Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 702 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 558 zł
Zaliczka na podatek 29 zł
Całość - kwota brutto 7 189 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Luty 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Marzec 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Kwiecień 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Maj 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Czerwiec 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Lipiec 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Sierpień 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Wrzesień 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Październik 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Listopad 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Grudzień 7 189,00 701,65 107,84 176,13 558,30 5 953,00 29,00 5 616,08
Rocznie 86 268,00 8 419,80 1 294,08 2 113,56 6 699,60 71 436,00 348,00 67 392,96
Wynagrodzenie pracownika 7 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 702 zł
Ubezpieczenie rentowe 467 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Luty 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Marzec 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Kwiecień 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Maj 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Czerwiec 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Lipiec 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Sierpień 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Wrzesień 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Październik 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Listopad 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Grudzień 7 189,00 701,65 467,29 120,06 183,32 8 661,32 zł
Rocznie 86 268,00 8 419,80 5 607,48 1 440,72 2 199,84 103 935,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 189 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 616 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 616 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 545 zł
Zaliczka na podatek 355 zł
Całość - kwota brutto 6 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Luty 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Marzec 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Kwiecień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Maj 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Czerwiec 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Lipiec 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Sierpień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Wrzesień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Październik 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Listopad 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Grudzień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Rocznie 81 948,00 7 998,12 1 229,28 0,00 6 544,80 58 176,00 4 260,00 61 915,80
Wynagrodzenie pracownika 6 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 444 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 114 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Luty 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Marzec 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Kwiecień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Maj 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Czerwiec 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Lipiec 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Sierpień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Wrzesień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Październik 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Listopad 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Grudzień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Rocznie 81 948,00 7 998,12 5 326,68 0,00 2 089,68 97 362,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 114 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 812 zł
Całość - kwota brutto 5 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Luty 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Marzec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Kwiecień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Maj 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Czerwiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Lipiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Sierpień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Wrzesień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Październik 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Listopad 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Grudzień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Rocznie 71 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 336,00 9 744,00 61 920,00
Wynagrodzenie pracownika 5 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Luty 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Marzec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Kwiecień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Maj 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Czerwiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Lipiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Sierpień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Wrzesień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Październik 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Listopad 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Grudzień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Rocznie 71 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 633 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 221 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 5 588,00
Luty 6 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 5 522,00
Marzec 6 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 4 655,00
Kwiecień 6 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 4 655,00
Maj 6 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 4 655,00
Czerwiec 6 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566,00 0,00 4 655,00
Lipiec 6 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 481,00 0,00 4 476,41
Sierpień 6 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 481,00 0,00 4 476,41
Wrzesień 6 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 481,00 0,00 4 476,41
Październik 6 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 481,00 0,00 4 476,41
Listopad 6 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 481,00 0,00 4 476,41
Grudzień 6 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 481,00 0,00 4 476,41
Rocznie 74 652,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 482,00 0,00 56 588,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 221 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 588 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.