Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 500 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 57 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 45 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Luty 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Marzec 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Kwiecień 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Maj 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Czerwiec 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Lipiec 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Sierpień 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Wrzesień 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Październik 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Listopad 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Grudzień 583,00 56,90 8,75 14,28 45,28 253,00 0,00 457,79
Rocznie 6 996,00 682,80 105,00 171,36 0,00 3 036,00 0,00 5 493,48
Wynagrodzenie pracownika 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 57 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 10 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 702 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Luty 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Marzec 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Kwiecień 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Maj 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Czerwiec 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Lipiec 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Sierpień 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Wrzesień 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Październik 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Listopad 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Grudzień 583,00 56,90 37,90 9,74 14,86 702,40 zł
Rocznie 6 996,00 682,80 454,80 116,88 178,32 8 428,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 458 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 458 zł netto poniesie łączny koszt równy 702 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 53 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 666 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Luty 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Marzec 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Kwiecień 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Maj 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Czerwiec 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Lipiec 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Sierpień 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Wrzesień 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Październik 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Listopad 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Grudzień 666,00 65,00 9,99 0,00 53,19 473,00 57,00 481,06
Rocznie 7 992,00 780,00 119,88 0,00 638,28 5 676,00 48,00 5 772,72
Wynagrodzenie pracownika 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 791 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Luty 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Marzec 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Kwiecień 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Maj 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Czerwiec 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Lipiec 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Sierpień 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Wrzesień 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Październik 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Listopad 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Grudzień 666,00 65,00 43,29 0,00 16,99 791,28 zł
Rocznie 7 992,00 780,00 519,48 0,00 203,88 9 495,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 666 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 481 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 481 zł netto poniesie łączny koszt równy 791 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 79 zł
Całość - kwota brutto 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Luty 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Marzec 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Kwiecień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Maj 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Czerwiec 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Lipiec 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Sierpień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Wrzesień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Październik 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Listopad 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Grudzień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 79,00 500,00
Rocznie 6 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 948,00 6 000,00
Wynagrodzenie pracownika 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Luty 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Marzec 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Kwiecień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Maj 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Czerwiec 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Lipiec 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Sierpień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Wrzesień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Październik 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Listopad 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Grudzień 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 zł
Rocznie 6 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 504 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 233,10
Luty 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 233,10
Marzec 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 233,10
Kwiecień 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 233,10
Maj 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 233,10
Czerwiec 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 233,10
Lipiec 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -30,49
Sierpień 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -30,49
Wrzesień 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -30,49
Październik 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -30,49
Listopad 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -30,49
Grudzień 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -30,49
Rocznie 6 048,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 215,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 504 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 233 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.