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 511 zł netto poniesie łączny koszt równy 784 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 529 zł
Ubezpieczenie emerytalne 71 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 58 zł
Zaliczka na podatek 62 zł
Całość - kwota brutto 732 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Luty 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Marzec 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Kwiecień 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Maj 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Czerwiec 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Lipiec 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Sierpień 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Wrzesień 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Październik 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Listopad 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Grudzień 732,00 71,44 10,98 0,00 58,46 520,00 62,00 528,72
Rocznie 8 784,00 857,28 131,76 0,00 701,52 6 240,00 48,00 6 344,64
Wynagrodzenie pracownika 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 71 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Luty 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Marzec 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Kwiecień 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Maj 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Czerwiec 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Lipiec 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Sierpień 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Wrzesień 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Październik 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Listopad 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Grudzień 732,00 71,44 47,58 0,00 18,66 869,68 zł
Rocznie 8 784,00 857,28 570,96 0,00 223,92 10 436,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 732 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 529 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 529 zł netto poniesie łączny koszt równy 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 637 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Luty 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Marzec 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Kwiecień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Maj 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Czerwiec 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Lipiec 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Sierpień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Wrzesień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Październik 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Listopad 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Grudzień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 87,00 550,00
Rocznie 7 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 1 044,00 6 600,00
Wynagrodzenie pracownika 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Luty 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Marzec 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Kwiecień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Maj 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Czerwiec 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Lipiec 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Sierpień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Wrzesień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Październik 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Listopad 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Grudzień 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,00 zł
Rocznie 7 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 637 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 554 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 554,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 283,10
Luty 554,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 283,10
Marzec 554,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 283,10
Kwiecień 554,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 283,10
Maj 554,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 283,10
Czerwiec 554,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 283,10
Lipiec 554,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 19,51
Sierpień 554,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 19,51
Wrzesień 554,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 19,51
Październik 554,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 19,51
Listopad 554,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 19,51
Grudzień 554,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 19,51
Rocznie 6 648,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 815,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 283 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.