Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 547 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Całość - kwota brutto 7 047 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Luty 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Marzec 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Kwiecień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Maj 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Czerwiec 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Lipiec 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Sierpień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Wrzesień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Październik 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Listopad 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Grudzień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 400,00 5 133,57
Rocznie 84 564,00 8 253,48 1 268,52 2 071,80 4 796,64 69 972,00 0,00 61 602,84
Wynagrodzenie pracownika 7 047 zł
Ubezpieczenie emerytalne 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 458 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Luty 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Marzec 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Kwiecień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Maj 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Czerwiec 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Lipiec 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Sierpień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Wrzesień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Październik 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Listopad 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Grudzień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Rocznie 84 564,00 8 253,48 5 496,72 1 412,16 2 156,40 101 882,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 047 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 134 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 134 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Całość - kwota brutto 6 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Luty 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Marzec 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Kwiecień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Maj 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Czerwiec 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Lipiec 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Sierpień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Wrzesień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Październik 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Listopad 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Grudzień 6 700,00 653,92 100,50 0,00 535,10 4 756,00 571,00 4 839,76
Rocznie 80 400,00 7 847,04 1 206,00 0,00 6 421,20 57 072,00 432,00 58 077,12
Wynagrodzenie pracownika 6 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Luty 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Marzec 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Kwiecień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Maj 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Czerwiec 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Lipiec 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Sierpień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Wrzesień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Październik 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Listopad 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Grudzień 6 700,00 653,92 435,50 0,00 170,85 7 960,27 zł
Rocznie 80 400,00 7 847,04 5 226,00 0,00 2 050,20 95 523,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 796 zł
Całość - kwota brutto 5 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Luty 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Marzec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Kwiecień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Maj 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Czerwiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Lipiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Sierpień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Wrzesień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Październik 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Listopad 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Grudzień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Rocznie 70 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 220,00 9 552,00 60 720,00
Wynagrodzenie pracownika 5 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Luty 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Marzec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Kwiecień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Maj 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Czerwiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Lipiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Sierpień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Wrzesień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Październik 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Listopad 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Grudzień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Rocznie 70 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 550 zł
Zaliczka na podatek 586 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 108,00 0,00 0,00 0,00 549,72 0,00 586,00 0,00 4 972,28
Luty 6 108,00 0,00 0,00 0,00 549,72 0,00 586,00 0,00 4 972,28
Marzec 6 108,00 0,00 0,00 0,00 549,72 0,00 1 462,00 0,00 4 096,28
Kwiecień 6 108,00 0,00 0,00 0,00 549,72 0,00 1 478,00 0,00 4 080,28
Maj 6 108,00 0,00 0,00 0,00 549,72 0,00 1 478,00 0,00 4 080,28
Czerwiec 6 108,00 0,00 0,00 0,00 549,72 0,00 1 478,00 0,00 4 080,28
Lipiec 6 108,00 176,27 72,24 0,00 549,72 15,08 1 394,00 0,00 3 900,69
Sierpień 6 108,00 176,27 72,24 0,00 549,72 15,08 1 394,00 0,00 3 900,69
Wrzesień 6 108,00 176,27 72,24 0,00 549,72 15,08 1 394,00 0,00 3 900,69
Październik 6 108,00 176,27 72,24 0,00 549,72 15,08 1 394,00 0,00 3 900,69
Listopad 6 108,00 176,27 72,24 0,00 549,72 15,08 1 394,00 0,00 3 900,69
Grudzień 6 108,00 176,27 72,24 0,00 549,72 15,08 1 394,00 0,00 3 900,69
Rocznie 73 296,00 1 057,62 433,44 0,00 6 596,64 0,00 15 432,00 0,00 49 685,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 972 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.