Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5190 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 5 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Luty 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Marzec 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Kwiecień 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Maj 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Czerwiec 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Lipiec 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Sierpień 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Wrzesień 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Październik 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Listopad 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Grudzień 5 190,00 506,54 77,85 127,16 403,06 4 228,00 207,00 3 868,39
Rocznie 62 280,00 6 078,48 934,20 1 525,92 2 488,32 50 736,00 0,00 46 420,68
Wynagrodzenie pracownika 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Luty 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Marzec 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Kwiecień 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Maj 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Czerwiec 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Lipiec 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Sierpień 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Wrzesień 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Październik 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Listopad 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Grudzień 5 190,00 506,54 337,35 86,67 132,35 6 252,91 zł
Rocznie 62 280,00 6 078,48 4 048,20 1 040,04 1 588,20 75 034,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5190 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 415 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Całość - kwota brutto 5 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Luty 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Marzec 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Kwiecień 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Maj 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Czerwiec 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Lipiec 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Sierpień 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Wrzesień 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Październik 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Listopad 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Grudzień 5 190,00 506,54 77,85 0,00 414,50 3 684,00 442,00 3 749,03
Rocznie 62 280,00 6 078,48 934,20 0,00 4 974,00 44 208,00 336,00 44 988,36
Wynagrodzenie pracownika 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 166 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Luty 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Marzec 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Kwiecień 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Maj 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Czerwiec 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Lipiec 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Sierpień 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Wrzesień 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Październik 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Listopad 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Grudzień 5 190,00 506,54 337,35 0,00 132,35 6 166,24 zł
Rocznie 62 280,00 6 078,48 4 048,20 0,00 1 588,20 73 994,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 749 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 166 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5190 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 706 zł
Całość - kwota brutto 5 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Luty 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Marzec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Kwiecień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Maj 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Czerwiec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Lipiec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Sierpień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Wrzesień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Październik 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Listopad 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Grudzień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 152,00 706,00 4 484,00
Rocznie 62 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 824,00 8 472,00 53 808,00
Wynagrodzenie pracownika 5 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Luty 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Marzec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Kwiecień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Maj 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Czerwiec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Lipiec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Sierpień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Wrzesień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Październik 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Listopad 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Grudzień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 190,00 zł
Rocznie 62 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 484 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5190 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 190 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 190,00 0,00 0,00 0,00 467,10 0,00 457,00 0,00 4 265,90
Luty 5 190,00 0,00 0,00 0,00 467,10 0,00 457,00 0,00 4 265,90
Marzec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 467,10 0,00 993,00 0,00 3 729,90
Kwiecień 5 190,00 0,00 0,00 0,00 467,10 0,00 1 236,00 0,00 3 486,90
Maj 5 190,00 0,00 0,00 0,00 467,10 0,00 1 236,00 0,00 3 486,90
Czerwiec 5 190,00 0,00 0,00 0,00 467,10 0,00 1 236,00 0,00 3 486,90
Lipiec 5 190,00 176,27 72,24 0,00 467,10 15,08 1 151,00 0,00 3 308,31
Sierpień 5 190,00 176,27 72,24 0,00 467,10 15,08 1 151,00 0,00 3 308,31
Wrzesień 5 190,00 176,27 72,24 0,00 467,10 15,08 1 151,00 0,00 3 308,31
Październik 5 190,00 176,27 72,24 0,00 467,10 15,08 1 151,00 0,00 3 308,31
Listopad 5 190,00 176,27 72,24 0,00 467,10 15,08 1 151,00 0,00 3 308,31
Grudzień 5 190,00 176,27 72,24 0,00 467,10 15,08 1 151,00 0,00 3 308,31
Rocznie 62 280,00 1 057,62 433,44 0,00 5 605,20 0,00 12 521,00 0,00 42 572,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 266 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.