Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 564 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Całość - kwota brutto 7 259 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Luty 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Marzec 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Kwiecień 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Maj 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Czerwiec 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Lipiec 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Sierpień 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Wrzesień 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Październik 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Listopad 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Grudzień 7 259,00 708,48 108,89 177,85 563,74 6 014,00 34,00 5 666,04
Rocznie 87 108,00 8 501,76 1 306,68 2 134,20 6 764,88 72 168,00 408,00 67 992,48
Wynagrodzenie pracownika 7 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 708 zł
Ubezpieczenie rentowe 472 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Luty 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Marzec 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Kwiecień 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Maj 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Czerwiec 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Lipiec 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Sierpień 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Wrzesień 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Październik 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Listopad 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Grudzień 7 259,00 708,48 471,84 121,23 185,11 8 745,66 zł
Rocznie 87 108,00 8 501,76 5 662,08 1 454,76 2 221,32 104 947,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 259 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 666 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 666 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 551 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Całość - kwota brutto 6 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Luty 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Marzec 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Kwiecień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Maj 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Czerwiec 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Lipiec 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Sierpień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Wrzesień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Październik 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Listopad 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Grudzień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Rocznie 82 740,00 8 075,40 1 241,16 0,00 6 608,16 58 740,00 4 296,00 62 519,28
Wynagrodzenie pracownika 6 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Luty 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Marzec 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Kwiecień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Maj 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Czerwiec 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Lipiec 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Sierpień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Wrzesień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Październik 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Listopad 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Grudzień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Rocznie 82 740,00 8 075,40 5 378,16 0,00 2 109,96 98 303,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 820 zł
Całość - kwota brutto 6 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Luty 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Marzec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Kwiecień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Maj 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Czerwiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Lipiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Sierpień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Wrzesień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Październik 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Listopad 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Grudzień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Rocznie 72 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 888,00 9 840,00 62 520,00
Wynagrodzenie pracownika 6 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Luty 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Marzec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Kwiecień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Maj 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Czerwiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Lipiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Sierpień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Wrzesień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Październik 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Listopad 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Grudzień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Rocznie 72 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 643 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 281 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,00 0,00 5 638,00
Luty 6 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,00 0,00 5 554,00
Marzec 6 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 585,00 0,00 4 696,00
Kwiecień 6 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 585,00 0,00 4 696,00
Maj 6 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 585,00 0,00 4 696,00
Czerwiec 6 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 585,00 0,00 4 696,00
Lipiec 6 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 500,00 0,00 4 517,41
Sierpień 6 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 500,00 0,00 4 517,41
Wrzesień 6 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 500,00 0,00 4 517,41
Październik 6 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 500,00 0,00 4 517,41
Listopad 6 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 500,00 0,00 4 517,41
Grudzień 6 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 500,00 0,00 4 517,41
Rocznie 75 372,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 710,00 0,00 57 080,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 638 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.