Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 702 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 559 zł
Zaliczka na podatek 488 zł
Całość - kwota brutto 7 193 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Luty 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Marzec 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Kwiecień 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Maj 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Czerwiec 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Lipiec 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Sierpień 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Wrzesień 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Październik 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Listopad 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Grudzień 7 193,00 702,04 107,90 176,23 558,61 5 957,00 488,00 5 160,22
Rocznie 86 316,00 8 424,48 1 294,80 2 114,76 6 703,32 71 484,00 5 856,00 61 922,64
Wynagrodzenie pracownika 7 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 702 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 666 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Luty 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Marzec 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Kwiecień 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Maj 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Czerwiec 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Lipiec 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Sierpień 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Wrzesień 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Październik 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Listopad 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Grudzień 7 193,00 702,04 467,55 120,12 183,42 8 666,13 zł
Rocznie 86 316,00 8 424,48 5 610,60 1 441,44 2 201,04 103 993,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 666 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 545 zł
Zaliczka na podatek 355 zł
Całość - kwota brutto 6 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Luty 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Marzec 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Kwiecień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Maj 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Czerwiec 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Lipiec 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Sierpień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Wrzesień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Październik 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Listopad 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Grudzień 6 829,00 666,51 102,44 0,00 545,40 4 848,00 355,00 5 159,65
Rocznie 81 948,00 7 998,12 1 229,28 0,00 6 544,80 58 176,00 4 260,00 61 915,80
Wynagrodzenie pracownika 6 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 444 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 114 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Luty 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Marzec 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Kwiecień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Maj 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Czerwiec 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Lipiec 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Sierpień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Wrzesień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Październik 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Listopad 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Grudzień 6 829,00 666,51 443,89 0,00 174,14 8 113,54 zł
Rocznie 81 948,00 7 998,12 5 326,68 0,00 2 089,68 97 362,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 114 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 812 zł
Całość - kwota brutto 5 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Luty 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Marzec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Kwiecień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Maj 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Czerwiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Lipiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Sierpień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Wrzesień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Październik 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Listopad 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Grudzień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 812,00 5 160,00
Rocznie 71 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 336,00 9 744,00 61 920,00
Wynagrodzenie pracownika 5 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Luty 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Marzec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Kwiecień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Maj 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Czerwiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Lipiec 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Sierpień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Wrzesień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Październik 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Listopad 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Grudzień 5 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,00 zł
Rocznie 71 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 686 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 228 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 686,00 0,00 5 160,19
Luty 6 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 686,00 0,00 5 160,19
Marzec 6 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 686,00 0,00 5 160,19
Kwiecień 6 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 686,00 0,00 5 160,19
Maj 6 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 686,00 0,00 5 160,19
Czerwiec 6 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 686,00 0,00 5 160,19
Lipiec 6 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 645,00 0,00 4 955,99
Sierpień 6 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 645,00 0,00 4 955,99
Wrzesień 6 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 645,00 0,00 4 955,99
Październik 6 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 645,00 0,00 4 955,99
Listopad 6 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 645,00 0,00 4 955,99
Grudzień 6 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 645,00 0,00 4 955,99
Rocznie 74 736,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 986,00 0,00 60 697,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 228 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 160 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ