Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 671 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Luty 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Marzec 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Kwiecień 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Maj 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Czerwiec 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Lipiec 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Sierpień 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Wrzesień 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Październik 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Listopad 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Grudzień 671,00 65,49 10,07 16,44 0,00 329,00 0,00 579,00
Rocznie 8 052,00 785,88 120,84 197,28 0,00 3 948,00 0,00 6 948,00
Wynagrodzenie pracownika 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 808 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Luty 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Marzec 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Kwiecień 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Maj 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Czerwiec 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Lipiec 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Sierpień 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Wrzesień 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Październik 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Listopad 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Grudzień 671,00 65,49 43,62 11,21 17,11 808,43 zł
Rocznie 8 052,00 785,88 523,44 134,52 205,32 9 701,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 671 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 579 zł netto poniesie łączny koszt równy 808 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 60 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 754 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Luty 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Marzec 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Kwiecień 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Maj 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Czerwiec 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Lipiec 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Sierpień 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Wrzesień 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Październik 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Listopad 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Grudzień 754,00 73,59 11,31 0,00 60,22 535,00 39,00 569,88
Rocznie 9 048,00 883,08 135,72 0,00 722,64 6 420,00 468,00 6 838,56
Wynagrodzenie pracownika 754 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 896 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Luty 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Marzec 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Kwiecień 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Maj 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Czerwiec 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Lipiec 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Sierpień 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Wrzesień 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Październik 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Listopad 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Grudzień 754,00 73,59 49,01 0,00 19,22 895,82 zł
Rocznie 9 048,00 883,08 588,12 0,00 230,64 10 749,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 754 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 896 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Całość - kwota brutto 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Luty 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Marzec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Kwiecień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Maj 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Czerwiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Lipiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Sierpień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Wrzesień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Październik 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Listopad 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Grudzień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Rocznie 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 336,00 1 080,00 6 840,00
Wynagrodzenie pracownika 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Luty 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Marzec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Kwiecień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Maj 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Czerwiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Lipiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Sierpień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Wrzesień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Październik 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Listopad 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Grudzień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Rocznie 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 570 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Luty 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Marzec 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Kwiecień 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Maj 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Czerwiec 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
Lipiec 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 306,41
Sierpień 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 306,41
Wrzesień 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 306,41
Październik 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 306,41
Listopad 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 306,41
Grudzień 570,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 306,41
Rocznie 6 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 258,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ