Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5210 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 405 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Całość - kwota brutto 5 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Luty 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Marzec 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Kwiecień 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Maj 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Czerwiec 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Lipiec 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Sierpień 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Wrzesień 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Październik 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Listopad 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Grudzień 5 210,00 508,50 78,15 127,65 404,61 4 246,00 297,00 3 794,09
Rocznie 62 520,00 6 102,00 937,80 1 531,80 3 561,84 50 952,00 0,00 45 529,08
Wynagrodzenie pracownika 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Luty 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Marzec 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Kwiecień 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Maj 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Czerwiec 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Lipiec 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Sierpień 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Wrzesień 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Październik 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Listopad 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Grudzień 5 210,00 508,50 338,65 87,01 132,86 6 277,02 zł
Rocznie 62 520,00 6 102,00 4 063,80 1 044,12 1 594,32 75 324,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 794 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5210 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 416 zł
Zaliczka na podatek 629 zł
Całość - kwota brutto 5 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Luty 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Marzec 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Kwiecień 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Maj 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Czerwiec 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Lipiec 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Sierpień 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Wrzesień 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Październik 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Listopad 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Grudzień 5 210,00 508,50 78,15 0,00 416,10 3 699,00 629,00 3 578,42
Rocznie 62 520,00 6 102,00 937,80 0,00 4 993,20 44 388,00 3 252,00 42 941,04
Wynagrodzenie pracownika 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Luty 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Marzec 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Kwiecień 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Maj 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Czerwiec 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Lipiec 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Sierpień 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Wrzesień 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Październik 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Listopad 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Grudzień 5 210,00 508,50 338,65 0,00 132,86 6 190,01 zł
Rocznie 62 520,00 6 102,00 4 063,80 0,00 1 594,32 74 280,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 578 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5210 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 709 zł
Całość - kwota brutto 5 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Luty 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Marzec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Kwiecień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Maj 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Czerwiec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Lipiec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Sierpień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Wrzesień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Październik 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Listopad 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Grudzień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168,00 709,00 4 501,00
Rocznie 62 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 016,00 8 508,00 54 012,00
Wynagrodzenie pracownika 5 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Luty 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Marzec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Kwiecień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Maj 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Czerwiec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Lipiec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Sierpień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Wrzesień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Październik 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Listopad 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Grudzień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 210,00 zł
Rocznie 62 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 501 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5210 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 469 zł
Zaliczka na podatek 461 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 210 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 210,00 0,00 0,00 0,00 468,90 0,00 461,00 0,00 4 280,10
Luty 5 210,00 0,00 0,00 0,00 468,90 0,00 461,00 0,00 4 280,10
Marzec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 468,90 0,00 1 005,00 0,00 3 736,10
Kwiecień 5 210,00 0,00 0,00 0,00 468,90 0,00 1 242,00 0,00 3 499,10
Maj 5 210,00 0,00 0,00 0,00 468,90 0,00 1 242,00 0,00 3 499,10
Czerwiec 5 210,00 0,00 0,00 0,00 468,90 0,00 1 242,00 0,00 3 499,10
Lipiec 5 210,00 176,27 72,24 0,00 468,90 15,08 1 158,00 0,00 3 319,51
Sierpień 5 210,00 176,27 72,24 0,00 468,90 15,08 1 158,00 0,00 3 319,51
Wrzesień 5 210,00 176,27 72,24 0,00 468,90 15,08 1 158,00 0,00 3 319,51
Październik 5 210,00 176,27 72,24 0,00 468,90 15,08 1 158,00 0,00 3 319,51
Listopad 5 210,00 176,27 72,24 0,00 468,90 15,08 1 158,00 0,00 3 319,51
Grudzień 5 210,00 176,27 72,24 0,00 468,90 15,08 1 158,00 0,00 3 319,51
Rocznie 62 520,00 1 057,62 433,44 0,00 5 626,80 0,00 12 601,00 0,00 42 710,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 280 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.