Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5150 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 503 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 5 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Luty 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Marzec 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Kwiecień 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Maj 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Czerwiec 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Lipiec 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Sierpień 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Wrzesień 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Październik 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Listopad 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Grudzień 5 150,00 502,64 77,25 126,18 399,95 4 194,00 203,00 3 840,98
Rocznie 61 800,00 6 031,68 927,00 1 514,16 2 439,36 50 328,00 0,00 46 091,76
Wynagrodzenie pracownika 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 503 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Luty 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Marzec 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Kwiecień 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Maj 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Czerwiec 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Lipiec 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Sierpień 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Wrzesień 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Październik 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Listopad 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Grudzień 5 150,00 502,64 334,75 86,01 131,33 6 204,73 zł
Rocznie 61 800,00 6 031,68 4 017,00 1 032,12 1 575,96 74 456,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 841 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5150 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 503 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 411 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 5 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Luty 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Marzec 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Kwiecień 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Maj 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Czerwiec 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Lipiec 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Sierpień 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Wrzesień 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Październik 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Listopad 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Grudzień 5 150,00 502,64 77,25 0,00 411,31 3 656,00 439,00 3 720,08
Rocznie 61 800,00 6 031,68 927,00 0,00 4 935,72 43 872,00 324,00 44 640,96
Wynagrodzenie pracownika 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 503 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 119 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Luty 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Marzec 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Kwiecień 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Maj 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Czerwiec 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Lipiec 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Sierpień 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Wrzesień 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Październik 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Listopad 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Grudzień 5 150,00 502,64 334,75 0,00 131,33 6 118,72 zł
Rocznie 61 800,00 6 031,68 4 017,00 0,00 1 575,96 73 424,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 119 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5150 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 700 zł
Całość - kwota brutto 5 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Luty 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Marzec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Kwiecień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Maj 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Czerwiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Lipiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Sierpień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Wrzesień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Październik 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Listopad 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Grudzień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Rocznie 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 440,00 8 400,00 53 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Luty 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Marzec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Kwiecień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Maj 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Czerwiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Lipiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Sierpień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Wrzesień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Październik 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Listopad 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Grudzień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Rocznie 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5150 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 451 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 150 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 150,00 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00 451,00 0,00 4 235,50
Luty 5 150,00 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00 451,00 0,00 4 235,50
Marzec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00 968,00 0,00 3 718,50
Kwiecień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00 1 223,00 0,00 3 463,50
Maj 5 150,00 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00 1 223,00 0,00 3 463,50
Czerwiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00 1 223,00 0,00 3 463,50
Lipiec 5 150,00 176,27 72,24 0,00 463,50 15,08 1 139,00 0,00 3 283,91
Sierpień 5 150,00 176,27 72,24 0,00 463,50 15,08 1 139,00 0,00 3 283,91
Wrzesień 5 150,00 176,27 72,24 0,00 463,50 15,08 1 139,00 0,00 3 283,91
Październik 5 150,00 176,27 72,24 0,00 463,50 15,08 1 139,00 0,00 3 283,91
Listopad 5 150,00 176,27 72,24 0,00 463,50 15,08 1 139,00 0,00 3 283,91
Grudzień 5 150,00 176,27 72,24 0,00 463,50 15,08 1 139,00 0,00 3 283,91
Rocznie 61 800,00 1 057,62 433,44 0,00 5 562,00 0,00 12 373,00 0,00 42 283,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 236 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.