Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 520 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 59 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 603 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Luty 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Marzec 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Kwiecień 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Maj 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Czerwiec 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Lipiec 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Sierpień 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Wrzesień 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Październik 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Listopad 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Grudzień 603,00 58,85 9,05 14,77 0,00 270,00 0,00 520,33
Rocznie 7 236,00 706,20 108,60 177,24 0,00 3 240,00 0,00 6 243,96
Wynagrodzenie pracownika 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 59 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 10 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 726 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Luty 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Marzec 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Kwiecień 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Maj 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Czerwiec 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Lipiec 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Sierpień 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Wrzesień 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Październik 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Listopad 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Grudzień 603,00 58,85 39,20 10,07 15,37 726,49 zł
Rocznie 7 236,00 706,20 470,40 120,84 184,44 8 717,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 603 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 726 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 67 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 55 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 688 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Luty 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Marzec 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Kwiecień 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Maj 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Czerwiec 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Lipiec 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Sierpień 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Wrzesień 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Październik 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Listopad 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Grudzień 688,00 67,15 10,32 0,00 54,95 488,00 36,00 519,58
Rocznie 8 256,00 805,80 123,84 0,00 659,40 5 856,00 432,00 6 234,96
Wynagrodzenie pracownika 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 67 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Luty 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Marzec 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Kwiecień 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Maj 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Czerwiec 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Lipiec 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Sierpień 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Wrzesień 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Październik 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Listopad 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Grudzień 688,00 67,15 44,72 0,00 17,55 817,42 zł
Rocznie 8 256,00 805,80 536,64 0,00 210,60 9 809,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 688 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Luty 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Marzec 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Kwiecień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Maj 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Czerwiec 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Lipiec 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Sierpień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Wrzesień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Październik 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Listopad 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Grudzień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 82,00 520,00
Rocznie 7 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 784,00 984,00 6 240,00
Wynagrodzenie pracownika 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Luty 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Marzec 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Kwiecień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Maj 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Czerwiec 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Lipiec 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Sierpień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Wrzesień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Październik 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Listopad 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Grudzień 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00 zł
Rocznie 7 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 520 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Luty 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Marzec 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Kwiecień 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Maj 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Czerwiec 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Lipiec 520,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 256,41
Sierpień 520,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 256,41
Wrzesień 520,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 256,41
Październik 520,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 256,41
Listopad 520,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 256,41
Grudzień 520,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 256,41
Rocznie 6 240,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 520 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.