Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 175 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 555 zł
Zaliczka na podatek 484 zł
Całość - kwota brutto 7 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Luty 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Marzec 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Kwiecień 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Maj 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Czerwiec 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Lipiec 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Sierpień 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Wrzesień 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Październik 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Listopad 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Grudzień 7 150,00 697,84 107,25 175,18 555,28 5 920,00 484,00 5 130,45
Rocznie 85 800,00 8 374,08 1 287,00 2 102,16 6 663,36 71 040,00 5 808,00 61 565,40
Wynagrodzenie pracownika 7 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 698 zł
Ubezpieczenie rentowe 465 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Luty 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Marzec 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Kwiecień 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Maj 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Czerwiec 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Lipiec 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Sierpień 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Wrzesień 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Październik 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Listopad 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Grudzień 7 150,00 697,84 464,75 119,41 182,33 8 614,33 zł
Rocznie 85 800,00 8 374,08 5 577,00 1 432,92 2 187,96 103 371,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 543 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 6 793 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Luty 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Marzec 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Kwiecień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Maj 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Czerwiec 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Lipiec 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Sierpień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Wrzesień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Październik 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Listopad 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Grudzień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Rocznie 81 516,00 7 956,00 1 222,80 0,00 6 510,36 57 864,00 4 236,00 61 590,84
Wynagrodzenie pracownika 6 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Luty 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Marzec 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Kwiecień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Maj 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Czerwiec 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Lipiec 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Sierpień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Wrzesień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Październik 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Listopad 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Grudzień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Rocznie 81 516,00 7 956,00 5 298,60 0,00 2 078,64 96 849,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 793 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 133 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 133 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 808 zł
Całość - kwota brutto 5 938 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Luty 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Marzec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Kwiecień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Maj 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Czerwiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Lipiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Sierpień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Wrzesień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Październik 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Listopad 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Grudzień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Rocznie 71 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 9 696,00 61 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 938 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Luty 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Marzec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Kwiecień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Maj 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Czerwiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Lipiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Sierpień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Wrzesień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Październik 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Listopad 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Grudzień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Rocznie 71 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 938 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 938 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 696 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 188 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 188,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 696,00 0,00 5 129,66
Luty 6 188,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 696,00 0,00 5 129,66
Marzec 6 188,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 696,00 0,00 5 129,66
Kwiecień 6 188,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 696,00 0,00 5 129,66
Maj 6 188,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 696,00 0,00 5 129,66
Czerwiec 6 188,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 696,00 0,00 5 129,66
Lipiec 6 188,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 657,00 0,00 4 940,97
Sierpień 6 188,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 657,00 0,00 4 940,97
Wrzesień 6 188,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 657,00 0,00 4 940,97
Październik 6 188,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 657,00 0,00 4 940,97
Listopad 6 188,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 657,00 0,00 4 940,97
Grudzień 6 188,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 657,00 0,00 4 940,97
Rocznie 74 256,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 8 118,00 0,00 60 423,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 188 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 130 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ