Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 706 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 177 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 562 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Całość - kwota brutto 7 235 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Luty 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Marzec 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Kwiecień 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Maj 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Czerwiec 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Lipiec 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Sierpień 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Wrzesień 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Październik 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Listopad 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Grudzień 7 235,00 706,14 108,53 177,26 561,88 5 993,00 491,00 5 190,19
Rocznie 86 820,00 8 473,68 1 302,36 2 127,12 6 742,56 71 916,00 5 892,00 62 282,28
Wynagrodzenie pracownika 7 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 706 zł
Ubezpieczenie rentowe 470 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 717 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Luty 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Marzec 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Kwiecień 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Maj 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Czerwiec 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Lipiec 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Sierpień 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Wrzesień 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Październik 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Listopad 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Grudzień 7 235,00 706,14 470,28 120,82 184,50 8 716,74 zł
Rocznie 86 820,00 8 473,68 5 643,36 1 449,84 2 214,00 104 600,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 235 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 717 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 670 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 549 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Całość - kwota brutto 6 869 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Luty 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Marzec 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Kwiecień 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Maj 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Czerwiec 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Lipiec 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Sierpień 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Wrzesień 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Październik 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Listopad 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Grudzień 6 869,00 670,41 103,04 0,00 548,60 4 876,00 357,00 5 189,95
Rocznie 82 428,00 8 044,92 1 236,48 0,00 6 583,20 58 512,00 4 284,00 62 279,40
Wynagrodzenie pracownika 6 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 670 zł
Ubezpieczenie rentowe 446 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 161 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Luty 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Marzec 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Kwiecień 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Maj 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Czerwiec 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Lipiec 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Sierpień 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Wrzesień 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Październik 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Listopad 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Grudzień 6 869,00 670,41 446,49 0,00 175,16 8 161,06 zł
Rocznie 82 428,00 8 044,92 5 357,88 0,00 2 101,92 97 932,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 869 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 161 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 817 zł
Całość - kwota brutto 6 007 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Luty 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Marzec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Kwiecień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Maj 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Czerwiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Lipiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Sierpień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Wrzesień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Październik 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Listopad 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Grudzień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 817,00 5 190,00
Rocznie 72 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 672,00 9 804,00 62 280,00
Wynagrodzenie pracownika 6 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Luty 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Marzec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Kwiecień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Maj 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Czerwiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Lipiec 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Sierpień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Wrzesień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Październik 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Listopad 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Grudzień 6 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 zł
Rocznie 72 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 007 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 709 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 261 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 261,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 709,00 0,00 5 189,66
Luty 6 261,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 709,00 0,00 5 189,66
Marzec 6 261,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 709,00 0,00 5 189,66
Kwiecień 6 261,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 709,00 0,00 5 189,66
Maj 6 261,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 709,00 0,00 5 189,66
Czerwiec 6 261,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 709,00 0,00 5 189,66
Lipiec 6 261,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 670,00 0,00 5 000,97
Sierpień 6 261,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 670,00 0,00 5 000,97
Wrzesień 6 261,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 670,00 0,00 5 000,97
Październik 6 261,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 670,00 0,00 5 000,97
Listopad 6 261,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 670,00 0,00 5 000,97
Grudzień 6 261,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 670,00 0,00 5 000,97
Rocznie 75 132,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 274,00 0,00 61 143,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 261 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 190 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ