Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5170 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 5 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Luty 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Marzec 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Kwiecień 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Maj 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Czerwiec 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Lipiec 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Sierpień 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Wrzesień 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Październik 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Listopad 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Grudzień 5 170,00 504,59 77,55 126,67 401,51 4 211,00 205,00 3 854,68
Rocznie 62 040,00 6 055,08 930,60 1 520,04 2 463,84 50 532,00 0,00 46 256,16
Wynagrodzenie pracownika 5 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Luty 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Marzec 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Kwiecień 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Maj 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Czerwiec 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Lipiec 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Sierpień 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Wrzesień 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Październik 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Listopad 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Grudzień 5 170,00 504,59 336,05 86,34 131,84 6 228,82 zł
Rocznie 62 040,00 6 055,08 4 032,60 1 036,08 1 582,08 74 745,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 855 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5170 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 413 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 5 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Luty 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Marzec 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Kwiecień 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Maj 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Czerwiec 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Lipiec 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Sierpień 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Wrzesień 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Październik 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Listopad 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Grudzień 5 170,00 504,59 77,55 0,00 412,91 3 670,00 440,00 3 734,55
Rocznie 62 040,00 6 055,08 930,60 0,00 4 954,92 44 040,00 324,00 44 814,60
Wynagrodzenie pracownika 5 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 142 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Luty 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Marzec 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Kwiecień 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Maj 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Czerwiec 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Lipiec 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Sierpień 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Wrzesień 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Październik 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Listopad 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Grudzień 5 170,00 504,59 336,05 0,00 131,84 6 142,48 zł
Rocznie 62 040,00 6 055,08 4 032,60 0,00 1 582,08 73 709,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 735 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 142 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5170 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 703 zł
Całość - kwota brutto 5 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Luty 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Marzec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Kwiecień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Maj 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Czerwiec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Lipiec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Sierpień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Wrzesień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Październik 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Listopad 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Grudzień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 136,00 703,00 4 467,00
Rocznie 62 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 632,00 8 436,00 53 604,00
Wynagrodzenie pracownika 5 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Luty 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Marzec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Kwiecień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Maj 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Czerwiec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Lipiec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Sierpień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Wrzesień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Październik 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Listopad 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Grudzień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170,00 zł
Rocznie 62 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 467 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5170 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 465 zł
Zaliczka na podatek 454 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 170 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 170,00 0,00 0,00 0,00 465,30 0,00 454,00 0,00 4 250,70
Luty 5 170,00 0,00 0,00 0,00 465,30 0,00 454,00 0,00 4 250,70
Marzec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 465,30 0,00 980,00 0,00 3 724,70
Kwiecień 5 170,00 0,00 0,00 0,00 465,30 0,00 1 229,00 0,00 3 475,70
Maj 5 170,00 0,00 0,00 0,00 465,30 0,00 1 229,00 0,00 3 475,70
Czerwiec 5 170,00 0,00 0,00 0,00 465,30 0,00 1 229,00 0,00 3 475,70
Lipiec 5 170,00 176,27 72,24 0,00 465,30 15,08 1 145,00 0,00 3 296,11
Sierpień 5 170,00 176,27 72,24 0,00 465,30 15,08 1 145,00 0,00 3 296,11
Wrzesień 5 170,00 176,27 72,24 0,00 465,30 15,08 1 145,00 0,00 3 296,11
Październik 5 170,00 176,27 72,24 0,00 465,30 15,08 1 145,00 0,00 3 296,11
Listopad 5 170,00 176,27 72,24 0,00 465,30 15,08 1 145,00 0,00 3 296,11
Grudzień 5 170,00 176,27 72,24 0,00 465,30 15,08 1 145,00 0,00 3 296,11
Rocznie 62 040,00 1 057,62 433,44 0,00 5 583,60 0,00 12 445,00 0,00 42 429,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 251 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.