Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie chorobowe 174 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 552 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 7 103 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Luty 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Marzec 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Kwiecień 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Maj 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Czerwiec 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Lipiec 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Sierpień 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Wrzesień 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Październik 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Listopad 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Grudzień 7 103,00 693,25 106,55 174,02 551,63 5 879,00 405,00 5 172,55
Rocznie 85 236,00 8 319,00 1 278,60 2 088,24 4 865,76 70 548,00 0,00 62 070,60
Wynagrodzenie pracownika 7 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 119 zł
Fundusz Pracy (FP) 174 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Luty 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Marzec 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Kwiecień 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Maj 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Czerwiec 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Lipiec 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Sierpień 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Wrzesień 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Październik 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Listopad 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Grudzień 7 103,00 693,25 461,70 118,62 181,12 8 557,69 zł
Rocznie 85 236,00 8 319,00 5 540,40 1 423,44 2 173,44 102 692,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 103 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 173 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 173 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 878 zł
Ubezpieczenie emerytalne 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 539 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Całość - kwota brutto 6 753 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Luty 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Marzec 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Kwiecień 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Maj 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Czerwiec 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Lipiec 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Sierpień 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Wrzesień 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Październik 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Listopad 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Grudzień 6 753,00 659,09 101,30 0,00 539,33 4 794,00 575,00 4 878,00
Rocznie 81 036,00 7 909,08 1 215,60 0,00 6 471,96 57 528,00 432,00 58 536,00
Wynagrodzenie pracownika 6 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 439 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Luty 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Marzec 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Kwiecień 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Maj 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Czerwiec 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Lipiec 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Sierpień 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Wrzesień 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Październik 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Listopad 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Grudzień 6 753,00 659,09 438,95 0,00 172,20 8 023,24 zł
Rocznie 81 036,00 7 909,08 5 267,40 0,00 2 066,40 96 278,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 753 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 878 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 878 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 803 zł
Całość - kwota brutto 5 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Luty 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Marzec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Kwiecień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Maj 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Czerwiec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Lipiec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Sierpień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Wrzesień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Październik 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Listopad 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Grudzień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 803,00 5 100,00
Rocznie 70 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 664,00 9 636,00 61 200,00
Wynagrodzenie pracownika 5 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Luty 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Marzec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Kwiecień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Maj 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Czerwiec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Lipiec 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Sierpień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Wrzesień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Październik 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Listopad 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Grudzień 5 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 903,00 zł
Rocznie 70 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 554 zł
Zaliczka na podatek 591 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 156 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 156,00 0,00 0,00 0,00 554,04 0,00 591,00 0,00 5 010,96
Luty 6 156,00 0,00 0,00 0,00 554,04 0,00 591,00 0,00 5 010,96
Marzec 6 156,00 0,00 0,00 0,00 554,04 0,00 1 480,00 0,00 4 121,96
Kwiecień 6 156,00 0,00 0,00 0,00 554,04 0,00 1 487,00 0,00 4 114,96
Maj 6 156,00 0,00 0,00 0,00 554,04 0,00 1 487,00 0,00 4 114,96
Czerwiec 6 156,00 0,00 0,00 0,00 554,04 0,00 1 487,00 0,00 4 114,96
Lipiec 6 156,00 176,27 72,24 0,00 554,04 15,08 1 403,00 0,00 3 935,37
Sierpień 6 156,00 176,27 72,24 0,00 554,04 15,08 1 403,00 0,00 3 935,37
Wrzesień 6 156,00 176,27 72,24 0,00 554,04 15,08 1 403,00 0,00 3 935,37
Październik 6 156,00 176,27 72,24 0,00 554,04 15,08 1 403,00 0,00 3 935,37
Listopad 6 156,00 176,27 72,24 0,00 554,04 15,08 1 403,00 0,00 3 935,37
Grudzień 6 156,00 176,27 72,24 0,00 554,04 15,08 1 403,00 0,00 3 935,37
Rocznie 73 872,00 1 057,62 433,44 0,00 6 648,48 0,00 15 541,00 0,00 50 100,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 011 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.