Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5180 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Całość - kwota brutto 5 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Luty 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Marzec 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Kwiecień 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Maj 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Czerwiec 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Lipiec 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Sierpień 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Wrzesień 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Październik 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Listopad 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Grudzień 5 180,00 505,57 77,70 126,91 402,28 4 220,00 206,00 3 861,54
Rocznie 62 160,00 6 066,84 932,40 1 522,92 2 476,80 50 640,00 0,00 46 338,48
Wynagrodzenie pracownika 5 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Luty 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Marzec 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Kwiecień 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Maj 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Czerwiec 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Lipiec 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Sierpień 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Wrzesień 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Październik 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Listopad 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Grudzień 5 180,00 505,57 336,70 86,51 132,09 6 240,87 zł
Rocznie 62 160,00 6 066,84 4 040,40 1 038,12 1 585,08 74 890,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 862 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5180 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 414 zł
Zaliczka na podatek 441 zł
Całość - kwota brutto 5 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Luty 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Marzec 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Kwiecień 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Maj 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Czerwiec 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Lipiec 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Sierpień 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Wrzesień 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Październik 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Listopad 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Grudzień 5 180,00 505,57 77,70 0,00 413,71 3 677,00 441,00 3 741,78
Rocznie 62 160,00 6 066,84 932,40 0,00 4 964,52 44 124,00 336,00 44 901,36
Wynagrodzenie pracownika 5 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 154 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Luty 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Marzec 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Kwiecień 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Maj 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Czerwiec 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Lipiec 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Sierpień 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Wrzesień 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Październik 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Listopad 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Grudzień 5 180,00 505,57 336,70 0,00 132,09 6 154,36 zł
Rocznie 62 160,00 6 066,84 4 040,40 0,00 1 585,08 73 852,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 742 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 154 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5180 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 476 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 704 zł
Całość - kwota brutto 5 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Luty 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Marzec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Kwiecień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Maj 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Czerwiec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Lipiec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Sierpień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Wrzesień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Październik 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Listopad 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Grudzień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 704,00 4 476,00
Rocznie 62 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 728,00 8 448,00 53 712,00
Wynagrodzenie pracownika 5 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Luty 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Marzec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Kwiecień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Maj 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Czerwiec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Lipiec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Sierpień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Wrzesień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Październik 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Listopad 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Grudzień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 180,00 zł
Rocznie 62 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 476 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5180 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 456 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 180 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 180,00 0,00 0,00 0,00 466,20 0,00 456,00 0,00 4 257,80
Luty 5 180,00 0,00 0,00 0,00 466,20 0,00 456,00 0,00 4 257,80
Marzec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 466,20 0,00 987,00 0,00 3 726,80
Kwiecień 5 180,00 0,00 0,00 0,00 466,20 0,00 1 233,00 0,00 3 480,80
Maj 5 180,00 0,00 0,00 0,00 466,20 0,00 1 233,00 0,00 3 480,80
Czerwiec 5 180,00 0,00 0,00 0,00 466,20 0,00 1 233,00 0,00 3 480,80
Lipiec 5 180,00 176,27 72,24 0,00 466,20 15,08 1 148,00 0,00 3 302,21
Sierpień 5 180,00 176,27 72,24 0,00 466,20 15,08 1 148,00 0,00 3 302,21
Wrzesień 5 180,00 176,27 72,24 0,00 466,20 15,08 1 148,00 0,00 3 302,21
Październik 5 180,00 176,27 72,24 0,00 466,20 15,08 1 148,00 0,00 3 302,21
Listopad 5 180,00 176,27 72,24 0,00 466,20 15,08 1 148,00 0,00 3 302,21
Grudzień 5 180,00 176,27 72,24 0,00 466,20 15,08 1 148,00 0,00 3 302,21
Rocznie 62 160,00 1 057,62 433,44 0,00 5 594,40 0,00 12 486,00 0,00 42 498,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 258 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.