Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 177 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 560 zł
Zaliczka na podatek 417 zł
Całość - kwota brutto 7 217 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Luty 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Marzec 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Kwiecień 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Maj 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Czerwiec 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Lipiec 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Sierpień 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Wrzesień 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Październik 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Listopad 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Grudzień 7 217,00 704,38 108,26 176,82 560,48 5 978,00 417,00 5 250,06
Rocznie 86 604,00 8 452,56 1 299,12 2 121,84 5 008,32 71 736,00 0,00 63 000,72
Wynagrodzenie pracownika 7 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 469 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 177 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 695 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Luty 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Marzec 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Kwiecień 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Maj 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Czerwiec 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Lipiec 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Sierpień 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Wrzesień 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Październik 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Listopad 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Grudzień 7 217,00 704,38 469,11 120,52 184,04 8 695,05 zł
Rocznie 86 604,00 8 452,56 5 629,32 1 446,24 2 208,48 104 340,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 695 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 548 zł
Zaliczka na podatek 584 zł
Całość - kwota brutto 6 859 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Luty 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Marzec 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Kwiecień 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Maj 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Czerwiec 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Lipiec 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Sierpień 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Wrzesień 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Październik 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Listopad 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Grudzień 6 859,00 669,44 102,89 0,00 547,80 4 869,00 584,00 4 954,59
Rocznie 82 308,00 8 033,28 1 234,68 0,00 6 573,60 58 428,00 432,00 59 455,08
Wynagrodzenie pracownika 6 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 446 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 149 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Luty 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Marzec 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Kwiecień 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Maj 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Czerwiec 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Lipiec 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Sierpień 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Wrzesień 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Październik 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Listopad 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Grudzień 6 859,00 669,44 445,84 0,00 174,91 8 149,19 zł
Rocznie 82 308,00 8 033,28 5 350,08 0,00 2 098,92 97 790,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 955 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 955 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 149 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 815 zł
Całość - kwota brutto 5 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Luty 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Marzec 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Kwiecień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Maj 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Czerwiec 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Lipiec 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Sierpień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Wrzesień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Październik 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Listopad 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Grudzień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,00 815,00 5 180,00
Rocznie 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 552,00 9 780,00 62 160,00
Wynagrodzenie pracownika 5 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Luty 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Marzec 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Kwiecień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Maj 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Czerwiec 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Lipiec 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Sierpień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Wrzesień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Październik 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Listopad 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Grudzień 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995,00 zł
Rocznie 71 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 563 zł
Zaliczka na podatek 601 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 253,00 0,00 0,00 0,00 562,77 0,00 601,00 0,00 5 089,23
Luty 6 253,00 0,00 0,00 0,00 562,77 0,00 611,00 0,00 5 079,23
Marzec 6 253,00 0,00 0,00 0,00 562,77 0,00 1 506,00 0,00 4 184,23
Kwiecień 6 253,00 0,00 0,00 0,00 562,77 0,00 1 506,00 0,00 4 184,23
Maj 6 253,00 0,00 0,00 0,00 562,77 0,00 1 506,00 0,00 4 184,23
Czerwiec 6 253,00 0,00 0,00 0,00 562,77 0,00 1 506,00 0,00 4 184,23
Lipiec 6 253,00 176,27 72,24 0,00 562,77 15,08 1 422,00 0,00 4 004,64
Sierpień 6 253,00 176,27 72,24 0,00 562,77 15,08 1 422,00 0,00 4 004,64
Wrzesień 6 253,00 176,27 72,24 0,00 562,77 15,08 1 422,00 0,00 4 004,64
Październik 6 253,00 176,27 72,24 0,00 562,77 15,08 1 422,00 0,00 4 004,64
Listopad 6 253,00 176,27 72,24 0,00 562,77 15,08 1 422,00 0,00 4 004,64
Grudzień 6 253,00 176,27 72,24 0,00 562,77 15,08 1 422,00 0,00 4 004,64
Rocznie 75 036,00 1 057,62 433,44 0,00 6 753,24 0,00 15 768,00 0,00 50 933,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.