Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 707 zł
Ubezpieczenie emerytalne 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 568 zł
Zaliczka na podatek 38 zł
Całość - kwota brutto 7 316 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Luty 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Marzec 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Kwiecień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Maj 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Czerwiec 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Lipiec 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Sierpień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Wrzesień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Październik 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Listopad 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Grudzień 7 316,00 714,04 109,74 179,24 568,17 6 063,00 38,00 5 706,81
Rocznie 87 792,00 8 568,48 1 316,88 2 150,88 6 818,04 72 756,00 456,00 68 481,72
Wynagrodzenie pracownika 7 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 476 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 122 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 814 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Luty 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Marzec 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Kwiecień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Maj 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Czerwiec 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Lipiec 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Sierpień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Wrzesień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Październik 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Listopad 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Grudzień 7 316,00 714,04 475,54 122,18 186,56 8 814,32 zł
Rocznie 87 792,00 8 568,48 5 706,48 1 466,16 2 238,72 105 771,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 316 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 707 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 707 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 814 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 555 zł
Zaliczka na podatek 361 zł
Całość - kwota brutto 6 948 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Luty 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Marzec 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Kwiecień 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Maj 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Czerwiec 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Lipiec 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Sierpień 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Wrzesień 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Październik 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Listopad 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Grudzień 6 948,00 678,12 104,22 0,00 554,91 4 933,00 361,00 5 249,75
Rocznie 83 376,00 8 137,44 1 250,64 0,00 6 658,92 59 196,00 4 332,00 62 997,00
Wynagrodzenie pracownika 6 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Luty 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Marzec 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Kwiecień 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Maj 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Czerwiec 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Lipiec 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Sierpień 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Wrzesień 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Październik 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Listopad 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Grudzień 6 948,00 678,12 451,62 0,00 177,18 8 254,92 zł
Rocznie 83 376,00 8 137,44 5 419,44 0,00 2 126,16 99 059,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 948 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 826 zł
Całość - kwota brutto 6 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Luty 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Marzec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Kwiecień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Maj 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Czerwiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Lipiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Sierpień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Wrzesień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Październik 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Listopad 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Grudzień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 826,00 5 250,00
Rocznie 72 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 332,00 9 912,00 63 000,00
Wynagrodzenie pracownika 6 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Luty 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Marzec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Kwiecień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Maj 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Czerwiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Lipiec 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Sierpień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Wrzesień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Październik 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Listopad 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Grudzień 6 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 076,00 zł
Rocznie 72 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 651 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 329 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,00 0,00 5 678,00
Luty 6 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 5 579,00
Marzec 6 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 4 729,00
Kwiecień 6 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 4 729,00
Maj 6 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 4 729,00
Czerwiec 6 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 4 729,00
Lipiec 6 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 516,00 0,00 4 549,41
Sierpień 6 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 516,00 0,00 4 549,41
Wrzesień 6 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 516,00 0,00 4 549,41
Październik 6 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 516,00 0,00 4 549,41
Listopad 6 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 516,00 0,00 4 549,41
Grudzień 6 329,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 516,00 0,00 4 549,41
Rocznie 75 948,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 897,00 0,00 57 469,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 678 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.