Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 557 zł
Zaliczka na podatek 413 zł
Całość - kwota brutto 7 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Luty 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Marzec 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Kwiecień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Maj 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Czerwiec 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Lipiec 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Sierpień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Wrzesień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Październik 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Listopad 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Grudzień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 413,00 5 220,31
Rocznie 86 088,00 8 402,16 1 291,32 2 109,12 4 953,60 71 280,00 0,00 62 643,72
Wynagrodzenie pracownika 7 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 466 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 643 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Luty 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Marzec 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Kwiecień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Maj 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Czerwiec 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Lipiec 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Sierpień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Wrzesień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Październik 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Listopad 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Grudzień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Rocznie 86 088,00 8 402,16 5 595,72 1 437,72 2 195,16 103 718,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 643 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 545 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 6 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Luty 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Marzec 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Kwiecień 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Maj 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Czerwiec 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Lipiec 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Sierpień 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Wrzesień 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Październik 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Listopad 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Grudzień 6 820,00 665,63 102,30 0,00 544,69 4 842,00 581,00 4 926,34
Rocznie 81 840,00 7 987,56 1 227,60 0,00 6 536,28 58 104,00 432,00 59 116,08
Wynagrodzenie pracownika 6 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 103 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Luty 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Marzec 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Kwiecień 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Maj 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Czerwiec 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Lipiec 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Sierpień 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Wrzesień 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Październik 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Listopad 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Grudzień 6 820,00 665,63 443,30 0,00 173,91 8 102,84 zł
Rocznie 81 840,00 7 987,56 5 319,60 0,00 2 086,92 97 234,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 926 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 103 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 811 zł
Całość - kwota brutto 5 961 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Luty 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Marzec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Kwiecień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Maj 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Czerwiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Lipiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Sierpień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Wrzesień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Październik 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Listopad 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Grudzień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Rocznie 71 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 228,00 9 732,00 61 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Luty 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Marzec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Kwiecień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Maj 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Czerwiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Lipiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Sierpień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Wrzesień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Październik 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Listopad 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Grudzień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Rocznie 71 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 961 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 560 zł
Zaliczka na podatek 597 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 217,00 0,00 0,00 0,00 559,53 0,00 597,00 0,00 5 060,47
Luty 6 217,00 0,00 0,00 0,00 559,53 0,00 601,00 0,00 5 056,47
Marzec 6 217,00 0,00 0,00 0,00 559,53 0,00 1 499,00 0,00 4 158,47
Kwiecień 6 217,00 0,00 0,00 0,00 559,53 0,00 1 499,00 0,00 4 158,47
Maj 6 217,00 0,00 0,00 0,00 559,53 0,00 1 499,00 0,00 4 158,47
Czerwiec 6 217,00 0,00 0,00 0,00 559,53 0,00 1 499,00 0,00 4 158,47
Lipiec 6 217,00 176,27 72,24 0,00 559,53 15,08 1 415,00 0,00 3 978,88
Sierpień 6 217,00 176,27 72,24 0,00 559,53 15,08 1 415,00 0,00 3 978,88
Wrzesień 6 217,00 176,27 72,24 0,00 559,53 15,08 1 415,00 0,00 3 978,88
Październik 6 217,00 176,27 72,24 0,00 559,53 15,08 1 415,00 0,00 3 978,88
Listopad 6 217,00 176,27 72,24 0,00 559,53 15,08 1 415,00 0,00 3 978,88
Grudzień 6 217,00 176,27 72,24 0,00 559,53 15,08 1 415,00 0,00 3 978,88
Rocznie 74 604,00 1 057,62 433,44 0,00 6 714,36 0,00 15 684,00 0,00 50 624,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 060 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.