Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 788 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 404 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 5 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Luty 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Marzec 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Kwiecień 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Maj 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Czerwiec 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Lipiec 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Sierpień 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Wrzesień 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Październik 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Listopad 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Grudzień 5 200,00 507,52 78,00 127,40 403,84 4 237,00 295,00 3 788,24
Rocznie 62 400,00 6 090,24 936,00 1 528,80 3 543,48 50 844,00 0,00 45 458,88
Wynagrodzenie pracownika 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Luty 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Marzec 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Kwiecień 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Maj 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Czerwiec 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Lipiec 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Sierpień 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Wrzesień 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Październik 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Listopad 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Grudzień 5 200,00 507,52 338,00 86,84 132,60 6 264,96 zł
Rocznie 62 400,00 6 090,24 4 056,00 1 042,08 1 591,20 75 179,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 788 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 415 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Całość - kwota brutto 5 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Luty 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Marzec 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Kwiecień 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Maj 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Czerwiec 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Lipiec 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Sierpień 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Wrzesień 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Październik 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Listopad 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Grudzień 5 200,00 507,52 78,00 0,00 415,30 3 692,00 628,00 3 571,54
Rocznie 62 400,00 6 090,24 936,00 0,00 4 983,60 44 304,00 3 240,00 42 858,48
Wynagrodzenie pracownika 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 508 zł
Ubezpieczenie rentowe 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Luty 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Marzec 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Kwiecień 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Maj 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Czerwiec 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Lipiec 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Sierpień 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Wrzesień 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Październik 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Listopad 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Grudzień 5 200,00 507,52 338,00 0,00 132,60 6 178,12 zł
Rocznie 62 400,00 6 090,24 4 056,00 0,00 1 591,20 74 137,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 572 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 707 zł
Całość - kwota brutto 5 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Luty 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Marzec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Kwiecień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Maj 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Czerwiec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Lipiec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Sierpień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Wrzesień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Październik 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Listopad 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Grudzień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 160,00 707,00 4 493,00
Rocznie 62 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 920,00 8 484,00 53 916,00
Wynagrodzenie pracownika 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Luty 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Marzec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Kwiecień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Maj 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Czerwiec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Lipiec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Sierpień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Wrzesień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Październik 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Listopad 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Grudzień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 zł
Rocznie 62 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 493 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 468 zł
Zaliczka na podatek 459 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 200,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 459,00 0,00 4 273,00
Luty 5 200,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 459,00 0,00 4 273,00
Marzec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 999,00 0,00 3 733,00
Kwiecień 5 200,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 1 239,00 0,00 3 493,00
Maj 5 200,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 1 239,00 0,00 3 493,00
Czerwiec 5 200,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 1 239,00 0,00 3 493,00
Lipiec 5 200,00 176,27 72,24 0,00 468,00 15,08 1 155,00 0,00 3 313,41
Sierpień 5 200,00 176,27 72,24 0,00 468,00 15,08 1 155,00 0,00 3 313,41
Wrzesień 5 200,00 176,27 72,24 0,00 468,00 15,08 1 155,00 0,00 3 313,41
Październik 5 200,00 176,27 72,24 0,00 468,00 15,08 1 155,00 0,00 3 313,41
Listopad 5 200,00 176,27 72,24 0,00 468,00 15,08 1 155,00 0,00 3 313,41
Grudzień 5 200,00 176,27 72,24 0,00 468,00 15,08 1 155,00 0,00 3 313,41
Rocznie 62 400,00 1 057,62 433,44 0,00 5 616,00 0,00 12 564,00 0,00 42 638,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 273 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.