Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 680 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 171 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 541 zł
Zaliczka na podatek 470 zł
Całość - kwota brutto 6 966 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Luty 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Marzec 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Kwiecień 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Maj 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Czerwiec 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Lipiec 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Sierpień 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Wrzesień 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Październik 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Listopad 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Grudzień 6 966,00 679,88 104,49 170,67 540,99 5 761,00 470,00 4 999,97
Rocznie 83 592,00 8 158,56 1 253,88 2 048,04 6 491,88 69 132,00 5 640,00 59 999,64
Wynagrodzenie pracownika 6 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 680 zł
Ubezpieczenie rentowe 453 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 171 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 393 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Luty 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Marzec 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Kwiecień 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Maj 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Czerwiec 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Lipiec 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Sierpień 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Wrzesień 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Październik 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Listopad 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Grudzień 6 966,00 679,88 452,79 116,33 177,64 8 392,64 zł
Rocznie 83 592,00 8 158,56 5 433,48 1 395,96 2 131,68 100 711,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 966 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 393 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 646 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 529 zł
Zaliczka na podatek 344 zł
Całość - kwota brutto 6 618 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Luty 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Marzec 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Kwiecień 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Maj 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Czerwiec 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Lipiec 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Sierpień 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Wrzesień 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Październik 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Listopad 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Grudzień 6 618,00 645,92 99,27 0,00 528,55 4 698,00 344,00 5 000,26
Rocznie 79 416,00 7 751,04 1 191,24 0,00 6 342,60 56 376,00 4 128,00 60 003,12
Wynagrodzenie pracownika 6 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 646 zł
Ubezpieczenie rentowe 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Luty 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Marzec 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Kwiecień 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Maj 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Czerwiec 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Lipiec 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Sierpień 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Wrzesień 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Październik 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Listopad 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Grudzień 6 618,00 645,92 430,17 0,00 168,76 7 862,85 zł
Rocznie 79 416,00 7 751,04 5 162,04 0,00 2 025,12 94 354,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 787 zł
Całość - kwota brutto 5 787 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Luty 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Marzec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Kwiecień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Maj 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Czerwiec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Lipiec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Sierpień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Wrzesień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Październik 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Listopad 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Grudzień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 630,00 787,00 5 000,00
Rocznie 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 560,00 9 444,00 60 000,00
Wynagrodzenie pracownika 5 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 787 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Luty 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Marzec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Kwiecień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Maj 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Czerwiec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Lipiec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Sierpień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Wrzesień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Październik 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Listopad 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Grudzień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,00 zł
Rocznie 69 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 787 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 035 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 653,00 0,00 5 000,19
Luty 6 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 653,00 0,00 5 000,19
Marzec 6 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 653,00 0,00 5 000,19
Kwiecień 6 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 653,00 0,00 5 000,19
Maj 6 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 653,00 0,00 5 000,19
Czerwiec 6 035,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 653,00 0,00 5 000,19
Lipiec 6 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 612,00 0,00 4 795,99
Sierpień 6 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 612,00 0,00 4 795,99
Wrzesień 6 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 612,00 0,00 4 795,99
Październik 6 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 612,00 0,00 4 795,99
Listopad 6 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 612,00 0,00 4 795,99
Grudzień 6 035,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 612,00 0,00 4 795,99
Rocznie 72 420,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 590,00 0,00 58 777,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ