Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 547 zł
Zaliczka na podatek 19 zł
Całość - kwota brutto 7 047 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Luty 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Marzec 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Kwiecień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Maj 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Czerwiec 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Lipiec 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Sierpień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Wrzesień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Październik 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Listopad 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Grudzień 7 047,00 687,79 105,71 172,65 547,28 5 831,00 19,00 5 514,57
Rocznie 84 564,00 8 253,48 1 268,52 2 071,80 6 567,36 69 972,00 228,00 66 174,84
Wynagrodzenie pracownika 7 047 zł
Ubezpieczenie emerytalne 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 458 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Luty 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Marzec 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Kwiecień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Maj 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Czerwiec 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Lipiec 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Sierpień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Wrzesień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Październik 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Listopad 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Grudzień 7 047,00 687,79 458,06 117,68 179,70 8 490,23 zł
Rocznie 84 564,00 8 253,48 5 496,72 1 412,16 2 156,40 101 882,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 047 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 515 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 535 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 6 697 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Luty 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Marzec 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Kwiecień 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Maj 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Czerwiec 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Lipiec 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Sierpień 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Wrzesień 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Październik 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Listopad 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Grudzień 6 697,00 653,63 100,46 0,00 534,86 4 754,00 348,00 5 060,05
Rocznie 80 364,00 7 843,56 1 205,52 0,00 6 418,32 57 048,00 4 176,00 60 720,60
Wynagrodzenie pracownika 6 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 957 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Luty 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Marzec 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Kwiecień 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Maj 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Czerwiec 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Lipiec 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Sierpień 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Wrzesień 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Październik 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Listopad 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Grudzień 6 697,00 653,63 435,31 0,00 170,78 7 956,72 zł
Rocznie 80 364,00 7 843,56 5 223,72 0,00 2 049,36 95 480,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 697 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 957 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 796 zł
Całość - kwota brutto 5 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Luty 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Marzec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Kwiecień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Maj 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Czerwiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Lipiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Sierpień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Wrzesień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Październik 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Listopad 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Grudzień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,00 796,00 5 060,00
Rocznie 70 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 220,00 9 552,00 60 720,00
Wynagrodzenie pracownika 5 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Luty 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Marzec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Kwiecień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Maj 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Czerwiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Lipiec 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Sierpień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Wrzesień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Październik 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Listopad 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Grudzień 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,00 zł
Rocznie 70 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 612 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 0,00 5 488,00
Luty 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00 0,00 5 458,00
Marzec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,00 0,00 4 573,00
Kwiecień 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,00 0,00 4 573,00
Maj 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,00 0,00 4 573,00
Czerwiec 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,00 0,00 4 573,00
Lipiec 6 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 443,00 0,00 4 393,41
Sierpień 6 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 443,00 0,00 4 393,41
Wrzesień 6 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 443,00 0,00 4 393,41
Październik 6 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 443,00 0,00 4 393,41
Listopad 6 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 443,00 0,00 4 393,41
Grudzień 6 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 443,00 0,00 4 393,41
Rocznie 73 200,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 16 020,00 0,00 55 598,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 488 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.