Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 66 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 53 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 679 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Luty 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Marzec 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Kwiecień 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Maj 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Czerwiec 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Lipiec 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Sierpień 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Wrzesień 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Październik 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Listopad 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Grudzień 679,00 66,27 10,19 16,64 52,73 336,00 0,00 533,17
Rocznie 8 148,00 795,24 122,28 199,68 0,00 4 032,00 0,00 6 398,04
Wynagrodzenie pracownika 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 66 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 818 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Luty 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Marzec 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Kwiecień 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Maj 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Czerwiec 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Lipiec 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Sierpień 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Wrzesień 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Październik 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Listopad 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Grudzień 679,00 66,27 44,14 11,34 17,32 818,07 zł
Rocznie 8 148,00 795,24 529,68 136,08 207,84 9 816,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 533 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 533 zł netto poniesie łączny koszt równy 818 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 61 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 758 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Luty 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Marzec 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Kwiecień 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Maj 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Czerwiec 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Lipiec 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Sierpień 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Wrzesień 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Październik 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Listopad 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Grudzień 758,00 73,98 11,37 0,00 60,54 538,00 65,00 547,55
Rocznie 9 096,00 887,76 136,44 0,00 726,48 6 456,00 48,00 6 570,60
Wynagrodzenie pracownika 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 74 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 19 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 901 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Luty 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Marzec 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Kwiecień 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Maj 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Czerwiec 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Lipiec 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Sierpień 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Wrzesień 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Październik 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Listopad 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Grudzień 758,00 73,98 49,27 0,00 19,33 900,58 zł
Rocznie 9 096,00 887,76 591,24 0,00 231,96 10 806,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 548 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 548 zł netto poniesie łączny koszt równy 901 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Całość - kwota brutto 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Luty 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Marzec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Kwiecień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Maj 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Czerwiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Lipiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Sierpień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Wrzesień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Październik 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Listopad 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Grudzień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 90,00 570,00
Rocznie 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 336,00 1 080,00 6 840,00
Wynagrodzenie pracownika 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Luty 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Marzec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Kwiecień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Maj 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Czerwiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Lipiec 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Sierpień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Wrzesień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Październik 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Listopad 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Grudzień 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 zł
Rocznie 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 574 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 303,10
Luty 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 303,10
Marzec 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 303,10
Kwiecień 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 303,10
Maj 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 303,10
Czerwiec 574,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 303,10
Lipiec 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 39,51
Sierpień 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 39,51
Wrzesień 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 39,51
Październik 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 39,51
Listopad 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 39,51
Grudzień 574,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 39,51
Rocznie 6 888,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 2 055,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 303 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.