Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 53 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 545 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Luty 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Marzec 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Kwiecień 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Maj 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Czerwiec 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Lipiec 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Sierpień 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Wrzesień 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Październik 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Listopad 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Grudzień 545,00 53,19 8,18 13,35 0,00 220,00 0,00 470,28
Rocznie 6 540,00 638,28 98,16 160,20 0,00 2 640,00 0,00 5 643,36
Wynagrodzenie pracownika 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 53 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Luty 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Marzec 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Kwiecień 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Maj 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Czerwiec 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Lipiec 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Sierpień 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Wrzesień 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Październik 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Listopad 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Grudzień 545,00 53,19 35,43 9,10 13,90 656,62 zł
Rocznie 6 540,00 638,28 425,16 109,20 166,80 7 879,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 545 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 50 zł
Zaliczka na podatek 32 zł
Całość - kwota brutto 622 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Luty 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Marzec 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Kwiecień 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Maj 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Czerwiec 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Lipiec 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Sierpień 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Wrzesień 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Październik 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Listopad 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Grudzień 622,00 60,71 9,33 0,00 49,68 442,00 32,00 470,28
Rocznie 7 464,00 728,52 111,96 0,00 596,16 5 304,00 384,00 5 643,36
Wynagrodzenie pracownika 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 61 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 15 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 739 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Luty 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Marzec 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Kwiecień 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Maj 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Czerwiec 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Lipiec 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Sierpień 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Wrzesień 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Październik 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Listopad 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Grudzień 622,00 60,71 40,43 0,00 15,86 739,00 zł
Rocznie 7 464,00 728,52 485,16 0,00 190,32 8 868,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 622 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 739 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 74 zł
Całość - kwota brutto 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Luty 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Marzec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Kwiecień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Maj 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Czerwiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Lipiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Sierpień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Wrzesień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Październik 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Listopad 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Grudzień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 74,00 470,00
Rocznie 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 888,00 5 640,00
Wynagrodzenie pracownika 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 544 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Luty 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Marzec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Kwiecień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Maj 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Czerwiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Lipiec 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Sierpień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Wrzesień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Październik 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Listopad 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Grudzień 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 zł
Rocznie 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 544 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 470 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
Luty 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
Marzec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
Kwiecień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
Maj 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
Czerwiec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
Lipiec 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 206,41
Sierpień 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 206,41
Wrzesień 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 206,41
Październik 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 206,41
Listopad 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 206,41
Grudzień 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 206,41
Rocznie 5 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 470 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.