Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 497 zł
Całość - kwota brutto 7 306 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Luty 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Marzec 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Kwiecień 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Maj 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Czerwiec 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Lipiec 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Sierpień 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Wrzesień 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Październik 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Listopad 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Grudzień 7 306,00 713,07 109,59 179,00 567,39 6 054,00 497,00 5 239,95
Rocznie 87 672,00 8 556,84 1 315,08 2 148,00 6 808,68 72 648,00 5 964,00 62 879,40
Wynagrodzenie pracownika 7 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 802 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Luty 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Marzec 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Kwiecień 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Maj 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Czerwiec 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Lipiec 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Sierpień 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Wrzesień 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Październik 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Listopad 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Grudzień 7 306,00 713,07 474,89 122,01 186,31 8 802,28 zł
Rocznie 87 672,00 8 556,84 5 698,68 1 464,12 2 235,72 105 627,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 306 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 802 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 554 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 6 935 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Luty 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Marzec 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Kwiecień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Maj 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Czerwiec 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Lipiec 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Sierpień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Wrzesień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Październik 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Listopad 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Grudzień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Rocznie 83 220,00 8 122,32 1 248,36 0,00 6 646,44 59 076,00 4 320,00 62 882,88
Wynagrodzenie pracownika 6 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 239 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Luty 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Marzec 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Kwiecień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Maj 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Czerwiec 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Lipiec 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Sierpień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Wrzesień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Październik 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Listopad 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Grudzień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Rocznie 83 220,00 8 122,32 5 409,36 0,00 2 122,20 98 873,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 239 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 825 zł
Całość - kwota brutto 6 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Luty 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Marzec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Kwiecień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Maj 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Czerwiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Lipiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Sierpień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Wrzesień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Październik 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Listopad 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Grudzień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Rocznie 72 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 224,00 9 900,00 62 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Luty 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Marzec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Kwiecień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Maj 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Czerwiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Lipiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Sierpień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Wrzesień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Październik 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Listopad 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Grudzień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Rocznie 72 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 703 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 325 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 703,00 0,00 5 240,19
Luty 6 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 703,00 0,00 5 240,19
Marzec 6 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 703,00 0,00 5 240,19
Kwiecień 6 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 703,00 0,00 5 240,19
Maj 6 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 703,00 0,00 5 240,19
Czerwiec 6 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 703,00 0,00 5 240,19
Lipiec 6 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 661,00 0,00 5 036,99
Sierpień 6 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 661,00 0,00 5 036,99
Wrzesień 6 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 661,00 0,00 5 036,99
Październik 6 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 661,00 0,00 5 036,99
Listopad 6 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 661,00 0,00 5 036,99
Grudzień 6 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 661,00 0,00 5 036,99
Rocznie 75 900,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 184,00 0,00 61 663,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ