Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 679 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 170 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 540 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 6 952 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Luty 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Marzec 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Kwiecień 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Maj 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Czerwiec 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Lipiec 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Sierpień 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Wrzesień 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Październik 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Listopad 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Grudzień 6 952,00 678,52 104,28 170,32 539,90 5 749,00 469,00 4 989,98
Rocznie 83 424,00 8 142,24 1 251,36 2 043,84 6 478,80 68 988,00 5 628,00 59 879,76
Wynagrodzenie pracownika 6 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 679 zł
Ubezpieczenie rentowe 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Luty 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Marzec 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Kwiecień 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Maj 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Czerwiec 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Lipiec 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Sierpień 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Wrzesień 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Październik 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Listopad 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Grudzień 6 952,00 678,52 451,88 116,10 177,27 8 375,77 zł
Rocznie 83 424,00 8 142,24 5 422,56 1 393,20 2 127,24 100 509,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 527 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Całość - kwota brutto 6 604 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Luty 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Marzec 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Kwiecień 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Maj 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Czerwiec 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Lipiec 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Sierpień 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Wrzesień 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Październik 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Listopad 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Grudzień 6 604,00 644,55 99,06 0,00 527,44 4 688,00 343,00 4 989,95
Rocznie 79 248,00 7 734,60 1 188,72 0,00 6 329,28 56 256,00 4 116,00 59 879,40
Wynagrodzenie pracownika 6 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 846 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Luty 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Marzec 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Kwiecień 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Maj 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Czerwiec 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Lipiec 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Sierpień 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Wrzesień 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Październik 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Listopad 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Grudzień 6 604,00 644,55 429,26 0,00 168,40 7 846,21 zł
Rocznie 79 248,00 7 734,60 5 151,12 0,00 2 020,80 94 154,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 604 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 846 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 785 zł
Całość - kwota brutto 5 775 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Luty 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Marzec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Kwiecień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Maj 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Czerwiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Lipiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Sierpień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Wrzesień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Październik 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Listopad 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Grudzień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 620,00 785,00 4 990,00
Rocznie 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 440,00 9 420,00 59 880,00
Wynagrodzenie pracownika 5 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Luty 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Marzec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Kwiecień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Maj 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Czerwiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Lipiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Sierpień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Wrzesień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Październik 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Listopad 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Grudzień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 775,00 zł
Rocznie 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 651 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 023 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 651,00 0,00 4 990,19
Luty 6 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 651,00 0,00 4 990,19
Marzec 6 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 651,00 0,00 4 990,19
Kwiecień 6 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 651,00 0,00 4 990,19
Maj 6 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 651,00 0,00 4 990,19
Czerwiec 6 023,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 651,00 0,00 4 990,19
Lipiec 6 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 610,00 0,00 4 785,99
Sierpień 6 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 610,00 0,00 4 785,99
Wrzesień 6 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 610,00 0,00 4 785,99
Październik 6 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 610,00 0,00 4 785,99
Listopad 6 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 610,00 0,00 4 785,99
Grudzień 6 023,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 610,00 0,00 4 785,99
Rocznie 72 276,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 566,00 0,00 58 657,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 990 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ