Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 545 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 7 018 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Luty 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Marzec 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Kwiecień 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Maj 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Czerwiec 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Lipiec 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Sierpień 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Wrzesień 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Październik 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Listopad 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Grudzień 7 018,00 684,96 105,27 171,94 545,02 5 806,00 397,00 5 113,81
Rocznie 84 216,00 8 219,52 1 263,24 2 063,28 4 760,64 69 672,00 0,00 61 365,72
Wynagrodzenie pracownika 7 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 455 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Luty 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Marzec 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Kwiecień 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Maj 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Czerwiec 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Lipiec 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Sierpień 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Wrzesień 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Październik 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Listopad 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Grudzień 7 018,00 684,96 456,17 117,20 178,96 8 455,29 zł
Rocznie 84 216,00 8 219,52 5 474,04 1 406,40 2 147,52 101 463,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 018 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 114 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 114 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 455 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 651 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 533 zł
Zaliczka na podatek 569 zł
Całość - kwota brutto 6 674 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Luty 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Marzec 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Kwiecień 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Maj 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Czerwiec 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Lipiec 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Sierpień 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Wrzesień 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Październik 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Listopad 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Grudzień 6 674,00 651,38 100,11 0,00 533,03 4 738,00 569,00 4 820,92
Rocznie 80 088,00 7 816,56 1 201,32 0,00 6 396,36 56 856,00 432,00 57 851,04
Wynagrodzenie pracownika 6 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 651 zł
Ubezpieczenie rentowe 434 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 929 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Luty 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Marzec 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Kwiecień 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Maj 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Czerwiec 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Lipiec 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Sierpień 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Wrzesień 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Październik 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Listopad 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Grudzień 6 674,00 651,38 433,81 0,00 170,18 7 929,37 zł
Rocznie 80 088,00 7 816,56 5 205,72 0,00 2 042,16 95 152,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 821 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 821 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 929 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 793 zł
Całość - kwota brutto 5 833 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Luty 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Marzec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Kwiecień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Maj 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Czerwiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Lipiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Sierpień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Wrzesień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Październik 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Listopad 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Grudzień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 666,00 793,00 5 040,00
Rocznie 69 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 992,00 9 516,00 60 480,00
Wynagrodzenie pracownika 5 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 833 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Luty 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Marzec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Kwiecień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Maj 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Czerwiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Lipiec 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Sierpień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Wrzesień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Październik 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Listopad 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Grudzień 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 833,00 zł
Rocznie 69 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 833 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 833 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 548 zł
Zaliczka na podatek 583 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 084,00 0,00 0,00 0,00 547,56 0,00 583,00 0,00 4 953,44
Luty 6 084,00 0,00 0,00 0,00 547,56 0,00 583,00 0,00 4 953,44
Marzec 6 084,00 0,00 0,00 0,00 547,56 0,00 1 453,00 0,00 4 083,44
Kwiecień 6 084,00 0,00 0,00 0,00 547,56 0,00 1 473,00 0,00 4 063,44
Maj 6 084,00 0,00 0,00 0,00 547,56 0,00 1 473,00 0,00 4 063,44
Czerwiec 6 084,00 0,00 0,00 0,00 547,56 0,00 1 473,00 0,00 4 063,44
Lipiec 6 084,00 176,27 72,24 0,00 547,56 15,08 1 389,00 0,00 3 883,85
Sierpień 6 084,00 176,27 72,24 0,00 547,56 15,08 1 389,00 0,00 3 883,85
Wrzesień 6 084,00 176,27 72,24 0,00 547,56 15,08 1 389,00 0,00 3 883,85
Październik 6 084,00 176,27 72,24 0,00 547,56 15,08 1 389,00 0,00 3 883,85
Listopad 6 084,00 176,27 72,24 0,00 547,56 15,08 1 389,00 0,00 3 883,85
Grudzień 6 084,00 176,27 72,24 0,00 547,56 15,08 1 389,00 0,00 3 883,85
Rocznie 73 008,00 1 057,62 433,44 0,00 6 570,72 0,00 15 372,00 0,00 49 483,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 953 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.