Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie chorobowe 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 564 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Całość - kwota brutto 7 263 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Luty 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Marzec 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Kwiecień 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Maj 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Czerwiec 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Lipiec 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Sierpień 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Wrzesień 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Październik 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Listopad 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Grudzień 7 263,00 708,87 108,95 177,94 564,05 6 017,00 493,00 5 210,19
Rocznie 87 156,00 8 506,44 1 307,40 2 135,28 6 768,60 72 204,00 5 916,00 62 522,28
Wynagrodzenie pracownika 7 263 zł
Ubezpieczenie emerytalne 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 472 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 121 zł
Fundusz Pracy (FP) 178 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Luty 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Marzec 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Kwiecień 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Maj 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Czerwiec 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Lipiec 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Sierpień 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Wrzesień 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Październik 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Listopad 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Grudzień 7 263,00 708,87 472,10 121,29 185,20 8 750,46 zł
Rocznie 87 156,00 8 506,44 5 665,20 1 455,48 2 222,40 105 005,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 263 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 551 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Całość - kwota brutto 6 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Luty 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Marzec 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Kwiecień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Maj 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Czerwiec 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Lipiec 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Sierpień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Wrzesień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Październik 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Listopad 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Grudzień 6 895,00 672,95 103,43 0,00 550,68 4 895,00 358,00 5 209,94
Rocznie 82 740,00 8 075,40 1 241,16 0,00 6 608,16 58 740,00 4 296,00 62 519,28
Wynagrodzenie pracownika 6 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 673 zł
Ubezpieczenie rentowe 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Luty 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Marzec 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Kwiecień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Maj 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Czerwiec 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Lipiec 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Sierpień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Wrzesień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Październik 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Listopad 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Grudzień 6 895,00 672,95 448,18 0,00 175,83 8 191,96 zł
Rocznie 82 740,00 8 075,40 5 378,16 0,00 2 109,96 98 303,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 820 zł
Całość - kwota brutto 6 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Luty 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Marzec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Kwiecień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Maj 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Czerwiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Lipiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Sierpień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Wrzesień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Październik 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Listopad 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Grudzień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 824,00 820,00 5 210,00
Rocznie 72 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 888,00 9 840,00 62 520,00
Wynagrodzenie pracownika 6 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Luty 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Marzec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Kwiecień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Maj 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Czerwiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Lipiec 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Sierpień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Wrzesień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Październik 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Listopad 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Grudzień 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 zł
Rocznie 72 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 696 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 288 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 696,00 0,00 5 210,19
Luty 6 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 696,00 0,00 5 210,19
Marzec 6 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 696,00 0,00 5 210,19
Kwiecień 6 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 696,00 0,00 5 210,19
Maj 6 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 696,00 0,00 5 210,19
Czerwiec 6 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 696,00 0,00 5 210,19
Lipiec 6 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 655,00 0,00 5 005,99
Sierpień 6 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 655,00 0,00 5 005,99
Wrzesień 6 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 655,00 0,00 5 005,99
Październik 6 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 655,00 0,00 5 005,99
Listopad 6 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 655,00 0,00 5 005,99
Grudzień 6 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 655,00 0,00 5 005,99
Rocznie 75 456,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 8 106,00 0,00 61 297,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 288 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 210 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ