Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 545 zł
Zaliczka na podatek 474 zł
Całość - kwota brutto 7 022 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Luty 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Marzec 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Kwiecień 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Maj 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Czerwiec 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Lipiec 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Sierpień 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Wrzesień 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Październik 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Listopad 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Grudzień 7 022,00 685,35 105,33 172,04 545,34 5 809,00 474,00 5 039,94
Rocznie 84 264,00 8 224,20 1 263,96 2 064,48 6 544,08 69 708,00 5 688,00 60 479,28
Wynagrodzenie pracownika 7 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Luty 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Marzec 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Kwiecień 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Maj 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Czerwiec 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Lipiec 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Sierpień 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Wrzesień 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Październik 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Listopad 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Grudzień 7 022,00 685,35 456,43 117,27 179,06 8 460,11 zł
Rocznie 84 264,00 8 224,20 5 477,16 1 407,24 2 148,72 101 521,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 022 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 651 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 533 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Całość - kwota brutto 6 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Luty 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Marzec 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Kwiecień 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Maj 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Czerwiec 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Lipiec 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Sierpień 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Wrzesień 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Październik 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Listopad 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Grudzień 6 670,00 650,99 100,05 0,00 532,71 4 735,00 346,00 5 040,25
Rocznie 80 040,00 7 811,88 1 200,60 0,00 6 392,52 56 820,00 4 152,00 60 483,00
Wynagrodzenie pracownika 6 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 651 zł
Ubezpieczenie rentowe 434 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 925 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Luty 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Marzec 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Kwiecień 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Maj 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Czerwiec 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Lipiec 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Sierpień 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Wrzesień 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Październik 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Listopad 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Grudzień 6 670,00 650,99 433,55 0,00 170,09 7 924,63 zł
Rocznie 80 040,00 7 811,88 5 202,60 0,00 2 041,08 95 095,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 925 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 793 zł
Całość - kwota brutto 5 833 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Luty 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Marzec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Kwiecień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Maj 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Czerwiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Lipiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Sierpień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Wrzesień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Październik 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Listopad 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Grudzień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Rocznie 69 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 992,00 9 516,00 60 480,00
Wynagrodzenie pracownika 5 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 833 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Luty 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Marzec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Kwiecień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Maj 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Czerwiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Lipiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Sierpień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Wrzesień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Październik 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Listopad 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Grudzień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Rocznie 69 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 833 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 833 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 662 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 084 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 662,00 0,00 5 040,19
Luty 6 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 662,00 0,00 5 040,19
Marzec 6 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 662,00 0,00 5 040,19
Kwiecień 6 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 662,00 0,00 5 040,19
Maj 6 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 662,00 0,00 5 040,19
Czerwiec 6 084,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 662,00 0,00 5 040,19
Lipiec 6 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 620,00 0,00 4 836,99
Sierpień 6 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 620,00 0,00 4 836,99
Wrzesień 6 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 620,00 0,00 4 836,99
Październik 6 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 620,00 0,00 4 836,99
Listopad 6 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 620,00 0,00 4 836,99
Grudzień 6 084,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 620,00 0,00 4 836,99
Rocznie 73 008,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 692,00 0,00 59 263,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 040 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ