Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 697 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 175 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 555 zł
Zaliczka na podatek 26 zł
Całość - kwota brutto 7 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Luty 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Marzec 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Kwiecień 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Maj 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Czerwiec 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Lipiec 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Sierpień 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Wrzesień 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Październik 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Listopad 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Grudzień 7 146,00 697,45 107,19 175,08 554,97 5 916,00 26,00 5 585,31
Rocznie 85 752,00 8 369,40 1 286,28 2 100,96 6 659,64 70 992,00 312,00 67 023,72
Wynagrodzenie pracownika 7 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 697 zł
Ubezpieczenie rentowe 464 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 175 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Luty 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Marzec 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Kwiecień 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Maj 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Czerwiec 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Lipiec 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Sierpień 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Wrzesień 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Październik 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Listopad 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Grudzień 7 146,00 697,45 464,49 119,34 182,23 8 609,51 zł
Rocznie 85 752,00 8 369,40 5 573,88 1 432,08 2 186,76 103 314,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 585 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 585 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 543 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 6 793 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Luty 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Marzec 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Kwiecień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Maj 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Czerwiec 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Lipiec 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Sierpień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Wrzesień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Październik 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Listopad 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Grudzień 6 793,00 663,00 101,90 0,00 542,53 4 822,00 353,00 5 132,57
Rocznie 81 516,00 7 956,00 1 222,80 0,00 6 510,36 57 864,00 4 236,00 61 590,84
Wynagrodzenie pracownika 6 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 442 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 166 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Luty 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Marzec 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Kwiecień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Maj 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Czerwiec 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Lipiec 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Sierpień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Wrzesień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Październik 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Listopad 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Grudzień 6 793,00 663,00 441,55 0,00 173,22 8 070,77 zł
Rocznie 81 516,00 7 956,00 5 298,60 0,00 2 078,64 96 849,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 793 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 133 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 133 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 808 zł
Całość - kwota brutto 5 938 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Luty 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Marzec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Kwiecień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Maj 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Czerwiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Lipiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Sierpień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Wrzesień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Październik 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Listopad 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Grudzień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 808,00 5 130,00
Rocznie 71 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 9 696,00 61 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 938 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Luty 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Marzec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Kwiecień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Maj 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Czerwiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Lipiec 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Sierpień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Wrzesień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Październik 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Listopad 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Grudzień 5 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,00 zł
Rocznie 71 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 938 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 938 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 185 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,00 0,00 5 559,00
Luty 6 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 0,00 5 503,00
Marzec 6 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554,00 0,00 4 631,00
Kwiecień 6 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554,00 0,00 4 631,00
Maj 6 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554,00 0,00 4 631,00
Czerwiec 6 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 554,00 0,00 4 631,00
Lipiec 6 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 470,00 0,00 4 451,41
Sierpień 6 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 470,00 0,00 4 451,41
Wrzesień 6 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 470,00 0,00 4 451,41
Październik 6 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 470,00 0,00 4 451,41
Listopad 6 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 470,00 0,00 4 451,41
Grudzień 6 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 470,00 0,00 4 451,41
Rocznie 74 220,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 344,00 0,00 56 294,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 559 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.