Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 549 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Całość - kwota brutto 7 075 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Luty 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Marzec 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Kwiecień 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Maj 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Czerwiec 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Lipiec 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Sierpień 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Wrzesień 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Październik 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Listopad 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Grudzień 7 075,00 690,52 106,13 173,34 549,45 5 855,00 403,00 5 152,56
Rocznie 84 900,00 8 286,24 1 273,56 2 080,08 4 831,20 70 260,00 0,00 61 830,72
Wynagrodzenie pracownika 7 075 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 460 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Luty 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Marzec 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Kwiecień 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Maj 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Czerwiec 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Lipiec 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Sierpień 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Wrzesień 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Październik 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Listopad 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Grudzień 7 075,00 690,52 459,88 118,15 180,42 8 523,97 zł
Rocznie 84 900,00 8 286,24 5 518,56 1 417,80 2 165,04 102 287,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 075 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 153 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 153 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 537 zł
Zaliczka na podatek 573 zł
Całość - kwota brutto 6 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Luty 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Marzec 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Kwiecień 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Maj 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Czerwiec 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Lipiec 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Sierpień 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Wrzesień 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Październik 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Listopad 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Grudzień 6 727,00 656,56 100,91 0,00 537,26 4 776,00 573,00 4 859,15
Rocznie 80 724,00 7 878,72 1 210,92 0,00 6 447,12 57 312,00 432,00 58 309,80
Wynagrodzenie pracownika 6 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 992 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Luty 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Marzec 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Kwiecień 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Maj 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Czerwiec 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Lipiec 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Sierpień 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Wrzesień 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Październik 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Listopad 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Grudzień 6 727,00 656,56 437,26 0,00 171,54 7 992,36 zł
Rocznie 80 724,00 7 878,72 5 247,12 0,00 2 058,48 95 908,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 859 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 859 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 992 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 800 zł
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Lipiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Sierpień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Wrzesień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Październik 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Listopad 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Grudzień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Rocznie 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 448,00 9 600,00 60 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Lipiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Sierpień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Wrzesień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Październik 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Listopad 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Grudzień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Rocznie 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 552 zł
Zaliczka na podatek 588 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 132,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 588,00 0,00 4 992,12
Luty 6 132,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 588,00 0,00 4 992,12
Marzec 6 132,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 1 471,00 0,00 4 109,12
Kwiecień 6 132,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 1 483,00 0,00 4 097,12
Maj 6 132,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 1 483,00 0,00 4 097,12
Czerwiec 6 132,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 1 483,00 0,00 4 097,12
Lipiec 6 132,00 176,27 72,24 0,00 551,88 15,08 1 398,00 0,00 3 918,53
Sierpień 6 132,00 176,27 72,24 0,00 551,88 15,08 1 398,00 0,00 3 918,53
Wrzesień 6 132,00 176,27 72,24 0,00 551,88 15,08 1 398,00 0,00 3 918,53
Październik 6 132,00 176,27 72,24 0,00 551,88 15,08 1 398,00 0,00 3 918,53
Listopad 6 132,00 176,27 72,24 0,00 551,88 15,08 1 398,00 0,00 3 918,53
Grudzień 6 132,00 176,27 72,24 0,00 551,88 15,08 1 398,00 0,00 3 918,53
Rocznie 73 584,00 1 057,62 433,44 0,00 6 622,56 0,00 15 484,00 0,00 49 895,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 992 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.