Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 171 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 543 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 6 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Luty 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Marzec 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Kwiecień 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Maj 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Czerwiec 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Lipiec 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Sierpień 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Wrzesień 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Październik 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Listopad 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Grudzień 6 990,00 682,22 104,85 171,26 542,85 5 782,00 394,00 5 094,82
Rocznie 83 880,00 8 186,64 1 258,20 2 055,12 4 726,08 69 384,00 0,00 61 137,84
Wynagrodzenie pracownika 6 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Luty 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Marzec 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Kwiecień 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Maj 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Czerwiec 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Lipiec 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Sierpień 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Wrzesień 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Październik 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Listopad 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Grudzień 6 990,00 682,22 454,35 116,73 178,25 8 421,55 zł
Rocznie 83 880,00 8 186,64 5 452,20 1 400,76 2 139,00 101 058,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 095 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 095 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 531 zł
Zaliczka na podatek 566 zł
Całość - kwota brutto 6 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Luty 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Marzec 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Kwiecień 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Maj 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Czerwiec 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Lipiec 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Sierpień 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Wrzesień 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Październik 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Listopad 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Grudzień 6 648,00 648,84 99,72 0,00 530,95 4 720,00 566,00 4 802,09
Rocznie 79 776,00 7 786,08 1 196,64 0,00 6 371,40 56 640,00 420,00 57 625,08
Wynagrodzenie pracownika 6 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 432 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Luty 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Marzec 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Kwiecień 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Maj 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Czerwiec 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Lipiec 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Sierpień 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Wrzesień 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Październik 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Listopad 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Grudzień 6 648,00 648,84 432,12 0,00 169,53 7 898,49 zł
Rocznie 79 776,00 7 786,08 5 185,44 0,00 2 034,36 94 781,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 802 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 802 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 790 zł
Całość - kwota brutto 5 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Luty 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Marzec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Kwiecień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Maj 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Czerwiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Lipiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Sierpień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Wrzesień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Październik 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Listopad 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Grudzień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,00 790,00 5 020,00
Rocznie 69 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 776,00 9 480,00 60 240,00
Wynagrodzenie pracownika 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Luty 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Marzec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Kwiecień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Maj 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Czerwiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Lipiec 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Sierpień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Wrzesień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Październik 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Listopad 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Grudzień 5 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 810,00 zł
Rocznie 69 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 545 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 060,00 0,00 0,00 0,00 545,40 0,00 581,00 0,00 4 933,60
Luty 6 060,00 0,00 0,00 0,00 545,40 0,00 581,00 0,00 4 933,60
Marzec 6 060,00 0,00 0,00 0,00 545,40 0,00 1 444,00 0,00 4 070,60
Kwiecień 6 060,00 0,00 0,00 0,00 545,40 0,00 1 468,00 0,00 4 046,60
Maj 6 060,00 0,00 0,00 0,00 545,40 0,00 1 468,00 0,00 4 046,60
Czerwiec 6 060,00 0,00 0,00 0,00 545,40 0,00 1 468,00 0,00 4 046,60
Lipiec 6 060,00 176,27 72,24 0,00 545,40 15,08 1 384,00 0,00 3 867,01
Sierpień 6 060,00 176,27 72,24 0,00 545,40 15,08 1 384,00 0,00 3 867,01
Wrzesień 6 060,00 176,27 72,24 0,00 545,40 15,08 1 384,00 0,00 3 867,01
Październik 6 060,00 176,27 72,24 0,00 545,40 15,08 1 384,00 0,00 3 867,01
Listopad 6 060,00 176,27 72,24 0,00 545,40 15,08 1 384,00 0,00 3 867,01
Grudzień 6 060,00 176,27 72,24 0,00 545,40 15,08 1 384,00 0,00 3 867,01
Rocznie 72 720,00 1 057,62 433,44 0,00 6 544,80 0,00 15 314,00 0,00 49 279,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 934 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.