Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 656 zł
Ubezpieczenie emerytalne 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 563 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 7 245 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Luty 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Marzec 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Kwiecień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Maj 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Czerwiec 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Lipiec 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Sierpień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Wrzesień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Październik 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Listopad 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Grudzień 7 245,00 707,11 108,68 177,50 562,65 6 002,00 33,00 5 656,06
Rocznie 86 940,00 8 485,32 1 304,16 2 130,00 6 751,80 72 024,00 396,00 67 872,72
Wynagrodzenie pracownika 7 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 729 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Luty 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Marzec 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Kwiecień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Maj 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Czerwiec 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Lipiec 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Sierpień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Wrzesień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Październik 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Listopad 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Grudzień 7 245,00 707,11 470,93 120,99 184,75 8 728,78 zł
Rocznie 86 940,00 8 485,32 5 651,16 1 451,88 2 217,00 104 745,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 656 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 656 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 729 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 672 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 550 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Całość - kwota brutto 6 882 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Luty 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Marzec 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Kwiecień 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Maj 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Czerwiec 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Lipiec 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Sierpień 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Wrzesień 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Październik 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Listopad 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Grudzień 6 882,00 671,68 103,23 0,00 549,64 4 886,00 357,00 5 200,45
Rocznie 82 584,00 8 060,16 1 238,76 0,00 6 595,68 58 632,00 4 284,00 62 405,40
Wynagrodzenie pracownika 6 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 672 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 177 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Luty 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Marzec 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Kwiecień 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Maj 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Czerwiec 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Lipiec 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Sierpień 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Wrzesień 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Październik 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Listopad 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Grudzień 6 882,00 671,68 447,33 0,00 175,49 8 176,50 zł
Rocznie 82 584,00 8 060,16 5 367,96 0,00 2 105,88 98 118,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 882 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 177 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 819 zł
Całość - kwota brutto 6 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Luty 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Marzec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Kwiecień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Maj 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Czerwiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Lipiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Sierpień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Wrzesień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Październik 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Listopad 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Grudzień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 815,00 819,00 5 200,00
Rocznie 72 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 780,00 9 828,00 62 400,00
Wynagrodzenie pracownika 6 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Luty 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Marzec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Kwiecień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Maj 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Czerwiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Lipiec 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Sierpień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Wrzesień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Październik 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Listopad 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Grudzień 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 019,00 zł
Rocznie 72 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 641 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 269 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,00 0,00 5 628,00
Luty 6 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,00 0,00 5 548,00
Marzec 6 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581,00 0,00 4 688,00
Kwiecień 6 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581,00 0,00 4 688,00
Maj 6 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581,00 0,00 4 688,00
Czerwiec 6 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581,00 0,00 4 688,00
Lipiec 6 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 497,00 0,00 4 508,41
Sierpień 6 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 497,00 0,00 4 508,41
Wrzesień 6 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 497,00 0,00 4 508,41
Październik 6 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 497,00 0,00 4 508,41
Listopad 6 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 497,00 0,00 4 508,41
Grudzień 6 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 497,00 0,00 4 508,41
Rocznie 75 228,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 668,00 0,00 56 978,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.