Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 171 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 542 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Całość - kwota brutto 6 976 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Luty 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Marzec 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Kwiecień 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Maj 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Czerwiec 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Lipiec 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Sierpień 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Wrzesień 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Październik 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Listopad 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Grudzień 6 976,00 680,86 104,64 170,91 541,76 5 770,00 392,00 5 085,83
Rocznie 83 712,00 8 170,32 1 255,68 2 050,92 4 708,80 69 240,00 0,00 61 029,96
Wynagrodzenie pracownika 6 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 453 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Luty 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Marzec 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Kwiecień 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Maj 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Czerwiec 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Lipiec 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Sierpień 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Wrzesień 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Październik 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Listopad 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Grudzień 6 976,00 680,86 453,44 116,50 177,89 8 404,69 zł
Rocznie 83 712,00 8 170,32 5 441,28 1 398,00 2 134,68 100 856,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 086 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 086 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 647 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 530 zł
Zaliczka na podatek 565 zł
Całość - kwota brutto 6 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Luty 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Marzec 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Kwiecień 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Maj 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Czerwiec 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Lipiec 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Sierpień 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Wrzesień 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Październik 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Listopad 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Grudzień 6 634,00 647,48 99,51 0,00 529,83 4 710,00 565,00 4 791,98
Rocznie 79 608,00 7 769,76 1 194,12 0,00 6 357,96 56 520,00 420,00 57 503,76
Wynagrodzenie pracownika 6 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 647 zł
Ubezpieczenie rentowe 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 882 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Luty 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Marzec 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Kwiecień 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Maj 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Czerwiec 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Lipiec 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Sierpień 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Wrzesień 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Październik 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Listopad 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Grudzień 6 634,00 647,48 431,21 0,00 169,16 7 881,85 zł
Rocznie 79 608,00 7 769,76 5 174,52 0,00 2 029,92 94 582,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 792 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 882 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 789 zł
Całość - kwota brutto 5 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Luty 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Marzec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Kwiecień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Maj 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Czerwiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Lipiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Sierpień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Wrzesień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Październik 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Listopad 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Grudzień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Rocznie 69 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 668,00 9 468,00 60 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Luty 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Marzec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Kwiecień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Maj 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Czerwiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Lipiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Sierpień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Wrzesień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Październik 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Listopad 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Grudzień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Rocznie 69 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 544 zł
Zaliczka na podatek 580 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 048,00 0,00 0,00 0,00 544,32 0,00 580,00 0,00 4 923,68
Luty 6 048,00 0,00 0,00 0,00 544,32 0,00 580,00 0,00 4 923,68
Marzec 6 048,00 0,00 0,00 0,00 544,32 0,00 1 439,00 0,00 4 064,68
Kwiecień 6 048,00 0,00 0,00 0,00 544,32 0,00 1 466,00 0,00 4 037,68
Maj 6 048,00 0,00 0,00 0,00 544,32 0,00 1 466,00 0,00 4 037,68
Czerwiec 6 048,00 0,00 0,00 0,00 544,32 0,00 1 466,00 0,00 4 037,68
Lipiec 6 048,00 176,27 72,24 0,00 544,32 15,08 1 382,00 0,00 3 858,09
Sierpień 6 048,00 176,27 72,24 0,00 544,32 15,08 1 382,00 0,00 3 858,09
Wrzesień 6 048,00 176,27 72,24 0,00 544,32 15,08 1 382,00 0,00 3 858,09
Październik 6 048,00 176,27 72,24 0,00 544,32 15,08 1 382,00 0,00 3 858,09
Listopad 6 048,00 176,27 72,24 0,00 544,32 15,08 1 382,00 0,00 3 858,09
Grudzień 6 048,00 176,27 72,24 0,00 544,32 15,08 1 382,00 0,00 3 858,09
Rocznie 72 576,00 1 057,62 433,44 0,00 6 531,84 0,00 15 289,00 0,00 49 173,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 924 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.