Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 565 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Całość - kwota brutto 7 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Luty 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Marzec 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Kwiecień 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Maj 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Czerwiec 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Lipiec 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Sierpień 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Wrzesień 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Październik 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Listopad 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Grudzień 7 278,00 710,33 109,17 178,31 565,22 6 030,00 495,00 5 219,97
Rocznie 87 336,00 8 523,96 1 310,04 2 139,72 6 782,64 72 360,00 5 940,00 62 639,64
Wynagrodzenie pracownika 7 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Luty 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Marzec 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Kwiecień 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Maj 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Czerwiec 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Lipiec 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Sierpień 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Wrzesień 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Październik 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Listopad 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Grudzień 7 278,00 710,33 473,07 121,54 185,59 8 768,53 zł
Rocznie 87 336,00 8 523,96 5 676,84 1 458,48 2 227,08 105 222,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 552 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 6 909 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Luty 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Marzec 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Kwiecień 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Maj 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Czerwiec 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Lipiec 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Sierpień 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Wrzesień 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Październik 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Listopad 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Grudzień 6 909,00 674,32 103,64 0,00 551,79 4 905,00 359,00 5 220,25
Rocznie 82 908,00 8 091,84 1 243,68 0,00 6 621,48 58 860,00 4 308,00 62 643,00
Wynagrodzenie pracownika 6 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 209 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Luty 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Marzec 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Kwiecień 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Maj 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Czerwiec 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Lipiec 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Sierpień 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Wrzesień 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Październik 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Listopad 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Grudzień 6 909,00 674,32 449,09 0,00 176,18 8 208,59 zł
Rocznie 82 908,00 8 091,84 5 389,08 0,00 2 114,16 98 503,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 909 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 209 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 822 zł
Całość - kwota brutto 6 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Luty 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Marzec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Kwiecień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Maj 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Czerwiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Lipiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Sierpień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Wrzesień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Październik 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Listopad 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Grudzień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,00 822,00 5 220,00
Rocznie 72 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 008,00 9 864,00 62 640,00
Wynagrodzenie pracownika 6 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Luty 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Marzec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Kwiecień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Maj 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Czerwiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Lipiec 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Sierpień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Wrzesień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Październik 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Listopad 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Grudzień 6 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,00 zł
Rocznie 72 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 698 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 300 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 698,00 0,00 5 220,19
Luty 6 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 698,00 0,00 5 220,19
Marzec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 698,00 0,00 5 220,19
Kwiecień 6 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 698,00 0,00 5 220,19
Maj 6 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 698,00 0,00 5 220,19
Czerwiec 6 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 698,00 0,00 5 220,19
Lipiec 6 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 657,00 0,00 5 015,99
Sierpień 6 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 657,00 0,00 5 015,99
Wrzesień 6 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 657,00 0,00 5 015,99
Październik 6 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 657,00 0,00 5 015,99
Listopad 6 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 657,00 0,00 5 015,99
Grudzień 6 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 657,00 0,00 5 015,99
Rocznie 75 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 130,00 0,00 61 417,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ