Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Całość - kwota brutto 7 008 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Luty 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Marzec 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Kwiecień 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Maj 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Czerwiec 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Lipiec 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Sierpień 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Wrzesień 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Październik 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Listopad 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Grudzień 7 008,00 683,98 105,12 171,70 544,25 5 797,00 473,00 5 029,95
Rocznie 84 096,00 8 207,76 1 261,44 2 060,40 6 531,00 69 564,00 5 676,00 60 359,40
Wynagrodzenie pracownika 7 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 443 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Luty 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Marzec 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Kwiecień 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Maj 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Czerwiec 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Lipiec 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Sierpień 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Wrzesień 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Październik 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Listopad 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Grudzień 7 008,00 683,98 455,52 117,03 178,71 8 443,24 zł
Rocznie 84 096,00 8 207,76 5 466,24 1 404,36 2 144,52 101 318,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 008 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 443 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 532 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Całość - kwota brutto 6 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Luty 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Marzec 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Kwiecień 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Maj 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Czerwiec 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Lipiec 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Sierpień 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Wrzesień 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Październik 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Listopad 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Grudzień 6 657,00 649,72 99,86 0,00 531,67 4 726,00 346,00 5 029,75
Rocznie 79 884,00 7 796,64 1 198,32 0,00 6 380,04 56 712,00 4 152,00 60 357,00
Wynagrodzenie pracownika 6 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 433 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 909 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Luty 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Marzec 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Kwiecień 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Maj 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Czerwiec 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Lipiec 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Sierpień 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Wrzesień 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Październik 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Listopad 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Grudzień 6 657,00 649,72 432,71 0,00 169,76 7 909,19 zł
Rocznie 79 884,00 7 796,64 5 192,52 0,00 2 037,12 94 910,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 909 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 792 zł
Całość - kwota brutto 5 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Luty 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Marzec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Kwiecień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Maj 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Czerwiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Lipiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Sierpień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Wrzesień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Październik 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Listopad 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Grudzień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Rocznie 69 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 896,00 9 504,00 60 360,00
Wynagrodzenie pracownika 5 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 822 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Luty 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Marzec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Kwiecień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Maj 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Czerwiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Lipiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Sierpień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Wrzesień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Październik 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Listopad 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Grudzień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Rocznie 69 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 822 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 660 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 072 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 660,00 0,00 5 030,19
Luty 6 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 660,00 0,00 5 030,19
Marzec 6 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 660,00 0,00 5 030,19
Kwiecień 6 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 660,00 0,00 5 030,19
Maj 6 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 660,00 0,00 5 030,19
Czerwiec 6 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 660,00 0,00 5 030,19
Lipiec 6 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 618,00 0,00 4 826,99
Sierpień 6 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 618,00 0,00 4 826,99
Wrzesień 6 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 618,00 0,00 4 826,99
Październik 6 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 618,00 0,00 4 826,99
Listopad 6 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 618,00 0,00 4 826,99
Grudzień 6 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 618,00 0,00 4 826,99
Rocznie 72 864,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 668,00 0,00 59 143,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 030 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ