Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 563 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Całość - kwota brutto 7 245 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Luty 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Marzec 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Kwiecień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Maj 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Czerwiec 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Lipiec 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Sierpień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Wrzesień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Październik 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Listopad 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Grudzień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 420,00 5 269,06
Rocznie 86 940,00 8 485,32 1 304,16 2 130,00 5 042,88 72 024,00 0,00 63 228,72
Wynagrodzenie pracownika 7 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Luty 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Marzec 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Kwiecień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Maj 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Czerwiec 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Lipiec 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Sierpień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Wrzesień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Październik 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Listopad 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Grudzień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Rocznie 86 940,00 8 485,32 5 651,16 1 451,88 2 217,00 104 745,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 269 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 269 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 672 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 550 zł
Zaliczka na podatek 587 zł
Całość - kwota brutto 6 886 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Luty 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Marzec 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Kwiecień 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Maj 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Czerwiec 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Lipiec 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Sierpień 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Wrzesień 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Październik 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Listopad 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Grudzień 6 886,00 672,07 103,29 0,00 549,96 4 889,00 587,00 4 974,00
Rocznie 82 632,00 8 064,84 1 239,48 0,00 6 599,52 58 668,00 444,00 59 688,00
Wynagrodzenie pracownika 6 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 672 zł
Ubezpieczenie rentowe 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Luty 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Marzec 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Kwiecień 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Maj 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Czerwiec 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Lipiec 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Sierpień 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Wrzesień 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Październik 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Listopad 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Grudzień 6 886,00 672,07 447,59 0,00 175,60 8 181,26 zł
Rocznie 82 632,00 8 064,84 5 371,08 0,00 2 107,20 98 175,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 886 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 974 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 974 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 819 zł
Całość - kwota brutto 6 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Luty 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Marzec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Kwiecień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Maj 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Czerwiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Lipiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Sierpień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Wrzesień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Październik 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Listopad 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Grudzień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Rocznie 72 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 780,00 9 828,00 62 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Luty 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Marzec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Kwiecień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Maj 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Czerwiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Lipiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Sierpień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Wrzesień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Październik 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Listopad 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Grudzień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Rocznie 72 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 565 zł
Zaliczka na podatek 603 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 277,00 0,00 0,00 0,00 564,93 0,00 603,00 0,00 5 109,07
Luty 6 277,00 0,00 0,00 0,00 564,93 0,00 618,00 0,00 5 094,07
Marzec 6 277,00 0,00 0,00 0,00 564,93 0,00 1 511,00 0,00 4 201,07
Kwiecień 6 277,00 0,00 0,00 0,00 564,93 0,00 1 511,00 0,00 4 201,07
Maj 6 277,00 0,00 0,00 0,00 564,93 0,00 1 511,00 0,00 4 201,07
Czerwiec 6 277,00 0,00 0,00 0,00 564,93 0,00 1 511,00 0,00 4 201,07
Lipiec 6 277,00 176,27 72,24 0,00 564,93 15,08 1 426,00 0,00 4 022,48
Sierpień 6 277,00 176,27 72,24 0,00 564,93 15,08 1 426,00 0,00 4 022,48
Wrzesień 6 277,00 176,27 72,24 0,00 564,93 15,08 1 426,00 0,00 4 022,48
Październik 6 277,00 176,27 72,24 0,00 564,93 15,08 1 426,00 0,00 4 022,48
Listopad 6 277,00 176,27 72,24 0,00 564,93 15,08 1 426,00 0,00 4 022,48
Grudzień 6 277,00 176,27 72,24 0,00 564,93 15,08 1 426,00 0,00 4 022,48
Rocznie 75 324,00 1 057,62 433,44 0,00 6 779,16 0,00 15 821,00 0,00 51 142,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 109 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.