Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 174 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 553 zł
Zaliczka na podatek 407 zł
Całość - kwota brutto 7 118 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Luty 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Marzec 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Kwiecień 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Maj 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Czerwiec 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Lipiec 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Sierpień 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Wrzesień 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Październik 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Listopad 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Grudzień 7 118,00 694,72 106,77 174,39 552,79 5 892,00 407,00 5 182,33
Rocznie 85 416,00 8 336,64 1 281,24 2 092,68 4 884,48 70 704,00 0,00 62 187,96
Wynagrodzenie pracownika 7 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 463 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 576 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Luty 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Marzec 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Kwiecień 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Maj 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Czerwiec 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Lipiec 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Sierpień 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Wrzesień 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Październik 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Listopad 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Grudzień 7 118,00 694,72 462,67 118,87 181,51 8 575,77 zł
Rocznie 85 416,00 8 336,64 5 552,04 1 426,44 2 178,12 102 909,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 182 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 182 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 576 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 660 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 540 zł
Zaliczka na podatek 576 zł
Całość - kwota brutto 6 767 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Luty 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Marzec 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Kwiecień 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Maj 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Czerwiec 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Lipiec 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Sierpień 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Wrzesień 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Październik 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Listopad 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Grudzień 6 767,00 660,46 101,51 0,00 540,45 4 804,00 576,00 4 888,10
Rocznie 81 204,00 7 925,52 1 218,12 0,00 6 485,40 57 648,00 432,00 58 657,20
Wynagrodzenie pracownika 6 767 zł
Ubezpieczenie emerytalne 660 zł
Ubezpieczenie rentowe 440 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Luty 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Marzec 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Kwiecień 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Maj 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Czerwiec 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Lipiec 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Sierpień 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Wrzesień 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Październik 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Listopad 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Grudzień 6 767,00 660,46 439,86 0,00 172,56 8 039,88 zł
Rocznie 81 204,00 7 925,52 5 278,32 0,00 2 070,72 96 478,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 767 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 888 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 888 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 804 zł
Całość - kwota brutto 5 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Luty 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Marzec 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Kwiecień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Maj 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Czerwiec 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Lipiec 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Sierpień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Wrzesień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Październik 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Listopad 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Grudzień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 731,00 804,00 5 110,00
Rocznie 70 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 772,00 9 648,00 61 320,00
Wynagrodzenie pracownika 5 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Luty 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Marzec 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Kwiecień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Maj 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Czerwiec 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Lipiec 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Sierpień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Wrzesień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Październik 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Listopad 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Grudzień 5 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 914,00 zł
Rocznie 70 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 555 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 169,00 0,00 0,00 0,00 555,21 0,00 592,00 0,00 5 021,79
Luty 6 169,00 0,00 0,00 0,00 555,21 0,00 592,00 0,00 5 021,79
Marzec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 555,21 0,00 1 484,00 0,00 4 129,79
Kwiecień 6 169,00 0,00 0,00 0,00 555,21 0,00 1 490,00 0,00 4 123,79
Maj 6 169,00 0,00 0,00 0,00 555,21 0,00 1 490,00 0,00 4 123,79
Czerwiec 6 169,00 0,00 0,00 0,00 555,21 0,00 1 490,00 0,00 4 123,79
Lipiec 6 169,00 176,27 72,24 0,00 555,21 15,08 1 405,00 0,00 3 945,20
Sierpień 6 169,00 176,27 72,24 0,00 555,21 15,08 1 405,00 0,00 3 945,20
Wrzesień 6 169,00 176,27 72,24 0,00 555,21 15,08 1 405,00 0,00 3 945,20
Październik 6 169,00 176,27 72,24 0,00 555,21 15,08 1 405,00 0,00 3 945,20
Listopad 6 169,00 176,27 72,24 0,00 555,21 15,08 1 405,00 0,00 3 945,20
Grudzień 6 169,00 176,27 72,24 0,00 555,21 15,08 1 405,00 0,00 3 945,20
Rocznie 74 028,00 1 057,62 433,44 0,00 6 662,52 0,00 15 568,00 0,00 50 215,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 022 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.