Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 480 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 54 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Luty 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Marzec 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Kwiecień 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Maj 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Czerwiec 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Lipiec 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Sierpień 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Wrzesień 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Październik 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Listopad 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Grudzień 556,00 54,27 8,34 13,62 0,00 230,00 0,00 479,77
Rocznie 6 672,00 651,24 100,08 163,44 0,00 2 760,00 0,00 5 757,24
Wynagrodzenie pracownika 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 54 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 14 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Luty 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Marzec 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Kwiecień 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Maj 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Czerwiec 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Lipiec 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Sierpień 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Wrzesień 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Październik 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Listopad 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Grudzień 556,00 54,27 36,14 9,29 14,18 669,88 zł
Rocznie 6 672,00 651,24 433,68 111,48 170,16 8 038,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 62 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 51 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 635 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Luty 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Marzec 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Kwiecień 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Maj 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Czerwiec 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Lipiec 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Sierpień 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Wrzesień 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Październik 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Listopad 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Grudzień 635,00 61,98 9,53 0,00 50,71 451,00 33,00 479,78
Rocznie 7 620,00 743,76 114,36 0,00 608,52 5 412,00 396,00 5 757,36
Wynagrodzenie pracownika 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 62 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 754 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Luty 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Marzec 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Kwiecień 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Maj 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Czerwiec 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Lipiec 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Sierpień 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Wrzesień 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Październik 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Listopad 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Grudzień 635,00 61,98 41,28 0,00 16,20 754,46 zł
Rocznie 7 620,00 743,76 495,36 0,00 194,40 9 053,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 635 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 754 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Luty 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Marzec 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Kwiecień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Maj 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Czerwiec 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Lipiec 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Sierpień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Wrzesień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Październik 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Listopad 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Grudzień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 76,00 480,00
Rocznie 6 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 912,00 5 760,00
Wynagrodzenie pracownika 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Luty 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Marzec 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Kwiecień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Maj 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Czerwiec 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Lipiec 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Sierpień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Wrzesień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Październik 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Listopad 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Grudzień 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,00 zł
Rocznie 6 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 480 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Luty 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Marzec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Kwiecień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Maj 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Czerwiec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Lipiec 480,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 216,41
Sierpień 480,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 216,41
Wrzesień 480,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 216,41
Październik 480,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 216,41
Listopad 480,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 216,41
Grudzień 480,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 216,41
Rocznie 5 760,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ