Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 706 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 177 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 562 zł
Zaliczka na podatek 419 zł
Całość - kwota brutto 7 231 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Luty 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Marzec 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Kwiecień 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Maj 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Czerwiec 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Lipiec 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Sierpień 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Wrzesień 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Październik 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Listopad 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Grudzień 7 231,00 705,75 108,47 177,16 561,57 5 990,00 419,00 5 259,05
Rocznie 86 772,00 8 469,00 1 301,64 2 125,92 5 025,60 71 880,00 0,00 63 108,60
Wynagrodzenie pracownika 7 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 706 zł
Ubezpieczenie rentowe 470 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Luty 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Marzec 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Kwiecień 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Maj 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Czerwiec 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Lipiec 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Sierpień 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Wrzesień 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Październik 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Listopad 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Grudzień 7 231,00 705,75 470,02 120,76 184,39 8 711,92 zł
Rocznie 86 772,00 8 469,00 5 640,24 1 449,12 2 212,68 104 543,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 231 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 259 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 549 zł
Zaliczka na podatek 585 zł
Całość - kwota brutto 6 873 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Luty 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Marzec 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Kwiecień 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Maj 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Czerwiec 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Lipiec 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Sierpień 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Wrzesień 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Październik 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Listopad 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Grudzień 6 873,00 670,80 103,10 0,00 548,92 4 879,00 585,00 4 964,70
Rocznie 82 476,00 8 049,60 1 237,20 0,00 6 587,04 58 548,00 444,00 59 576,40
Wynagrodzenie pracownika 6 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 166 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Luty 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Marzec 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Kwiecień 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Maj 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Czerwiec 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Lipiec 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Sierpień 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Wrzesień 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Październik 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Listopad 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Grudzień 6 873,00 670,80 446,75 0,00 175,26 8 165,81 zł
Rocznie 82 476,00 8 049,60 5 361,00 0,00 2 103,12 97 989,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 873 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 965 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 965 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 166 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 817 zł
Całość - kwota brutto 6 007 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Luty 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Marzec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Kwiecień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Maj 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Czerwiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Lipiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Sierpień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Wrzesień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Październik 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Listopad 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Grudzień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Rocznie 72 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 672,00 9 804,00 62 280,00
Wynagrodzenie pracownika 6 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Luty 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Marzec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Kwiecień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Maj 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Czerwiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Lipiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Sierpień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Wrzesień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Październik 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Listopad 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Grudzień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Rocznie 72 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 007 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 564 zł
Zaliczka na podatek 602 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 265,00 0,00 0,00 0,00 563,85 0,00 602,00 0,00 5 099,15
Luty 6 265,00 0,00 0,00 0,00 563,85 0,00 614,00 0,00 5 087,15
Marzec 6 265,00 0,00 0,00 0,00 563,85 0,00 1 508,00 0,00 4 193,15
Kwiecień 6 265,00 0,00 0,00 0,00 563,85 0,00 1 508,00 0,00 4 193,15
Maj 6 265,00 0,00 0,00 0,00 563,85 0,00 1 508,00 0,00 4 193,15
Czerwiec 6 265,00 0,00 0,00 0,00 563,85 0,00 1 508,00 0,00 4 193,15
Lipiec 6 265,00 176,27 72,24 0,00 563,85 15,08 1 424,00 0,00 4 013,56
Sierpień 6 265,00 176,27 72,24 0,00 563,85 15,08 1 424,00 0,00 4 013,56
Wrzesień 6 265,00 176,27 72,24 0,00 563,85 15,08 1 424,00 0,00 4 013,56
Październik 6 265,00 176,27 72,24 0,00 563,85 15,08 1 424,00 0,00 4 013,56
Listopad 6 265,00 176,27 72,24 0,00 563,85 15,08 1 424,00 0,00 4 013,56
Grudzień 6 265,00 176,27 72,24 0,00 563,85 15,08 1 424,00 0,00 4 013,56
Rocznie 75 180,00 1 057,62 433,44 0,00 6 766,20 0,00 15 792,00 0,00 51 040,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 099 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.