Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 58 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 591 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Luty 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Marzec 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Kwiecień 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Maj 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Czerwiec 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Lipiec 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Sierpień 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Wrzesień 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Październik 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Listopad 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Grudzień 591,00 57,68 8,87 14,48 0,00 260,00 0,00 509,97
Rocznie 7 092,00 692,16 106,44 173,76 0,00 3 120,00 0,00 6 119,64
Wynagrodzenie pracownika 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 58 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 10 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Luty 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Marzec 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Kwiecień 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Maj 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Czerwiec 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Lipiec 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Sierpień 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Wrzesień 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Październik 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Listopad 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Grudzień 591,00 57,68 38,42 9,87 15,07 712,04 zł
Rocznie 7 092,00 692,16 461,04 118,44 180,84 8 544,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 591 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 66 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 54 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Całość - kwota brutto 675 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Luty 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Marzec 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Kwiecień 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Maj 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Czerwiec 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Lipiec 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Sierpień 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Wrzesień 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Październik 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Listopad 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Grudzień 675,00 65,88 10,13 0,00 53,91 479,00 35,00 510,08
Rocznie 8 100,00 790,56 121,56 0,00 646,92 5 748,00 420,00 6 120,96
Wynagrodzenie pracownika 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 66 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 17 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 802 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Luty 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Marzec 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Kwiecień 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Maj 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Czerwiec 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Lipiec 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Sierpień 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Wrzesień 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Październik 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Listopad 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Grudzień 675,00 65,88 43,88 0,00 17,22 801,98 zł
Rocznie 8 100,00 790,56 526,56 0,00 206,64 9 623,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 802 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Luty 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Marzec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Kwiecień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Maj 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Czerwiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Lipiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Sierpień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Wrzesień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Październik 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Listopad 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Grudzień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 80,00 510,00
Rocznie 7 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 664,00 960,00 6 120,00
Wynagrodzenie pracownika 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Luty 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Marzec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Kwiecień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Maj 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Czerwiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Lipiec 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Sierpień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Wrzesień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Październik 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Listopad 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Grudzień 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 zł
Rocznie 7 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 510 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Luty 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Marzec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Kwiecień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Maj 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Czerwiec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Lipiec 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 246,41
Sierpień 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 246,41
Wrzesień 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 246,41
Październik 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 246,41
Listopad 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 246,41
Grudzień 510,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 246,41
Rocznie 6 120,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 538,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 510 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ