Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Luty 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Marzec 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Kwiecień 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Maj 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Czerwiec 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Lipiec 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Sierpień 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Wrzesień 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Październik 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Listopad 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Grudzień 630,00 61,49 9,45 15,44 0,00 294,00 0,00 543,62
Rocznie 7 560,00 737,88 113,40 185,28 0,00 3 528,00 0,00 6 523,44
Wynagrodzenie pracownika 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Luty 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Marzec 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Kwiecień 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Maj 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Czerwiec 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Lipiec 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Sierpień 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Wrzesień 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Październik 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Listopad 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Grudzień 630,00 61,49 40,95 10,52 16,07 759,03 zł
Rocznie 7 560,00 737,88 491,40 126,24 192,84 9 108,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 544 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 544 zł netto poniesie łączny koszt równy 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 57 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Całość - kwota brutto 715 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Luty 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Marzec 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Kwiecień 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Maj 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Czerwiec 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Lipiec 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Sierpień 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Wrzesień 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Październik 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Listopad 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Grudzień 715,00 69,78 10,73 0,00 57,10 508,00 37,00 540,39
Rocznie 8 580,00 837,36 128,76 0,00 685,20 6 096,00 444,00 6 484,68
Wynagrodzenie pracownika 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Luty 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Marzec 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Kwiecień 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Maj 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Czerwiec 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Lipiec 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Sierpień 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Wrzesień 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Październik 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Listopad 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Grudzień 715,00 69,78 46,48 0,00 18,24 849,50 zł
Rocznie 8 580,00 837,36 557,76 0,00 218,88 10 194,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Całość - kwota brutto 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Luty 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Marzec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Kwiecień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Maj 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Czerwiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Lipiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Sierpień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Wrzesień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Październik 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Listopad 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Grudzień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Rocznie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Wynagrodzenie pracownika 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Luty 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Marzec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Kwiecień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Maj 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Czerwiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Lipiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Sierpień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Wrzesień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Październik 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Listopad 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Grudzień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Rocznie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 540 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Luty 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Marzec 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Kwiecień 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Maj 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Czerwiec 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
Lipiec 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 276,41
Sierpień 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 276,41
Wrzesień 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 276,41
Październik 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 276,41
Listopad 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 276,41
Grudzień 540,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 276,41
Rocznie 6 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 540 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.