Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 175 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 556 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 7 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Luty 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Marzec 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Kwiecień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Maj 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Czerwiec 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Lipiec 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Sierpień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Wrzesień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Październik 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Listopad 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Grudzień 7 160,00 698,82 107,40 175,42 556,05 5 928,00 27,00 5 595,31
Rocznie 85 920,00 8 385,84 1 288,80 2 105,04 6 672,60 71 136,00 324,00 67 143,72
Wynagrodzenie pracownika 7 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 465 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 120 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Luty 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Marzec 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Kwiecień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Maj 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Czerwiec 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Lipiec 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Sierpień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Wrzesień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Październik 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Listopad 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Grudzień 7 160,00 698,82 465,40 119,57 182,58 8 626,37 zł
Rocznie 85 920,00 8 385,84 5 584,80 1 434,84 2 190,96 103 516,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 595 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 595 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 543 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 6 802 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Luty 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Marzec 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Kwiecień 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Maj 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Czerwiec 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Lipiec 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Sierpień 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Wrzesień 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Październik 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Listopad 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Grudzień 6 802,00 663,88 102,03 0,00 543,25 4 829,00 353,00 5 139,84
Rocznie 81 624,00 7 966,56 1 224,36 0,00 6 519,00 57 948,00 4 236,00 61 678,08
Wynagrodzenie pracownika 6 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 167 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Luty 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Marzec 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Kwiecień 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Maj 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Czerwiec 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Lipiec 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Sierpień 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Wrzesień 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Październik 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Listopad 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Grudzień 6 802,00 663,88 442,13 0,00 173,45 8 081,46 zł
Rocznie 81 624,00 7 966,56 5 305,56 0,00 2 081,40 96 977,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 802 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 809 zł
Całość - kwota brutto 5 949 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Luty 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Marzec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Kwiecień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Maj 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Czerwiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Lipiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Sierpień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Wrzesień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Październik 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Listopad 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Grudzień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 759,00 809,00 5 140,00
Rocznie 71 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 108,00 9 708,00 61 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Luty 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Marzec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Kwiecień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Maj 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Czerwiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Lipiec 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Sierpień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Wrzesień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Październik 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Listopad 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Grudzień 5 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 949,00 zł
Rocznie 71 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 949 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 197 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,00 0,00 5 569,00
Luty 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 0,00 5 509,00
Marzec 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,00 0,00 4 639,00
Kwiecień 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,00 0,00 4 639,00
Maj 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,00 0,00 4 639,00
Czerwiec 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,00 0,00 4 639,00
Lipiec 6 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 474,00 0,00 4 459,41
Sierpień 6 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 474,00 0,00 4 459,41
Wrzesień 6 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 474,00 0,00 4 459,41
Październik 6 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 474,00 0,00 4 459,41
Listopad 6 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 474,00 0,00 4 459,41
Grudzień 6 197,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 474,00 0,00 4 459,41
Rocznie 74 364,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 392,00 0,00 56 390,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 569 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.