Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 565 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Całość - kwota brutto 7 274 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Luty 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Marzec 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Kwiecień 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Maj 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Czerwiec 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Lipiec 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Sierpień 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Wrzesień 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Październik 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Listopad 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Grudzień 7 274,00 709,94 109,11 178,21 564,91 6 027,00 423,00 5 288,83
Rocznie 87 288,00 8 519,28 1 309,32 2 138,52 5 078,88 72 324,00 0,00 63 465,96
Wynagrodzenie pracownika 7 274 zł
Ubezpieczenie emerytalne 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Luty 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Marzec 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Kwiecień 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Maj 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Czerwiec 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Lipiec 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Sierpień 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Wrzesień 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Październik 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Listopad 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Grudzień 7 274,00 709,94 472,81 121,48 185,48 8 763,71 zł
Rocznie 87 288,00 8 519,28 5 673,72 1 457,76 2 225,76 105 164,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 274 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 289 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 289 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 993 zł
Ubezpieczenie emerytalne 675 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 552 zł
Zaliczka na podatek 589 zł
Całość - kwota brutto 6 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Luty 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Marzec 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Kwiecień 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Maj 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Czerwiec 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Lipiec 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Sierpień 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Wrzesień 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Październik 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Listopad 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Grudzień 6 912,00 674,61 103,68 0,00 552,03 4 907,00 589,00 4 992,84
Rocznie 82 944,00 8 095,32 1 244,16 0,00 6 624,36 58 884,00 444,00 59 914,08
Wynagrodzenie pracownika 6 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 675 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 212 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Luty 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Marzec 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Kwiecień 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Maj 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Czerwiec 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Lipiec 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Sierpień 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Wrzesień 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Październik 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Listopad 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Grudzień 6 912,00 674,61 449,28 0,00 176,25 8 212,14 zł
Rocznie 82 944,00 8 095,32 5 391,36 0,00 2 115,00 98 545,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 993 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 993 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 212 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 822 zł
Całość - kwota brutto 6 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Luty 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Marzec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Kwiecień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Maj 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Czerwiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Lipiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Sierpień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Wrzesień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Październik 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Listopad 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Grudzień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Rocznie 72 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 008,00 9 864,00 62 640,00
Wynagrodzenie pracownika 6 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Luty 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Marzec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Kwiecień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Maj 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Czerwiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Lipiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Sierpień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Wrzesień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Październik 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Listopad 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Grudzień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Rocznie 72 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 606 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 301,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 606,00 0,00 5 127,91
Luty 6 301,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 625,00 0,00 5 108,91
Marzec 6 301,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 1 515,00 0,00 4 218,91
Kwiecień 6 301,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 1 515,00 0,00 4 218,91
Maj 6 301,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 1 515,00 0,00 4 218,91
Czerwiec 6 301,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 1 515,00 0,00 4 218,91
Lipiec 6 301,00 176,27 72,24 0,00 567,09 15,08 1 431,00 0,00 4 039,32
Sierpień 6 301,00 176,27 72,24 0,00 567,09 15,08 1 431,00 0,00 4 039,32
Wrzesień 6 301,00 176,27 72,24 0,00 567,09 15,08 1 431,00 0,00 4 039,32
Październik 6 301,00 176,27 72,24 0,00 567,09 15,08 1 431,00 0,00 4 039,32
Listopad 6 301,00 176,27 72,24 0,00 567,09 15,08 1 431,00 0,00 4 039,32
Grudzień 6 301,00 176,27 72,24 0,00 567,09 15,08 1 431,00 0,00 4 039,32
Rocznie 75 612,00 1 057,62 433,44 0,00 6 805,08 0,00 15 877,00 0,00 51 348,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 128 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.