Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 549 zł
Zaliczka na podatek 478 zł
Całość - kwota brutto 7 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Luty 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Marzec 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Kwiecień 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Maj 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Czerwiec 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Lipiec 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Sierpień 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Wrzesień 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Październik 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Listopad 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Grudzień 7 065,00 689,54 105,98 173,09 548,68 5 846,00 478,00 5 069,71
Rocznie 84 780,00 8 274,48 1 271,76 2 077,08 6 584,16 70 152,00 5 736,00 60 836,52
Wynagrodzenie pracownika 7 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 173 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 512 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Luty 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Marzec 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Kwiecień 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Maj 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Czerwiec 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Lipiec 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Sierpień 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Wrzesień 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Październik 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Listopad 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Grudzień 7 065,00 689,54 459,23 117,99 180,16 8 511,92 zł
Rocznie 84 780,00 8 274,48 5 510,76 1 415,88 2 161,92 102 143,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 512 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 536 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 6 709 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Luty 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Marzec 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Kwiecień 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Maj 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Czerwiec 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Lipiec 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Sierpień 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Wrzesień 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Październik 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Listopad 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Grudzień 6 709,00 654,80 100,64 0,00 535,82 4 763,00 348,00 5 069,74
Rocznie 80 508,00 7 857,60 1 207,68 0,00 6 429,84 57 156,00 4 176,00 60 836,88
Wynagrodzenie pracownika 6 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 971 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Luty 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Marzec 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Kwiecień 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Maj 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Czerwiec 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Lipiec 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Sierpień 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Wrzesień 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Październik 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Listopad 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Grudzień 6 709,00 654,80 436,09 0,00 171,08 7 970,97 zł
Rocznie 80 508,00 7 857,60 5 233,08 0,00 2 052,96 95 651,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 709 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 971 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 798 zł
Całość - kwota brutto 5 868 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Luty 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Marzec 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Kwiecień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Maj 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Czerwiec 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Lipiec 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Sierpień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Wrzesień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Październik 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Listopad 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Grudzień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 798,00 5 070,00
Rocznie 70 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 328,00 9 576,00 60 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 868 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Luty 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Marzec 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Kwiecień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Maj 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Czerwiec 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Lipiec 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Sierpień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Wrzesień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Październik 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Listopad 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Grudzień 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868,00 zł
Rocznie 70 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 868 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 868 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 668 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 120 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 668,00 0,00 5 070,19
Luty 6 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 668,00 0,00 5 070,19
Marzec 6 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 668,00 0,00 5 070,19
Kwiecień 6 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 668,00 0,00 5 070,19
Maj 6 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 668,00 0,00 5 070,19
Czerwiec 6 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 668,00 0,00 5 070,19
Lipiec 6 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 626,00 0,00 4 866,99
Sierpień 6 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 626,00 0,00 4 866,99
Wrzesień 6 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 626,00 0,00 4 866,99
Październik 6 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 626,00 0,00 4 866,99
Listopad 6 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 626,00 0,00 4 866,99
Grudzień 6 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 626,00 0,00 4 866,99
Rocznie 73 440,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 764,00 0,00 59 623,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 070 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ