Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 175 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 554 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 7 132 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Luty 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Marzec 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Kwiecień 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Maj 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Czerwiec 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Lipiec 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Sierpień 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Wrzesień 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Październik 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Listopad 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Grudzień 7 132,00 696,08 106,98 174,73 553,88 5 904,00 408,00 5 192,33
Rocznie 85 584,00 8 352,96 1 283,76 2 096,76 4 901,76 70 848,00 0,00 62 307,96
Wynagrodzenie pracownika 7 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Luty 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Marzec 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Kwiecień 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Maj 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Czerwiec 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Lipiec 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Sierpień 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Wrzesień 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Październik 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Listopad 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Grudzień 7 132,00 696,08 463,58 119,10 181,86 8 592,62 zł
Rocznie 85 584,00 8 352,96 5 562,96 1 429,20 2 182,32 103 111,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 192 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 541 zł
Zaliczka na podatek 578 zł
Całość - kwota brutto 6 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Luty 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Marzec 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Kwiecień 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Maj 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Czerwiec 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Lipiec 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Sierpień 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Wrzesień 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Październik 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Listopad 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Grudzień 6 780,00 661,73 101,70 0,00 541,49 4 813,00 578,00 4 897,52
Rocznie 81 360,00 7 940,76 1 220,40 0,00 6 497,88 57 756,00 432,00 58 770,24
Wynagrodzenie pracownika 6 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 055 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Luty 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Marzec 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Kwiecień 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Maj 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Czerwiec 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Lipiec 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Sierpień 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Wrzesień 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Październik 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Listopad 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Grudzień 6 780,00 661,73 440,70 0,00 172,89 8 055,32 zł
Rocznie 81 360,00 7 940,76 5 288,40 0,00 2 074,68 96 663,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 898 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 898 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 055 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 806 zł
Całość - kwota brutto 5 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Luty 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Marzec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Kwiecień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Maj 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Czerwiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Lipiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Sierpień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Wrzesień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Październik 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Listopad 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Grudzień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Rocznie 71 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 892,00 9 672,00 61 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Luty 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Marzec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Kwiecień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Maj 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Czerwiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Lipiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Sierpień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Wrzesień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Październik 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Listopad 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Grudzień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Rocznie 71 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 556 zł
Zaliczka na podatek 593 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 181 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 181,00 0,00 0,00 0,00 556,29 0,00 593,00 0,00 5 031,71
Luty 6 181,00 0,00 0,00 0,00 556,29 0,00 593,00 0,00 5 031,71
Marzec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 556,29 0,00 1 489,00 0,00 4 135,71
Kwiecień 6 181,00 0,00 0,00 0,00 556,29 0,00 1 492,00 0,00 4 132,71
Maj 6 181,00 0,00 0,00 0,00 556,29 0,00 1 492,00 0,00 4 132,71
Czerwiec 6 181,00 0,00 0,00 0,00 556,29 0,00 1 492,00 0,00 4 132,71
Lipiec 6 181,00 176,27 72,24 0,00 556,29 15,08 1 408,00 0,00 3 953,12
Sierpień 6 181,00 176,27 72,24 0,00 556,29 15,08 1 408,00 0,00 3 953,12
Wrzesień 6 181,00 176,27 72,24 0,00 556,29 15,08 1 408,00 0,00 3 953,12
Październik 6 181,00 176,27 72,24 0,00 556,29 15,08 1 408,00 0,00 3 953,12
Listopad 6 181,00 176,27 72,24 0,00 556,29 15,08 1 408,00 0,00 3 953,12
Grudzień 6 181,00 176,27 72,24 0,00 556,29 15,08 1 408,00 0,00 3 953,12
Rocznie 74 172,00 1 057,62 433,44 0,00 6 675,48 0,00 15 599,00 0,00 50 315,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 032 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.