Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 711 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 566 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Całość - kwota brutto 7 288 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Luty 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Marzec 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Kwiecień 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Maj 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Czerwiec 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Lipiec 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Sierpień 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Wrzesień 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Październik 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Listopad 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Grudzień 7 288,00 711,31 109,32 178,56 565,99 6 039,00 425,00 5 297,82
Rocznie 87 456,00 8 535,72 1 311,84 2 142,72 5 096,16 72 468,00 0,00 63 573,84
Wynagrodzenie pracownika 7 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 711 zł
Ubezpieczenie rentowe 474 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 781 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Luty 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Marzec 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Kwiecień 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Maj 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Czerwiec 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Lipiec 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Sierpień 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Wrzesień 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Październik 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Listopad 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Grudzień 7 288,00 711,31 473,72 121,71 185,85 8 780,59 zł
Rocznie 87 456,00 8 535,72 5 684,64 1 460,52 2 230,20 105 367,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 288 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 298 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 781 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 676 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 553 zł
Zaliczka na podatek 590 zł
Całość - kwota brutto 6 925 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Luty 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Marzec 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Kwiecień 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Maj 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Czerwiec 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Lipiec 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Sierpień 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Wrzesień 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Październik 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Listopad 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Grudzień 6 925,00 675,88 103,88 0,00 553,07 4 916,00 590,00 5 002,25
Rocznie 83 100,00 8 110,56 1 246,56 0,00 6 636,84 58 992,00 444,00 60 027,00
Wynagrodzenie pracownika 6 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 676 zł
Ubezpieczenie rentowe 450 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Luty 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Marzec 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Kwiecień 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Maj 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Czerwiec 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Lipiec 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Sierpień 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Wrzesień 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Październik 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Listopad 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Grudzień 6 925,00 675,88 450,13 0,00 176,59 8 227,60 zł
Rocznie 83 100,00 8 110,56 5 401,56 0,00 2 119,08 98 731,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 925 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 002 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 002 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 823 zł
Całość - kwota brutto 6 053 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Luty 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Marzec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Kwiecień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Maj 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Czerwiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Lipiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Sierpień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Wrzesień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Październik 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Listopad 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Grudzień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Rocznie 72 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 104,00 9 876,00 62 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Luty 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Marzec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Kwiecień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Maj 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Czerwiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Lipiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Sierpień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Wrzesień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Październik 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Listopad 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Grudzień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Rocznie 72 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 568 zł
Zaliczka na podatek 607 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 313,00 0,00 0,00 0,00 568,17 0,00 607,00 0,00 5 137,83
Luty 6 313,00 0,00 0,00 0,00 568,17 0,00 628,00 0,00 5 116,83
Marzec 6 313,00 0,00 0,00 0,00 568,17 0,00 1 518,00 0,00 4 226,83
Kwiecień 6 313,00 0,00 0,00 0,00 568,17 0,00 1 518,00 0,00 4 226,83
Maj 6 313,00 0,00 0,00 0,00 568,17 0,00 1 518,00 0,00 4 226,83
Czerwiec 6 313,00 0,00 0,00 0,00 568,17 0,00 1 518,00 0,00 4 226,83
Lipiec 6 313,00 176,27 72,24 0,00 568,17 15,08 1 433,00 0,00 4 048,24
Sierpień 6 313,00 176,27 72,24 0,00 568,17 15,08 1 433,00 0,00 4 048,24
Wrzesień 6 313,00 176,27 72,24 0,00 568,17 15,08 1 433,00 0,00 4 048,24
Październik 6 313,00 176,27 72,24 0,00 568,17 15,08 1 433,00 0,00 4 048,24
Listopad 6 313,00 176,27 72,24 0,00 568,17 15,08 1 433,00 0,00 4 048,24
Grudzień 6 313,00 176,27 72,24 0,00 568,17 15,08 1 433,00 0,00 4 048,24
Rocznie 75 756,00 1 057,62 433,44 0,00 6 818,04 0,00 15 905,00 0,00 51 451,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 138 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.