Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 550 zł
Zaliczka na podatek 479 zł
Całość - kwota brutto 7 079 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Luty 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Marzec 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Kwiecień 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Maj 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Czerwiec 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Lipiec 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Sierpień 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Wrzesień 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Październik 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Listopad 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Grudzień 7 079,00 690,91 106,19 173,44 549,76 5 858,00 479,00 5 079,70
Rocznie 84 948,00 8 290,92 1 274,28 2 081,28 6 597,12 70 296,00 5 748,00 60 956,40
Wynagrodzenie pracownika 7 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 460 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 529 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Luty 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Marzec 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Kwiecień 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Maj 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Czerwiec 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Lipiec 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Sierpień 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Wrzesień 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Październik 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Listopad 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Grudzień 7 079,00 690,91 460,14 118,22 180,52 8 528,79 zł
Rocznie 84 948,00 8 290,92 5 521,68 1 418,64 2 166,24 102 345,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 079 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 529 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 537 zł
Zaliczka na podatek 349 zł
Całość - kwota brutto 6 723 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Luty 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Marzec 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Kwiecień 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Maj 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Czerwiec 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Lipiec 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Sierpień 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Wrzesień 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Październik 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Listopad 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Grudzień 6 723,00 656,16 100,85 0,00 536,94 4 773,00 349,00 5 080,05
Rocznie 80 676,00 7 873,92 1 210,20 0,00 6 443,28 57 276,00 4 188,00 60 960,60
Wynagrodzenie pracownika 6 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Luty 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Marzec 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Kwiecień 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Maj 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Czerwiec 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Lipiec 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Sierpień 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Wrzesień 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Październik 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Listopad 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Grudzień 6 723,00 656,16 437,00 0,00 171,43 7 987,59 zł
Rocznie 80 676,00 7 873,92 5 244,00 0,00 2 057,16 95 851,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 800 zł
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Lipiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Sierpień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Wrzesień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Październik 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Listopad 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Grudzień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Rocznie 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 448,00 9 600,00 60 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Lipiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Sierpień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Wrzesień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Październik 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Listopad 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Grudzień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Rocznie 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 686 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 128 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 686,00 0,00 5 079,66
Luty 6 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 686,00 0,00 5 079,66
Marzec 6 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 686,00 0,00 5 079,66
Kwiecień 6 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 686,00 0,00 5 079,66
Maj 6 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 686,00 0,00 5 079,66
Czerwiec 6 128,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 686,00 0,00 5 079,66
Lipiec 6 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 647,00 0,00 4 890,97
Sierpień 6 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 647,00 0,00 4 890,97
Wrzesień 6 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 647,00 0,00 4 890,97
Październik 6 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 647,00 0,00 4 890,97
Listopad 6 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 647,00 0,00 4 890,97
Grudzień 6 128,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 647,00 0,00 4 890,97
Rocznie 73 536,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 998,00 0,00 59 823,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 128 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 080 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ