Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 559 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 7 203 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Luty 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Marzec 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Kwiecień 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Maj 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Czerwiec 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Lipiec 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Sierpień 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Wrzesień 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Październik 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Listopad 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Grudzień 7 203,00 703,01 108,05 176,47 559,39 5 965,00 416,00 5 240,08
Rocznie 86 436,00 8 436,12 1 296,60 2 117,64 4 989,60 71 580,00 0,00 62 880,96
Wynagrodzenie pracownika 7 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 678 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Luty 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Marzec 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Kwiecień 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Maj 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Czerwiec 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Lipiec 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Sierpień 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Wrzesień 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Październik 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Listopad 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Grudzień 7 203,00 703,01 468,20 120,29 183,67 8 678,17 zł
Rocznie 86 436,00 8 436,12 5 618,40 1 443,48 2 204,04 104 138,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 203 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 678 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 668 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 547 zł
Zaliczka na podatek 583 zł
Całość - kwota brutto 6 846 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Luty 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Marzec 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Kwiecień 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Maj 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Czerwiec 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Lipiec 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Sierpień 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Wrzesień 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Październik 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Listopad 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Grudzień 6 846,00 668,17 102,69 0,00 546,76 4 860,00 583,00 4 945,18
Rocznie 82 152,00 8 018,04 1 232,28 0,00 6 561,12 58 320,00 432,00 59 342,16
Wynagrodzenie pracownika 6 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 668 zł
Ubezpieczenie rentowe 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 168 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Luty 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Marzec 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Kwiecień 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Maj 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Czerwiec 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Lipiec 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Sierpień 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Wrzesień 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Październik 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Listopad 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Grudzień 6 846,00 668,17 444,99 0,00 174,58 8 133,74 zł
Rocznie 82 152,00 8 018,04 5 339,88 0,00 2 094,96 97 604,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 846 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 945 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 945 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 814 zł
Całość - kwota brutto 5 984 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Luty 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Marzec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Kwiecień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Maj 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Czerwiec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Lipiec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Sierpień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Wrzesień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Październik 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Listopad 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Grudzień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,00 814,00 5 170,00
Rocznie 71 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 444,00 9 768,00 62 040,00
Wynagrodzenie pracownika 5 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 984 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Luty 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Marzec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Kwiecień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Maj 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Czerwiec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Lipiec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Sierpień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Wrzesień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Październik 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Listopad 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Grudzień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 984,00 zł
Rocznie 71 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 984 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 562 zł
Zaliczka na podatek 600 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 241 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 241,00 0,00 0,00 0,00 561,69 0,00 600,00 0,00 5 079,31
Luty 6 241,00 0,00 0,00 0,00 561,69 0,00 608,00 0,00 5 071,31
Marzec 6 241,00 0,00 0,00 0,00 561,69 0,00 1 504,00 0,00 4 175,31
Kwiecień 6 241,00 0,00 0,00 0,00 561,69 0,00 1 504,00 0,00 4 175,31
Maj 6 241,00 0,00 0,00 0,00 561,69 0,00 1 504,00 0,00 4 175,31
Czerwiec 6 241,00 0,00 0,00 0,00 561,69 0,00 1 504,00 0,00 4 175,31
Lipiec 6 241,00 176,27 72,24 0,00 561,69 15,08 1 419,00 0,00 3 996,72
Sierpień 6 241,00 176,27 72,24 0,00 561,69 15,08 1 419,00 0,00 3 996,72
Wrzesień 6 241,00 176,27 72,24 0,00 561,69 15,08 1 419,00 0,00 3 996,72
Październik 6 241,00 176,27 72,24 0,00 561,69 15,08 1 419,00 0,00 3 996,72
Listopad 6 241,00 176,27 72,24 0,00 561,69 15,08 1 419,00 0,00 3 996,72
Grudzień 6 241,00 176,27 72,24 0,00 561,69 15,08 1 419,00 0,00 3 996,72
Rocznie 74 892,00 1 057,62 433,44 0,00 6 740,28 0,00 15 738,00 0,00 50 832,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 079 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.