Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 175 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 556 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 7 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Luty 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Marzec 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Kwiecień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Maj 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Czerwiec 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Lipiec 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Sierpień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Wrzesień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Październik 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Listopad 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Grudzień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 411,00 5 211,31
Rocznie 85 920,00 8 385,84 1 288,80 2 105,04 4 936,32 71 136,00 0,00 62 535,72
Wynagrodzenie pracownika 7 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 465 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Luty 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Marzec 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Kwiecień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Maj 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Czerwiec 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Lipiec 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Sierpień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Wrzesień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Październik 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Listopad 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Grudzień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Rocznie 85 920,00 8 385,84 5 584,80 1 434,84 2 190,96 103 516,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 211 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 580 zł
Całość - kwota brutto 6 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Luty 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Marzec 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Kwiecień 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Maj 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Czerwiec 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Lipiec 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Sierpień 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Wrzesień 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Październik 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Listopad 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Grudzień 6 806,00 664,27 102,09 0,00 543,57 4 832,00 580,00 4 916,23
Rocznie 81 672,00 7 971,24 1 225,08 0,00 6 522,84 57 984,00 432,00 58 994,76
Wynagrodzenie pracownika 6 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 086 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Luty 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Marzec 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Kwiecień 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Maj 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Czerwiec 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Lipiec 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Sierpień 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Wrzesień 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Październik 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Listopad 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Grudzień 6 806,00 664,27 442,39 0,00 173,56 8 086,22 zł
Rocznie 81 672,00 7 971,24 5 308,68 0,00 2 082,72 97 034,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 916 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 086 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 809 zł
Całość - kwota brutto 5 949 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Luty 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Marzec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Kwiecień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Maj 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Czerwiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Lipiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Sierpień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Wrzesień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Październik 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Listopad 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Grudzień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Rocznie 71 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 108,00 9 708,00 61 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Luty 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Marzec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Kwiecień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Maj 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Czerwiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Lipiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Sierpień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Wrzesień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Październik 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Listopad 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Grudzień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Rocznie 71 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 949 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 558 zł
Zaliczka na podatek 596 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 205,00 0,00 0,00 0,00 558,45 0,00 596,00 0,00 5 050,55
Luty 6 205,00 0,00 0,00 0,00 558,45 0,00 597,00 0,00 5 049,55
Marzec 6 205,00 0,00 0,00 0,00 558,45 0,00 1 497,00 0,00 4 149,55
Kwiecień 6 205,00 0,00 0,00 0,00 558,45 0,00 1 497,00 0,00 4 149,55
Maj 6 205,00 0,00 0,00 0,00 558,45 0,00 1 497,00 0,00 4 149,55
Czerwiec 6 205,00 0,00 0,00 0,00 558,45 0,00 1 497,00 0,00 4 149,55
Lipiec 6 205,00 176,27 72,24 0,00 558,45 15,08 1 412,00 0,00 3 970,96
Sierpień 6 205,00 176,27 72,24 0,00 558,45 15,08 1 412,00 0,00 3 970,96
Wrzesień 6 205,00 176,27 72,24 0,00 558,45 15,08 1 412,00 0,00 3 970,96
Październik 6 205,00 176,27 72,24 0,00 558,45 15,08 1 412,00 0,00 3 970,96
Listopad 6 205,00 176,27 72,24 0,00 558,45 15,08 1 412,00 0,00 3 970,96
Grudzień 6 205,00 176,27 72,24 0,00 558,45 15,08 1 412,00 0,00 3 970,96
Rocznie 74 460,00 1 057,62 433,44 0,00 6 701,40 0,00 15 653,00 0,00 50 524,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 051 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.