Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5090 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 174 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 551 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Całość - kwota brutto 7 089 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Luty 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Marzec 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Kwiecień 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Maj 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Czerwiec 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Lipiec 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Sierpień 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Wrzesień 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Październik 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Listopad 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Grudzień 7 089,00 691,89 106,34 173,68 550,54 5 867,00 22,00 5 544,55
Rocznie 85 068,00 8 302,68 1 276,08 2 084,16 6 606,48 70 404,00 264,00 66 534,60
Wynagrodzenie pracownika 7 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 461 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 541 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Luty 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Marzec 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Kwiecień 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Maj 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Czerwiec 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Lipiec 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Sierpień 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Wrzesień 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Październik 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Listopad 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Grudzień 7 089,00 691,89 460,79 118,39 180,77 8 540,84 zł
Rocznie 85 068,00 8 302,68 5 529,48 1 420,68 2 169,24 102 490,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 089 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 545 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 545 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 541 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5090 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 538 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Całość - kwota brutto 6 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Luty 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Marzec 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Kwiecień 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Maj 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Czerwiec 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Lipiec 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Sierpień 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Wrzesień 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Październik 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Listopad 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Grudzień 6 736,00 657,43 101,04 0,00 537,98 4 782,00 350,00 5 089,55
Rocznie 80 832,00 7 889,16 1 212,48 0,00 6 455,76 57 384,00 4 200,00 61 074,60
Wynagrodzenie pracownika 6 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 438 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 003 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Luty 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Marzec 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Kwiecień 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Maj 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Czerwiec 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Lipiec 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Sierpień 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Wrzesień 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Październik 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Listopad 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Grudzień 6 736,00 657,43 437,84 0,00 171,77 8 003,04 zł
Rocznie 80 832,00 7 889,16 5 254,08 0,00 2 061,24 96 036,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 003 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5090 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 801 zł
Całość - kwota brutto 5 891 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Luty 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Marzec 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Kwiecień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Maj 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Czerwiec 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Lipiec 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Sierpień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Wrzesień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Październik 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Listopad 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Grudzień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 713,00 801,00 5 090,00
Rocznie 70 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 556,00 9 612,00 61 080,00
Wynagrodzenie pracownika 5 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Luty 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Marzec 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Kwiecień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Maj 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Czerwiec 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Lipiec 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Sierpień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Wrzesień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Październik 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Listopad 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Grudzień 5 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 891,00 zł
Rocznie 70 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5090 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 618 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00 0,00 5 518,00
Luty 6 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,00 0,00 5 477,00
Marzec 6 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 4 597,00
Kwiecień 6 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 4 597,00
Maj 6 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 4 597,00
Czerwiec 6 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 4 597,00
Lipiec 6 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 454,00 0,00 4 418,41
Sierpień 6 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 454,00 0,00 4 418,41
Wrzesień 6 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 454,00 0,00 4 418,41
Październik 6 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 454,00 0,00 4 418,41
Listopad 6 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 454,00 0,00 4 418,41
Grudzień 6 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 454,00 0,00 4 418,41
Rocznie 73 632,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 157,00 0,00 55 893,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 518 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.