Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 58 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 15 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 46 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 596 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Luty 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Marzec 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Kwiecień 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Maj 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Czerwiec 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Lipiec 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Sierpień 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Wrzesień 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Październik 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Listopad 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Grudzień 596,00 58,17 8,94 14,60 46,29 264,00 0,00 468,00
Rocznie 7 152,00 698,04 107,28 175,20 0,00 3 168,00 0,00 5 616,00
Wynagrodzenie pracownika 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 58 zł
Ubezpieczenie rentowe 39 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 10 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Luty 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Marzec 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Kwiecień 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Maj 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Czerwiec 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Lipiec 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Sierpień 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Wrzesień 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Październik 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Listopad 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Grudzień 596,00 58,17 38,74 9,95 15,20 718,06 zł
Rocznie 7 152,00 698,04 464,88 119,40 182,40 8 616,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 596 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 468 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 468 zł netto poniesie łączny koszt równy 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 66 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 54 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 679 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Luty 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Marzec 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Kwiecień 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Maj 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Czerwiec 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Lipiec 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Sierpień 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Wrzesień 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Październik 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Listopad 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Grudzień 679,00 66,27 10,19 0,00 54,23 482,00 58,00 490,47
Rocznie 8 148,00 795,24 122,28 0,00 650,76 5 784,00 48,00 5 885,64
Wynagrodzenie pracownika 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 66 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Luty 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Marzec 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Kwiecień 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Maj 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Czerwiec 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Lipiec 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Sierpień 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Wrzesień 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Październik 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Listopad 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Grudzień 679,00 66,27 44,14 0,00 17,32 806,73 zł
Rocznie 8 148,00 795,24 529,68 0,00 207,84 9 680,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Luty 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Marzec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Kwiecień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Maj 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Czerwiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Lipiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Sierpień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Wrzesień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Październik 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Listopad 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Grudzień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Rocznie 7 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 664,00 960,00 6 120,00
Wynagrodzenie pracownika 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Luty 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Marzec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Kwiecień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Maj 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Czerwiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Lipiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Sierpień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Wrzesień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Październik 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Listopad 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Grudzień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Rocznie 7 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 514 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 243,10
Luty 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 243,10
Marzec 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 243,10
Kwiecień 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 243,10
Maj 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 243,10
Czerwiec 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 243,10
Lipiec 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -20,49
Sierpień 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -20,49
Wrzesień 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -20,49
Październik 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -20,49
Listopad 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -20,49
Grudzień 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -20,49
Rocznie 6 168,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 335,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 243 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.