Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 395 zł
Całość - kwota brutto 7 004 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Luty 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Marzec 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Kwiecień 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Maj 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Czerwiec 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Lipiec 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Sierpień 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Wrzesień 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Październik 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Listopad 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Grudzień 7 004,00 683,59 105,06 171,60 543,94 5 794,00 395,00 5 104,81
Rocznie 84 048,00 8 203,08 1 260,72 2 059,20 4 743,36 69 528,00 0,00 61 257,72
Wynagrodzenie pracownika 7 004 zł
Ubezpieczenie emerytalne 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 438 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Luty 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Marzec 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Kwiecień 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Maj 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Czerwiec 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Lipiec 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Sierpień 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Wrzesień 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Październik 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Listopad 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Grudzień 7 004,00 683,59 455,26 116,97 178,60 8 438,42 zł
Rocznie 84 048,00 8 203,08 5 463,12 1 403,64 2 143,20 101 261,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 004 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 105 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 105 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 438 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 532 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Całość - kwota brutto 6 661 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Luty 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Marzec 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Kwiecień 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Maj 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Czerwiec 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Lipiec 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Sierpień 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Wrzesień 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Październik 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Listopad 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Grudzień 6 661,00 650,11 99,92 0,00 531,99 4 729,00 567,00 4 811,50
Rocznie 79 932,00 7 801,32 1 199,04 0,00 6 383,88 56 748,00 420,00 57 738,00
Wynagrodzenie pracownika 6 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 433 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Luty 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Marzec 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Kwiecień 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Maj 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Czerwiec 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Lipiec 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Sierpień 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Wrzesień 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Październik 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Listopad 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Grudzień 6 661,00 650,11 432,97 0,00 169,85 7 913,93 zł
Rocznie 79 932,00 7 801,32 5 195,64 0,00 2 038,20 94 967,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 661 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 812 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 812 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 792 zł
Całość - kwota brutto 5 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Luty 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Marzec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Kwiecień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Maj 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Czerwiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Lipiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Sierpień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Wrzesień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Październik 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Listopad 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Grudzień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658,00 792,00 5 030,00
Rocznie 69 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 896,00 9 504,00 60 360,00
Wynagrodzenie pracownika 5 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 822 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Luty 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Marzec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Kwiecień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Maj 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Czerwiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Lipiec 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Sierpień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Wrzesień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Październik 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Listopad 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Grudzień 5 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 822,00 zł
Rocznie 69 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 822 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 546 zł
Zaliczka na podatek 582 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 072,00 0,00 0,00 0,00 546,48 0,00 582,00 0,00 4 943,52
Luty 6 072,00 0,00 0,00 0,00 546,48 0,00 582,00 0,00 4 943,52
Marzec 6 072,00 0,00 0,00 0,00 546,48 0,00 1 448,00 0,00 4 077,52
Kwiecień 6 072,00 0,00 0,00 0,00 546,48 0,00 1 471,00 0,00 4 054,52
Maj 6 072,00 0,00 0,00 0,00 546,48 0,00 1 471,00 0,00 4 054,52
Czerwiec 6 072,00 0,00 0,00 0,00 546,48 0,00 1 471,00 0,00 4 054,52
Lipiec 6 072,00 176,27 72,24 0,00 546,48 15,08 1 387,00 0,00 3 874,93
Sierpień 6 072,00 176,27 72,24 0,00 546,48 15,08 1 387,00 0,00 3 874,93
Wrzesień 6 072,00 176,27 72,24 0,00 546,48 15,08 1 387,00 0,00 3 874,93
Październik 6 072,00 176,27 72,24 0,00 546,48 15,08 1 387,00 0,00 3 874,93
Listopad 6 072,00 176,27 72,24 0,00 546,48 15,08 1 387,00 0,00 3 874,93
Grudzień 6 072,00 176,27 72,24 0,00 546,48 15,08 1 387,00 0,00 3 874,93
Rocznie 72 864,00 1 057,62 433,44 0,00 6 557,76 0,00 15 347,00 0,00 49 377,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 944 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.