Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 54 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 43 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 549 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Luty 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Marzec 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Kwiecień 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Maj 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Czerwiec 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Lipiec 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Sierpień 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Wrzesień 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Październik 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Listopad 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Grudzień 549,00 53,58 8,24 13,45 42,64 224,00 0,00 431,09
Rocznie 6 588,00 642,96 98,88 161,40 0,00 2 688,00 0,00 5 173,08
Wynagrodzenie pracownika 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 54 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Luty 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Marzec 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Kwiecień 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Maj 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Czerwiec 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Lipiec 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Sierpień 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Wrzesień 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Październik 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Listopad 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Grudzień 549,00 53,58 35,69 9,17 14,00 661,44 zł
Rocznie 6 588,00 642,96 428,28 110,04 168,00 7 937,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 549 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 431 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 431 zł netto poniesie łączny koszt równy 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 50 zł
Zaliczka na podatek 53 zł
Całość - kwota brutto 626 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Luty 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Marzec 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Kwiecień 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Maj 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Czerwiec 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Lipiec 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Sierpień 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Wrzesień 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Październik 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Listopad 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Grudzień 626,00 61,10 9,39 0,00 50,00 444,00 53,00 452,23
Rocznie 7 512,00 733,20 112,68 0,00 600,00 5 328,00 36,00 5 426,76
Wynagrodzenie pracownika 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 744 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Luty 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Marzec 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Kwiecień 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Maj 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Czerwiec 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Lipiec 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Sierpień 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Wrzesień 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Październik 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Listopad 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Grudzień 626,00 61,10 40,69 0,00 15,97 743,76 zł
Rocznie 7 512,00 733,20 488,28 0,00 191,64 8 925,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 452 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 452 zł netto poniesie łączny koszt równy 744 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 74 zł
Całość - kwota brutto 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Luty 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Marzec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Kwiecień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Maj 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Czerwiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Lipiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Sierpień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Wrzesień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Październik 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Listopad 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Grudzień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Rocznie 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 888,00 5 640,00
Wynagrodzenie pracownika 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 544 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Luty 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Marzec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Kwiecień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Maj 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Czerwiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Lipiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Sierpień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Wrzesień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Październik 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Listopad 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Grudzień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Rocznie 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 544 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 474 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 203,10
Luty 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 203,10
Marzec 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 203,10
Kwiecień 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 203,10
Maj 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 203,10
Czerwiec 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 203,10
Lipiec 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -60,49
Sierpień 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -60,49
Wrzesień 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -60,49
Październik 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -60,49
Listopad 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -60,49
Grudzień 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -60,49
Rocznie 5 688,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 855,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 203 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.