Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 170 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 540 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Całość - kwota brutto 6 948 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Luty 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Marzec 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Kwiecień 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Maj 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Czerwiec 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Lipiec 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Sierpień 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Wrzesień 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Październik 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Listopad 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Grudzień 6 948,00 678,12 104,22 170,23 539,59 5 745,00 389,00 5 066,84
Rocznie 83 376,00 8 137,44 1 250,64 2 042,76 4 672,80 68 940,00 0,00 60 802,08
Wynagrodzenie pracownika 6 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 371 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Luty 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Marzec 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Kwiecień 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Maj 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Czerwiec 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Lipiec 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Sierpień 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Wrzesień 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Październik 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Listopad 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Grudzień 6 948,00 678,12 451,62 116,03 177,18 8 370,95 zł
Rocznie 83 376,00 8 137,44 5 419,44 1 392,36 2 126,16 100 451,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 948 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 067 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 371 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 528 zł
Zaliczka na podatek 563 zł
Całość - kwota brutto 6 608 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Luty 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Marzec 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Kwiecień 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Maj 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Czerwiec 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Lipiec 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Sierpień 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Wrzesień 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Październik 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Listopad 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Grudzień 6 608,00 644,94 99,12 0,00 527,75 4 691,00 563,00 4 773,27
Rocznie 79 296,00 7 739,28 1 189,44 0,00 6 333,00 56 292,00 420,00 57 279,24
Wynagrodzenie pracownika 6 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 851 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Luty 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Marzec 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Kwiecień 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Maj 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Czerwiec 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Lipiec 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Sierpień 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Wrzesień 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Październik 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Listopad 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Grudzień 6 608,00 644,94 429,52 0,00 168,51 7 850,97 zł
Rocznie 79 296,00 7 739,28 5 154,24 0,00 2 022,12 94 211,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 608 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 773 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 773 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 851 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 785 zł
Całość - kwota brutto 5 775 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Luty 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Marzec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Kwiecień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Maj 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Czerwiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Lipiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Sierpień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Wrzesień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Październik 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Listopad 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Grudzień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Rocznie 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 440,00 9 420,00 59 880,00
Wynagrodzenie pracownika 5 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Luty 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Marzec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Kwiecień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Maj 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Czerwiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Lipiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Sierpień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Wrzesień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Październik 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Listopad 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Grudzień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Rocznie 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 542 zł
Zaliczka na podatek 577 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 024 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 024,00 0,00 0,00 0,00 542,16 0,00 577,00 0,00 4 904,84
Luty 6 024,00 0,00 0,00 0,00 542,16 0,00 577,00 0,00 4 904,84
Marzec 6 024,00 0,00 0,00 0,00 542,16 0,00 1 430,00 0,00 4 051,84
Kwiecień 6 024,00 0,00 0,00 0,00 542,16 0,00 1 461,00 0,00 4 020,84
Maj 6 024,00 0,00 0,00 0,00 542,16 0,00 1 461,00 0,00 4 020,84
Czerwiec 6 024,00 0,00 0,00 0,00 542,16 0,00 1 461,00 0,00 4 020,84
Lipiec 6 024,00 176,27 72,24 0,00 542,16 15,08 1 377,00 0,00 3 841,25
Sierpień 6 024,00 176,27 72,24 0,00 542,16 15,08 1 377,00 0,00 3 841,25
Wrzesień 6 024,00 176,27 72,24 0,00 542,16 15,08 1 377,00 0,00 3 841,25
Październik 6 024,00 176,27 72,24 0,00 542,16 15,08 1 377,00 0,00 3 841,25
Listopad 6 024,00 176,27 72,24 0,00 542,16 15,08 1 377,00 0,00 3 841,25
Grudzień 6 024,00 176,27 72,24 0,00 542,16 15,08 1 377,00 0,00 3 841,25
Rocznie 72 288,00 1 057,62 433,44 0,00 6 505,92 0,00 15 229,00 0,00 48 971,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 905 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.