Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 568 zł
Zaliczka na podatek 428 zł
Całość - kwota brutto 7 316 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Luty 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Marzec 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Kwiecień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Maj 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Czerwiec 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Lipiec 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Sierpień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Wrzesień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Październik 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Listopad 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Grudzień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 428,00 5 316,81
Rocznie 87 792,00 8 568,48 1 316,88 2 150,88 5 130,72 72 756,00 0,00 63 801,72
Wynagrodzenie pracownika 7 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 476 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 814 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Luty 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Marzec 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Kwiecień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Maj 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Czerwiec 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Lipiec 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Sierpień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Wrzesień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Październik 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Listopad 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Grudzień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Rocznie 87 792,00 8 568,48 5 706,48 1 466,16 2 238,72 105 771,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 316 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 317 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 814 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 679 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 555 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Całość - kwota brutto 6 952 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Luty 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Marzec 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Kwiecień 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Maj 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Czerwiec 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Lipiec 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Sierpień 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Wrzesień 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Październik 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Listopad 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Grudzień 6 952,00 678,52 104,28 0,00 555,23 4 935,00 592,00 5 021,77
Rocznie 83 424,00 8 142,24 1 251,36 0,00 6 662,76 59 220,00 444,00 60 261,24
Wynagrodzenie pracownika 6 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 679 zł
Ubezpieczenie rentowe 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 260 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Luty 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Marzec 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Kwiecień 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Maj 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Czerwiec 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Lipiec 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Sierpień 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Wrzesień 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Październik 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Listopad 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Grudzień 6 952,00 678,52 451,88 0,00 177,27 8 259,67 zł
Rocznie 83 424,00 8 142,24 5 422,56 0,00 2 127,24 99 116,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 022 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 260 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 826 zł
Całość - kwota brutto 6 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Luty 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Marzec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Kwiecień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Maj 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Czerwiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Lipiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Sierpień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Wrzesień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Październik 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Listopad 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Grudzień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Rocznie 72 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 332,00 9 912,00 63 000,00
Wynagrodzenie pracownika 6 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Luty 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Marzec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Kwiecień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Maj 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Czerwiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Lipiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Sierpień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Wrzesień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Październik 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Listopad 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Grudzień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Rocznie 72 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 570 zł
Zaliczka na podatek 609 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 337,00 0,00 0,00 0,00 570,33 0,00 609,00 0,00 5 157,67
Luty 6 337,00 0,00 0,00 0,00 570,33 0,00 635,00 0,00 5 131,67
Marzec 6 337,00 0,00 0,00 0,00 570,33 0,00 1 522,00 0,00 4 244,67
Kwiecień 6 337,00 0,00 0,00 0,00 570,33 0,00 1 522,00 0,00 4 244,67
Maj 6 337,00 0,00 0,00 0,00 570,33 0,00 1 522,00 0,00 4 244,67
Czerwiec 6 337,00 0,00 0,00 0,00 570,33 0,00 1 522,00 0,00 4 244,67
Lipiec 6 337,00 176,27 72,24 0,00 570,33 15,08 1 438,00 0,00 4 065,08
Sierpień 6 337,00 176,27 72,24 0,00 570,33 15,08 1 438,00 0,00 4 065,08
Wrzesień 6 337,00 176,27 72,24 0,00 570,33 15,08 1 438,00 0,00 4 065,08
Październik 6 337,00 176,27 72,24 0,00 570,33 15,08 1 438,00 0,00 4 065,08
Listopad 6 337,00 176,27 72,24 0,00 570,33 15,08 1 438,00 0,00 4 065,08
Grudzień 6 337,00 176,27 72,24 0,00 570,33 15,08 1 438,00 0,00 4 065,08
Rocznie 76 044,00 1 057,62 433,44 0,00 6 843,96 0,00 15 960,00 0,00 51 658,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 158 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.