Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 567 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Całość - kwota brutto 7 302 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Luty 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Marzec 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Kwiecień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Maj 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Czerwiec 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Lipiec 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Sierpień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Wrzesień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Październik 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Listopad 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Grudzień 7 302,00 712,68 109,53 178,90 567,08 6 051,00 37,00 5 696,81
Rocznie 87 624,00 8 552,16 1 314,36 2 146,80 6 804,96 72 612,00 444,00 68 361,72
Wynagrodzenie pracownika 7 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 797 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Luty 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Marzec 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Kwiecień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Maj 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Czerwiec 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Lipiec 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Sierpień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Wrzesień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Październik 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Listopad 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Grudzień 7 302,00 712,68 474,63 121,94 186,20 8 797,45 zł
Rocznie 87 624,00 8 552,16 5 695,56 1 463,28 2 234,40 105 569,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 302 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 697 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 697 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 797 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 554 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 6 935 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Luty 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Marzec 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Kwiecień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Maj 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Czerwiec 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Lipiec 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Sierpień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Wrzesień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Październik 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Listopad 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Grudzień 6 935,00 676,86 104,03 0,00 553,87 4 923,00 360,00 5 240,24
Rocznie 83 220,00 8 122,32 1 248,36 0,00 6 646,44 59 076,00 4 320,00 62 882,88
Wynagrodzenie pracownika 6 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 239 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Luty 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Marzec 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Kwiecień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Maj 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Czerwiec 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Lipiec 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Sierpień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Wrzesień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Październik 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Listopad 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Grudzień 6 935,00 676,86 450,78 0,00 176,85 8 239,49 zł
Rocznie 83 220,00 8 122,32 5 409,36 0,00 2 122,20 98 873,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 239 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 825 zł
Całość - kwota brutto 6 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Luty 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Marzec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Kwiecień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Maj 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Czerwiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Lipiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Sierpień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Wrzesień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Październik 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Listopad 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Grudzień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 852,00 825,00 5 240,00
Rocznie 72 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 224,00 9 900,00 62 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Luty 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Marzec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Kwiecień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Maj 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Czerwiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Lipiec 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Sierpień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Wrzesień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Październik 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Listopad 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Grudzień 6 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 zł
Rocznie 72 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,00 0,00 5 668,00
Luty 6 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 0,00 5 573,00
Marzec 6 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596,00 0,00 4 721,00
Kwiecień 6 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596,00 0,00 4 721,00
Maj 6 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596,00 0,00 4 721,00
Czerwiec 6 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596,00 0,00 4 721,00
Lipiec 6 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 512,00 0,00 4 541,41
Sierpień 6 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 512,00 0,00 4 541,41
Wrzesień 6 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 512,00 0,00 4 541,41
Październik 6 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 512,00 0,00 4 541,41
Listopad 6 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 512,00 0,00 4 541,41
Grudzień 6 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 512,00 0,00 4 541,41
Rocznie 75 804,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 849,00 0,00 57 373,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 668 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.