Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 566 zł
Zaliczka na podatek 496 zł
Całość - kwota brutto 7 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Luty 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Marzec 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Kwiecień 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Maj 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Czerwiec 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Lipiec 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Sierpień 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Wrzesień 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Październik 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Listopad 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Grudzień 7 292,00 711,70 109,38 178,65 566,30 6 042,00 496,00 5 229,97
Rocznie 87 504,00 8 540,40 1 312,56 2 143,80 6 795,60 72 504,00 5 952,00 62 759,64
Wynagrodzenie pracownika 7 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 712 zł
Ubezpieczenie rentowe 474 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 785 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Luty 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Marzec 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Kwiecień 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Maj 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Czerwiec 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Lipiec 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Sierpień 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Wrzesień 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Październik 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Listopad 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Grudzień 7 292,00 711,70 473,98 121,78 185,94 8 785,40 zł
Rocznie 87 504,00 8 540,40 5 687,76 1 461,36 2 231,28 105 424,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 785 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 675 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 553 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 6 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Luty 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Marzec 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Kwiecień 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Maj 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Czerwiec 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Lipiec 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Sierpień 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Wrzesień 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Październik 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Listopad 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Grudzień 6 921,00 675,49 103,82 0,00 552,75 4 913,00 359,00 5 229,94
Rocznie 83 052,00 8 105,88 1 245,84 0,00 6 633,00 58 956,00 4 308,00 62 759,28
Wynagrodzenie pracownika 6 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 675 zł
Ubezpieczenie rentowe 450 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 223 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Luty 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Marzec 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Kwiecień 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Maj 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Czerwiec 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Lipiec 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Sierpień 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Wrzesień 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Październik 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Listopad 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Grudzień 6 921,00 675,49 449,87 0,00 176,48 8 222,84 zł
Rocznie 83 052,00 8 105,88 5 398,44 0,00 2 117,76 98 674,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 223 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 823 zł
Całość - kwota brutto 6 053 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Luty 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Marzec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Kwiecień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Maj 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Czerwiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Lipiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Sierpień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Wrzesień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Październik 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Listopad 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Grudzień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 842,00 823,00 5 230,00
Rocznie 72 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 104,00 9 876,00 62 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Luty 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Marzec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Kwiecień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Maj 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Czerwiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Lipiec 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Sierpień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Wrzesień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Październik 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Listopad 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Grudzień 6 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 053,00 zł
Rocznie 72 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 717 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 309 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 717,00 0,00 5 229,66
Luty 6 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 717,00 0,00 5 229,66
Marzec 6 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 717,00 0,00 5 229,66
Kwiecień 6 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 717,00 0,00 5 229,66
Maj 6 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 717,00 0,00 5 229,66
Czerwiec 6 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 717,00 0,00 5 229,66
Lipiec 6 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 678,00 0,00 5 040,97
Sierpień 6 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 678,00 0,00 5 040,97
Wrzesień 6 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 678,00 0,00 5 040,97
Październik 6 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 678,00 0,00 5 040,97
Listopad 6 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 678,00 0,00 5 040,97
Grudzień 6 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 678,00 0,00 5 040,97
Rocznie 75 708,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 370,00 0,00 61 623,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 309 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 230 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ