Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5160 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 401 zł
Zaliczka na podatek 204 zł
Całość - kwota brutto 5 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Luty 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Marzec 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Kwiecień 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Maj 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Czerwiec 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Lipiec 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Sierpień 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Wrzesień 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Październik 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Listopad 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Grudzień 5 160,00 503,62 77,40 126,42 400,73 4 203,00 204,00 3 847,83
Rocznie 61 920,00 6 043,44 928,80 1 517,04 2 452,32 50 436,00 0,00 46 173,96
Wynagrodzenie pracownika 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Luty 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Marzec 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Kwiecień 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Maj 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Czerwiec 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Lipiec 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Sierpień 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Wrzesień 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Październik 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Listopad 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Grudzień 5 160,00 503,62 335,40 86,17 131,58 6 216,77 zł
Rocznie 61 920,00 6 043,44 4 024,80 1 034,04 1 578,96 74 601,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 848 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5160 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 412 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 5 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Luty 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Marzec 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Kwiecień 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Maj 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Czerwiec 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Lipiec 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Sierpień 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Wrzesień 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Październik 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Listopad 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Grudzień 5 160,00 503,62 77,40 0,00 412,11 3 663,00 440,00 3 727,31
Rocznie 61 920,00 6 043,44 928,80 0,00 4 945,32 43 956,00 324,00 44 727,72
Wynagrodzenie pracownika 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 504 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 131 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Luty 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Marzec 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Kwiecień 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Maj 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Czerwiec 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Lipiec 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Sierpień 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Wrzesień 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Październik 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Listopad 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Grudzień 5 160,00 503,62 335,40 0,00 131,58 6 130,60 zł
Rocznie 61 920,00 6 043,44 4 024,80 0,00 1 578,96 73 567,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 727 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 131 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5160 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 702 zł
Całość - kwota brutto 5 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Luty 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Marzec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Kwiecień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Maj 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Czerwiec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Lipiec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Sierpień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Wrzesień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Październik 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Listopad 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Grudzień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 128,00 702,00 4 458,00
Rocznie 61 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 536,00 8 424,00 53 496,00
Wynagrodzenie pracownika 5 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Luty 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Marzec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Kwiecień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Maj 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Czerwiec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Lipiec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Sierpień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Wrzesień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Październik 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Listopad 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Grudzień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 zł
Rocznie 61 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 458 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 160 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5160 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 160 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 244 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 452 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 160 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 160,00 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 452,00 0,00 4 243,60
Luty 5 160,00 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 452,00 0,00 4 243,60
Marzec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 974,00 0,00 3 721,60
Kwiecień 5 160,00 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 1 226,00 0,00 3 469,60
Maj 5 160,00 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 1 226,00 0,00 3 469,60
Czerwiec 5 160,00 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 1 226,00 0,00 3 469,60
Lipiec 5 160,00 176,27 72,24 0,00 464,40 15,08 1 142,00 0,00 3 290,01
Sierpień 5 160,00 176,27 72,24 0,00 464,40 15,08 1 142,00 0,00 3 290,01
Wrzesień 5 160,00 176,27 72,24 0,00 464,40 15,08 1 142,00 0,00 3 290,01
Październik 5 160,00 176,27 72,24 0,00 464,40 15,08 1 142,00 0,00 3 290,01
Listopad 5 160,00 176,27 72,24 0,00 464,40 15,08 1 142,00 0,00 3 290,01
Grudzień 5 160,00 176,27 72,24 0,00 464,40 15,08 1 142,00 0,00 3 290,01
Rocznie 61 920,00 1 057,62 433,44 0,00 5 572,80 0,00 12 408,00 0,00 42 357,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 244 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.