Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 557 zł
Zaliczka na podatek 28 zł
Całość - kwota brutto 7 174 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Luty 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Marzec 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Kwiecień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Maj 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Czerwiec 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Lipiec 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Sierpień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Wrzesień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Październik 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Listopad 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Grudzień 7 174,00 700,18 107,61 175,76 557,14 5 940,00 28,00 5 605,31
Rocznie 86 088,00 8 402,16 1 291,32 2 109,12 6 685,68 71 280,00 336,00 67 263,72
Wynagrodzenie pracownika 7 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 466 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 176 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 643 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Luty 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Marzec 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Kwiecień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Maj 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Czerwiec 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Lipiec 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Sierpień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Wrzesień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Październik 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Listopad 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Grudzień 7 174,00 700,18 466,31 119,81 182,93 8 643,23 zł
Rocznie 86 088,00 8 402,16 5 595,72 1 437,72 2 195,16 103 718,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 605 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 605 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 643 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 6 816 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Luty 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Marzec 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Kwiecień 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Maj 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Czerwiec 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Lipiec 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Sierpień 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Wrzesień 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Październik 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Listopad 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Grudzień 6 816,00 665,24 102,24 0,00 544,37 4 839,00 354,00 5 150,15
Rocznie 81 792,00 7 982,88 1 226,88 0,00 6 532,44 58 068,00 4 248,00 61 801,80
Wynagrodzenie pracownika 6 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 098 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Luty 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Marzec 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Kwiecień 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Maj 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Czerwiec 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Lipiec 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Sierpień 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Wrzesień 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Październik 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Listopad 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Grudzień 6 816,00 665,24 443,04 0,00 173,81 8 098,09 zł
Rocznie 81 792,00 7 982,88 5 316,48 0,00 2 085,72 97 177,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 816 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 098 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 811 zł
Całość - kwota brutto 5 961 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Luty 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Marzec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Kwiecień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Maj 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Czerwiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Lipiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Sierpień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Wrzesień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Październik 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Listopad 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Grudzień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 769,00 811,00 5 150,00
Rocznie 71 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 228,00 9 732,00 61 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Luty 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Marzec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Kwiecień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Maj 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Czerwiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Lipiec 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Sierpień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Wrzesień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Październik 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Listopad 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Grudzień 5 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 zł
Rocznie 71 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 961 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 631 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 209 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,00 0,00 5 578,00
Luty 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 5 516,00
Marzec 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 562,00 0,00 4 647,00
Kwiecień 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 562,00 0,00 4 647,00
Maj 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 562,00 0,00 4 647,00
Czerwiec 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 562,00 0,00 4 647,00
Lipiec 6 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 477,00 0,00 4 468,41
Sierpień 6 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 477,00 0,00 4 468,41
Wrzesień 6 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 477,00 0,00 4 468,41
Październik 6 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 477,00 0,00 4 468,41
Listopad 6 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 477,00 0,00 4 468,41
Grudzień 6 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 477,00 0,00 4 468,41
Rocznie 74 508,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 434,00 0,00 56 492,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 578 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.