Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 171 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 542 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Całość - kwota brutto 6 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Luty 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Marzec 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Kwiecień 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Maj 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Czerwiec 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Lipiec 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Sierpień 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Wrzesień 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Październik 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Listopad 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Grudzień 6 980,00 681,25 104,70 171,01 542,07 5 773,00 471,00 5 009,97
Rocznie 83 760,00 8 175,00 1 256,40 2 052,12 6 504,84 69 276,00 5 652,00 60 119,64
Wynagrodzenie pracownika 6 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Luty 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Marzec 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Kwiecień 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Maj 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Czerwiec 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Lipiec 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Sierpień 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Wrzesień 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Październik 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Listopad 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Grudzień 6 980,00 681,25 453,70 116,57 177,99 8 409,51 zł
Rocznie 83 760,00 8 175,00 5 444,40 1 398,84 2 135,88 100 914,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 647 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 530 zł
Zaliczka na podatek 344 zł
Całość - kwota brutto 6 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Luty 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Marzec 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Kwiecień 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Maj 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Czerwiec 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Lipiec 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Sierpień 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Wrzesień 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Październik 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Listopad 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Grudzień 6 630,00 647,09 99,45 0,00 529,51 4 707,00 344,00 5 009,95
Rocznie 79 560,00 7 765,08 1 193,40 0,00 6 354,12 56 484,00 4 128,00 60 119,40
Wynagrodzenie pracownika 6 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 647 zł
Ubezpieczenie rentowe 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 877 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Luty 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Marzec 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Kwiecień 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Maj 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Czerwiec 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Lipiec 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Sierpień 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Wrzesień 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Październik 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Listopad 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Grudzień 6 630,00 647,09 430,95 0,00 169,07 7 877,11 zł
Rocznie 79 560,00 7 765,08 5 171,40 0,00 2 028,84 94 525,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 877 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 789 zł
Całość - kwota brutto 5 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Luty 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Marzec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Kwiecień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Maj 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Czerwiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Lipiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Sierpień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Wrzesień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Październik 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Listopad 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Grudzień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 639,00 789,00 5 010,00
Rocznie 69 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 668,00 9 468,00 60 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Luty 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Marzec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Kwiecień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Maj 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Czerwiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Lipiec 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Sierpień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Wrzesień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Październik 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Listopad 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Grudzień 5 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799,00 zł
Rocznie 69 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 044 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 044,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 672,00 0,00 5 009,66
Luty 6 044,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 672,00 0,00 5 009,66
Marzec 6 044,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 672,00 0,00 5 009,66
Kwiecień 6 044,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 672,00 0,00 5 009,66
Maj 6 044,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 672,00 0,00 5 009,66
Czerwiec 6 044,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 672,00 0,00 5 009,66
Lipiec 6 044,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 633,00 0,00 4 820,97
Sierpień 6 044,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 633,00 0,00 4 820,97
Wrzesień 6 044,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 633,00 0,00 4 820,97
Październik 6 044,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 633,00 0,00 4 820,97
Listopad 6 044,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 633,00 0,00 4 820,97
Grudzień 6 044,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 633,00 0,00 4 820,97
Rocznie 72 528,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 830,00 0,00 58 983,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 044 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 010 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ