Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 55 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 568 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Luty 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Marzec 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Kwiecień 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Maj 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Czerwiec 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Lipiec 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Sierpień 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Wrzesień 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Październik 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Listopad 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Grudzień 568,00 55,44 8,52 13,92 0,00 240,00 0,00 490,12
Rocznie 6 816,00 665,28 102,24 167,04 0,00 2 880,00 0,00 5 881,44
Wynagrodzenie pracownika 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 55 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 684 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Luty 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Marzec 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Kwiecień 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Maj 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Czerwiec 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Lipiec 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Sierpień 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Wrzesień 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Październik 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Listopad 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Grudzień 568,00 55,44 36,92 9,49 14,49 684,34 zł
Rocznie 6 816,00 665,28 443,04 113,88 173,88 8 212,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 568 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 684 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 63 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 52 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Całość - kwota brutto 649 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Luty 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Marzec 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Kwiecień 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Maj 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Czerwiec 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Lipiec 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Sierpień 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Wrzesień 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Październik 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Listopad 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Grudzień 649,00 63,34 9,74 0,00 51,83 461,00 34,00 490,09
Rocznie 7 788,00 760,08 116,88 0,00 621,96 5 532,00 408,00 5 881,08
Wynagrodzenie pracownika 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 63 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Luty 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Marzec 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Kwiecień 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Maj 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Czerwiec 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Lipiec 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Sierpień 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Wrzesień 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Październik 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Listopad 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Grudzień 649,00 63,34 42,19 0,00 16,55 771,08 zł
Rocznie 7 788,00 760,08 506,28 0,00 198,60 9 252,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 649 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 77 zł
Całość - kwota brutto 567 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Luty 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Marzec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Kwiecień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Maj 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Czerwiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Lipiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Sierpień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Wrzesień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Październik 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Listopad 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Grudzień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 77,00 490,00
Rocznie 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 448,00 924,00 5 880,00
Wynagrodzenie pracownika 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Luty 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Marzec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Kwiecień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Maj 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Czerwiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Lipiec 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Sierpień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Wrzesień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Październik 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Listopad 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Grudzień 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 zł
Rocznie 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 567 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 490 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
Luty 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
Marzec 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
Kwiecień 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
Maj 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
Czerwiec 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
Lipiec 490,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 226,41
Sierpień 490,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 226,41
Wrzesień 490,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 226,41
Październik 490,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 226,41
Listopad 490,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 226,41
Grudzień 490,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 226,41
Rocznie 5 880,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 298,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 490 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ