Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 426 zł
Całość - kwota brutto 7 302 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Luty 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Marzec 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Kwiecień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Maj 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Czerwiec 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Lipiec 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Sierpień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Wrzesień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Październik 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Listopad 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Grudzień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 426,00 5 307,81
Rocznie 87 624,00 8 552,16 1 314,36 2 146,80 5 113,44 72 612,00 0,00 63 693,72
Wynagrodzenie pracownika 7 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 797 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Luty 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Marzec 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Kwiecień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Maj 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Czerwiec 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Lipiec 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Sierpień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Wrzesień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Październik 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Listopad 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Grudzień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Rocznie 87 624,00 8 552,16 5 695,56 1 463,28 2 234,40 105 569,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 302 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 308 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 308 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 797 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 554 zł
Zaliczka na podatek 591 zł
Całość - kwota brutto 6 939 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Luty 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Marzec 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Kwiecień 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Maj 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Czerwiec 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Lipiec 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Sierpień 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Wrzesień 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Październik 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Listopad 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Grudzień 6 939,00 677,25 104,09 0,00 554,19 4 926,00 591,00 5 012,35
Rocznie 83 268,00 8 127,00 1 249,08 0,00 6 650,28 59 112,00 444,00 60 148,20
Wynagrodzenie pracownika 6 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 244 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Luty 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Marzec 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Kwiecień 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Maj 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Czerwiec 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Lipiec 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Sierpień 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Wrzesień 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Październik 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Listopad 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Grudzień 6 939,00 677,25 451,04 0,00 176,95 8 244,24 zł
Rocznie 83 268,00 8 127,00 5 412,48 0,00 2 123,40 98 930,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 939 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 012 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 012 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 244 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 825 zł
Całość - kwota brutto 6 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Luty 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Marzec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Kwiecień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Maj 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Czerwiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Lipiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Sierpień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Wrzesień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Październik 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Listopad 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Grudzień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Rocznie 72 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 224,00 9 900,00 62 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Luty 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Marzec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Kwiecień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Maj 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Czerwiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Lipiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Sierpień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Wrzesień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Październik 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Listopad 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Grudzień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Rocznie 72 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 569 zł
Zaliczka na podatek 608 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 325,00 0,00 0,00 0,00 569,25 0,00 608,00 0,00 5 147,75
Luty 6 325,00 0,00 0,00 0,00 569,25 0,00 632,00 0,00 5 123,75
Marzec 6 325,00 0,00 0,00 0,00 569,25 0,00 1 520,00 0,00 4 235,75
Kwiecień 6 325,00 0,00 0,00 0,00 569,25 0,00 1 520,00 0,00 4 235,75
Maj 6 325,00 0,00 0,00 0,00 569,25 0,00 1 520,00 0,00 4 235,75
Czerwiec 6 325,00 0,00 0,00 0,00 569,25 0,00 1 520,00 0,00 4 235,75
Lipiec 6 325,00 176,27 72,24 0,00 569,25 15,08 1 435,00 0,00 4 057,16
Sierpień 6 325,00 176,27 72,24 0,00 569,25 15,08 1 435,00 0,00 4 057,16
Wrzesień 6 325,00 176,27 72,24 0,00 569,25 15,08 1 435,00 0,00 4 057,16
Październik 6 325,00 176,27 72,24 0,00 569,25 15,08 1 435,00 0,00 4 057,16
Listopad 6 325,00 176,27 72,24 0,00 569,25 15,08 1 435,00 0,00 4 057,16
Grudzień 6 325,00 176,27 72,24 0,00 569,25 15,08 1 435,00 0,00 4 057,16
Rocznie 75 900,00 1 057,62 433,44 0,00 6 831,00 0,00 15 930,00 0,00 51 557,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 148 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.