Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5140 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 126 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 399 zł
Zaliczka na podatek 202 zł
Całość - kwota brutto 5 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Luty 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Marzec 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Kwiecień 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Maj 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Czerwiec 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Lipiec 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Sierpień 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Wrzesień 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Październik 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Listopad 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Grudzień 5 140,00 501,66 77,10 125,93 399,18 4 185,00 202,00 3 834,13
Rocznie 61 680,00 6 019,92 925,20 1 511,16 2 426,40 50 220,00 0,00 46 009,56
Wynagrodzenie pracownika 5 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Luty 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Marzec 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Kwiecień 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Maj 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Czerwiec 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Lipiec 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Sierpień 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Wrzesień 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Październik 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Listopad 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Grudzień 5 140,00 501,66 334,10 85,84 131,07 6 192,67 zł
Rocznie 61 680,00 6 019,92 4 009,20 1 030,08 1 572,84 74 312,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5140 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 411 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Całość - kwota brutto 5 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Luty 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Marzec 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Kwiecień 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Maj 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Czerwiec 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Lipiec 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Sierpień 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Wrzesień 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Październik 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Listopad 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Grudzień 5 140,00 501,66 77,10 0,00 410,51 3 649,00 438,00 3 712,85
Rocznie 61 680,00 6 019,92 925,20 0,00 4 926,12 43 788,00 324,00 44 554,20
Wynagrodzenie pracownika 5 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 502 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 126 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Luty 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Marzec 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Kwiecień 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Maj 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Czerwiec 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Lipiec 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Sierpień 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Wrzesień 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Październik 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Listopad 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Grudzień 5 140,00 501,66 334,10 0,00 131,07 6 106,83 zł
Rocznie 61 680,00 6 019,92 4 009,20 0,00 1 572,84 73 281,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5140 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 699 zł
Całość - kwota brutto 5 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Luty 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Marzec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Kwiecień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Maj 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Czerwiec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Lipiec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Sierpień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Wrzesień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Październik 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Listopad 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Grudzień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 112,00 699,00 4 441,00
Rocznie 61 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 344,00 8 388,00 53 292,00
Wynagrodzenie pracownika 5 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 140 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Luty 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Marzec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Kwiecień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Maj 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Czerwiec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Lipiec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Sierpień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Wrzesień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Październik 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Listopad 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Grudzień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 140,00 zł
Rocznie 61 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 140 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5140 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 463 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 140 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 140,00 0,00 0,00 0,00 462,60 0,00 449,00 0,00 4 228,40
Luty 5 140,00 0,00 0,00 0,00 462,60 0,00 449,00 0,00 4 228,40
Marzec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 462,60 0,00 962,00 0,00 3 715,40
Kwiecień 5 140,00 0,00 0,00 0,00 462,60 0,00 1 220,00 0,00 3 457,40
Maj 5 140,00 0,00 0,00 0,00 462,60 0,00 1 220,00 0,00 3 457,40
Czerwiec 5 140,00 0,00 0,00 0,00 462,60 0,00 1 220,00 0,00 3 457,40
Lipiec 5 140,00 176,27 72,24 0,00 462,60 15,08 1 135,00 0,00 3 278,81
Sierpień 5 140,00 176,27 72,24 0,00 462,60 15,08 1 135,00 0,00 3 278,81
Wrzesień 5 140,00 176,27 72,24 0,00 462,60 15,08 1 135,00 0,00 3 278,81
Październik 5 140,00 176,27 72,24 0,00 462,60 15,08 1 135,00 0,00 3 278,81
Listopad 5 140,00 176,27 72,24 0,00 462,60 15,08 1 135,00 0,00 3 278,81
Grudzień 5 140,00 176,27 72,24 0,00 462,60 15,08 1 135,00 0,00 3 278,81
Rocznie 61 680,00 1 057,62 433,44 0,00 5 551,20 0,00 12 330,00 0,00 42 217,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 228 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.