Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5130 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 5 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Luty 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Marzec 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Kwiecień 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Maj 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Czerwiec 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Lipiec 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Sierpień 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Wrzesień 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Październik 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Listopad 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Grudzień 5 130,00 500,69 76,95 125,69 398,40 4 177,00 201,00 3 827,27
Rocznie 61 560,00 6 008,28 923,40 1 508,28 2 414,88 50 124,00 0,00 45 927,24
Wynagrodzenie pracownika 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 333 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Luty 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Marzec 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Kwiecień 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Maj 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Czerwiec 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Lipiec 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Sierpień 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Wrzesień 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Październik 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Listopad 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Grudzień 5 130,00 500,69 333,45 85,67 130,82 6 180,63 zł
Rocznie 61 560,00 6 008,28 4 001,40 1 028,04 1 569,84 74 167,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 827 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5130 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 437 zł
Całość - kwota brutto 5 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Luty 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Marzec 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Kwiecień 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Maj 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Czerwiec 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Lipiec 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Sierpień 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Wrzesień 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Październik 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Listopad 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Grudzień 5 130,00 500,69 76,95 0,00 409,71 3 642,00 437,00 3 705,61
Rocznie 61 560,00 6 008,28 923,40 0,00 4 916,52 43 704,00 324,00 44 467,32
Wynagrodzenie pracownika 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 333 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 095 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Luty 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Marzec 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Kwiecień 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Maj 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Czerwiec 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Lipiec 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Sierpień 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Wrzesień 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Październik 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Listopad 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Grudzień 5 130,00 500,69 333,45 0,00 130,82 6 094,96 zł
Rocznie 61 560,00 6 008,28 4 001,40 0,00 1 569,84 73 139,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 706 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 095 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5130 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 698 zł
Całość - kwota brutto 5 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Luty 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Marzec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Kwiecień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Maj 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Czerwiec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Lipiec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Sierpień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Wrzesień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Październik 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Listopad 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Grudzień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,00 698,00 4 432,00
Rocznie 61 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 248,00 8 376,00 53 184,00
Wynagrodzenie pracownika 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Luty 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Marzec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Kwiecień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Maj 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Czerwiec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Lipiec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Sierpień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Wrzesień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Październik 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Listopad 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Grudzień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 zł
Rocznie 61 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 432 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5130 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 130,00 0,00 0,00 0,00 461,70 0,00 447,00 0,00 4 221,30
Luty 5 130,00 0,00 0,00 0,00 461,70 0,00 447,00 0,00 4 221,30
Marzec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 461,70 0,00 956,00 0,00 3 712,30
Kwiecień 5 130,00 0,00 0,00 0,00 461,70 0,00 1 217,00 0,00 3 451,30
Maj 5 130,00 0,00 0,00 0,00 461,70 0,00 1 217,00 0,00 3 451,30
Czerwiec 5 130,00 0,00 0,00 0,00 461,70 0,00 1 217,00 0,00 3 451,30
Lipiec 5 130,00 176,27 72,24 0,00 461,70 15,08 1 132,00 0,00 3 272,71
Sierpień 5 130,00 176,27 72,24 0,00 461,70 15,08 1 132,00 0,00 3 272,71
Wrzesień 5 130,00 176,27 72,24 0,00 461,70 15,08 1 132,00 0,00 3 272,71
Październik 5 130,00 176,27 72,24 0,00 461,70 15,08 1 132,00 0,00 3 272,71
Listopad 5 130,00 176,27 72,24 0,00 461,70 15,08 1 132,00 0,00 3 272,71
Grudzień 5 130,00 176,27 72,24 0,00 461,70 15,08 1 132,00 0,00 3 272,71
Rocznie 61 560,00 1 057,62 433,44 0,00 5 540,40 0,00 12 293,00 0,00 42 145,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 221 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.