Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 175 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 554 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 7 136 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Luty 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Marzec 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Kwiecień 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Maj 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Czerwiec 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Lipiec 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Sierpień 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Wrzesień 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Październik 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Listopad 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Grudzień 7 136,00 696,47 107,04 174,83 554,19 5 908,00 483,00 5 120,47
Rocznie 85 632,00 8 357,64 1 284,48 2 097,96 6 650,28 70 896,00 5 796,00 61 445,64
Wynagrodzenie pracownika 7 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 696 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Luty 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Marzec 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Kwiecień 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Maj 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Czerwiec 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Lipiec 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Sierpień 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Wrzesień 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Październik 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Listopad 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Grudzień 7 136,00 696,47 463,84 119,17 181,97 8 597,45 zł
Rocznie 85 632,00 8 357,64 5 566,08 1 430,04 2 183,64 103 169,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 541 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Całość - kwota brutto 6 776 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Luty 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Marzec 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Kwiecień 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Maj 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Czerwiec 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Lipiec 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Sierpień 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Wrzesień 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Październik 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Listopad 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Grudzień 6 776,00 661,34 101,64 0,00 541,17 4 810,00 352,00 5 119,85
Rocznie 81 312,00 7 936,08 1 219,68 0,00 6 494,04 57 720,00 4 224,00 61 438,20
Wynagrodzenie pracownika 6 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 440 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Luty 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Marzec 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Kwiecień 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Maj 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Czerwiec 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Lipiec 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Sierpień 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Wrzesień 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Październik 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Listopad 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Grudzień 6 776,00 661,34 440,44 0,00 172,79 8 050,57 zł
Rocznie 81 312,00 7 936,08 5 285,28 0,00 2 073,48 96 606,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 776 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 806 zł
Całość - kwota brutto 5 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Luty 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Marzec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Kwiecień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Maj 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Czerwiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Lipiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Sierpień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Wrzesień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Październik 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Listopad 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Grudzień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 741,00 806,00 5 120,00
Rocznie 71 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 892,00 9 672,00 61 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Luty 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Marzec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Kwiecień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Maj 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Czerwiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Lipiec 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Sierpień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Wrzesień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Październik 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Listopad 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Grudzień 5 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 926,00 zł
Rocznie 71 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 678 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 180 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 678,00 0,00 5 120,19
Luty 6 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 678,00 0,00 5 120,19
Marzec 6 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 678,00 0,00 5 120,19
Kwiecień 6 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 678,00 0,00 5 120,19
Maj 6 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 678,00 0,00 5 120,19
Czerwiec 6 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 678,00 0,00 5 120,19
Lipiec 6 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 636,00 0,00 4 916,99
Sierpień 6 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 636,00 0,00 4 916,99
Wrzesień 6 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 636,00 0,00 4 916,99
Październik 6 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 636,00 0,00 4 916,99
Listopad 6 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 636,00 0,00 4 916,99
Grudzień 6 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 636,00 0,00 4 916,99
Rocznie 74 160,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 884,00 0,00 60 223,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 120 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ