Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 56 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 44 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 572 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Luty 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Marzec 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Kwiecień 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Maj 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Czerwiec 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Lipiec 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Sierpień 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Wrzesień 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Październik 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Listopad 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Grudzień 572,00 55,83 8,58 14,01 44,42 244,00 0,00 449,16
Rocznie 6 864,00 669,96 102,96 168,12 0,00 2 928,00 0,00 5 389,92
Wynagrodzenie pracownika 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 56 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 10 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 689 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Luty 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Marzec 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Kwiecień 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Maj 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Czerwiec 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Lipiec 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Sierpień 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Wrzesień 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Październik 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Listopad 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Grudzień 572,00 55,83 37,18 9,55 14,58 689,14 zł
Rocznie 6 864,00 669,96 446,16 114,60 174,96 8 269,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 572 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 449 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 449 zł netto poniesie łączny koszt równy 689 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 64 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 52 zł
Zaliczka na podatek 56 zł
Całość - kwota brutto 652 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Luty 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Marzec 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Kwiecień 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Maj 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Czerwiec 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Lipiec 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Sierpień 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Wrzesień 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Październik 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Listopad 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Grudzień 652,00 63,64 9,78 0,00 52,07 463,00 56,00 470,95
Rocznie 7 824,00 763,68 117,36 0,00 624,84 5 556,00 36,00 5 651,40
Wynagrodzenie pracownika 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 64 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Luty 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Marzec 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Kwiecień 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Maj 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Czerwiec 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Lipiec 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Sierpień 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Wrzesień 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Październik 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Listopad 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Grudzień 652,00 63,64 42,38 0,00 16,62 774,64 zł
Rocznie 7 824,00 763,68 508,56 0,00 199,44 9 295,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 652 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 471 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 471 zł netto poniesie łączny koszt równy 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 77 zł
Całość - kwota brutto 567 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Luty 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Marzec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Kwiecień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Maj 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Czerwiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Lipiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Sierpień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Wrzesień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Październik 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Listopad 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Grudzień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Rocznie 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 448,00 924,00 5 880,00
Wynagrodzenie pracownika 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Luty 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Marzec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Kwiecień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Maj 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Czerwiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Lipiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Sierpień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Wrzesień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Październik 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Listopad 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Grudzień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Rocznie 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 567 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 494 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 223,10
Luty 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 223,10
Marzec 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 223,10
Kwiecień 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 223,10
Maj 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 223,10
Czerwiec 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 223,10
Lipiec 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -40,49
Sierpień 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -40,49
Wrzesień 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -40,49
Październik 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -40,49
Listopad 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -40,49
Grudzień 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -40,49
Rocznie 5 928,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 095,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 223 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.