Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 546 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Całość - kwota brutto 7 036 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Luty 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Marzec 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Kwiecień 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Maj 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Czerwiec 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Lipiec 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Sierpień 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Wrzesień 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Październik 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Listopad 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Grudzień 7 036,00 686,71 105,54 172,38 546,42 5 821,00 475,00 5 049,95
Rocznie 84 432,00 8 240,52 1 266,48 2 068,56 6 557,04 69 852,00 5 700,00 60 599,40
Wynagrodzenie pracownika 7 036 zł
Ubezpieczenie emerytalne 687 zł
Ubezpieczenie rentowe 457 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Luty 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Marzec 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Kwiecień 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Maj 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Czerwiec 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Lipiec 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Sierpień 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Wrzesień 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Październik 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Listopad 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Grudzień 7 036,00 686,71 457,34 117,50 179,42 8 476,97 zł
Rocznie 84 432,00 8 240,52 5 488,08 1 410,00 2 153,04 101 723,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 534 zł
Zaliczka na podatek 347 zł
Całość - kwota brutto 6 683 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Luty 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Marzec 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Kwiecień 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Maj 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Czerwiec 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Lipiec 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Sierpień 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Wrzesień 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Październik 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Listopad 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Grudzień 6 683,00 652,26 100,25 0,00 533,74 4 744,00 347,00 5 049,75
Rocznie 80 196,00 7 827,12 1 203,00 0,00 6 404,88 56 928,00 4 164,00 60 597,00
Wynagrodzenie pracownika 6 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 434 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Luty 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Marzec 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Kwiecień 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Maj 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Czerwiec 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Lipiec 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Sierpień 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Wrzesień 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Październik 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Listopad 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Grudzień 6 683,00 652,26 434,40 0,00 170,41 7 940,07 zł
Rocznie 80 196,00 7 827,12 5 212,80 0,00 2 044,92 95 280,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 683 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 795 zł
Całość - kwota brutto 5 845 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Luty 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Marzec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Kwiecień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Maj 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Czerwiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Lipiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Sierpień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Wrzesień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Październik 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Listopad 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Grudzień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Rocznie 70 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 112,00 9 540,00 60 600,00
Wynagrodzenie pracownika 5 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Luty 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Marzec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Kwiecień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Maj 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Czerwiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Lipiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Sierpień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Wrzesień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Październik 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Listopad 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Grudzień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Rocznie 70 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 845 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 096 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 664,00 0,00 5 050,19
Luty 6 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 664,00 0,00 5 050,19
Marzec 6 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 664,00 0,00 5 050,19
Kwiecień 6 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 664,00 0,00 5 050,19
Maj 6 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 664,00 0,00 5 050,19
Czerwiec 6 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 664,00 0,00 5 050,19
Lipiec 6 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 622,00 0,00 4 846,99
Sierpień 6 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 622,00 0,00 4 846,99
Wrzesień 6 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 622,00 0,00 4 846,99
Październik 6 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 622,00 0,00 4 846,99
Listopad 6 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 622,00 0,00 4 846,99
Grudzień 6 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 622,00 0,00 4 846,99
Rocznie 73 152,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 716,00 0,00 59 383,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 050 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ