Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 62 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 50 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 638 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Luty 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Marzec 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Kwiecień 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Maj 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Czerwiec 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Lipiec 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Sierpień 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Wrzesień 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Październik 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Listopad 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Grudzień 638,00 62,27 9,57 15,63 49,55 301,00 0,00 500,98
Rocznie 7 656,00 747,24 114,84 187,56 0,00 3 612,00 0,00 6 011,76
Wynagrodzenie pracownika 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 62 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Luty 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Marzec 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Kwiecień 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Maj 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Czerwiec 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Lipiec 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Sierpień 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Wrzesień 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Październik 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Listopad 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Grudzień 638,00 62,27 41,47 10,65 16,27 768,66 zł
Rocznie 7 656,00 747,24 497,64 127,80 195,24 9 223,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 501 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 501 zł netto poniesie łączny koszt równy 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 11 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 57 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Całość - kwota brutto 719 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Luty 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Marzec 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Kwiecień 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Maj 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Czerwiec 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Lipiec 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Sierpień 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Wrzesień 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Październik 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Listopad 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Grudzień 719,00 70,17 10,79 0,00 57,42 510,00 61,00 519,42
Rocznie 8 628,00 842,04 129,48 0,00 689,04 6 120,00 48,00 6 233,04
Wynagrodzenie pracownika 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 70 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 18 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Luty 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Marzec 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Kwiecień 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Maj 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Czerwiec 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Lipiec 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Sierpień 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Wrzesień 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Październik 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Listopad 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Grudzień 719,00 70,17 46,74 0,00 18,34 854,25 zł
Rocznie 8 628,00 842,04 560,88 0,00 220,08 10 251,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 719 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 519 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 519 zł netto poniesie łączny koszt równy 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Całość - kwota brutto 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Luty 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Marzec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Kwiecień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Maj 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Czerwiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Lipiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Sierpień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Wrzesień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Październik 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Listopad 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Grudzień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 85,00 540,00
Rocznie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1 020,00 6 480,00
Wynagrodzenie pracownika 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Luty 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Marzec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Kwiecień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Maj 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Czerwiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Lipiec 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Sierpień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Wrzesień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Październik 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Listopad 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Grudzień 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 zł
Rocznie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 544 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 544,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 273,10
Luty 544,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 273,10
Marzec 544,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 273,10
Kwiecień 544,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 273,10
Maj 544,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 273,10
Czerwiec 544,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 273,10
Lipiec 544,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 9,51
Sierpień 544,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 9,51
Wrzesień 544,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 9,51
Październik 544,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 9,51
Listopad 544,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 9,51
Grudzień 544,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 9,51
Rocznie 6 528,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 695,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 273 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.