Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 546 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 7 033 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Luty 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Marzec 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Kwiecień 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Maj 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Czerwiec 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Lipiec 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Sierpień 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Wrzesień 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Październik 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Listopad 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Grudzień 7 033,00 686,42 105,50 172,31 546,19 5 819,00 398,00 5 124,58
Rocznie 84 396,00 8 237,04 1 266,00 2 067,72 4 779,36 69 828,00 0,00 61 494,96
Wynagrodzenie pracownika 7 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 457 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 117 zł
Fundusz Pracy (FP) 172 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 473 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Luty 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Marzec 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Kwiecień 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Maj 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Czerwiec 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Lipiec 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Sierpień 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Wrzesień 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Październik 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Listopad 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Grudzień 7 033,00 686,42 457,15 117,45 179,34 8 473,36 zł
Rocznie 84 396,00 8 237,04 5 485,80 1 409,40 2 152,08 101 680,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 033 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 125 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 473 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 653 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 534 zł
Zaliczka na podatek 570 zł
Całość - kwota brutto 6 687 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Luty 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Marzec 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Kwiecień 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Maj 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Czerwiec 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Lipiec 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Sierpień 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Wrzesień 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Październik 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Listopad 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Grudzień 6 687,00 652,65 100,31 0,00 534,06 4 747,00 570,00 4 830,34
Rocznie 80 244,00 7 831,80 1 203,72 0,00 6 408,72 56 964,00 432,00 57 964,08
Wynagrodzenie pracownika 6 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 653 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 945 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Luty 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Marzec 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Kwiecień 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Maj 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Czerwiec 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Lipiec 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Sierpień 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Wrzesień 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Październik 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Listopad 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Grudzień 6 687,00 652,65 434,66 0,00 170,52 7 944,83 zł
Rocznie 80 244,00 7 831,80 5 215,92 0,00 2 046,24 95 337,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 945 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 795 zł
Całość - kwota brutto 5 845 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Luty 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Marzec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Kwiecień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Maj 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Czerwiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Lipiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Sierpień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Wrzesień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Październik 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Listopad 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Grudzień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,00 795,00 5 050,00
Rocznie 70 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 112,00 9 540,00 60 600,00
Wynagrodzenie pracownika 5 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 845 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Luty 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Marzec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Kwiecień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Maj 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Czerwiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Lipiec 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Sierpień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Wrzesień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Październik 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Listopad 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Grudzień 5 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 845,00 zł
Rocznie 70 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 845 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 845 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 549 zł
Zaliczka na podatek 585 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 096,00 0,00 0,00 0,00 548,64 0,00 585,00 0,00 4 962,36
Luty 6 096,00 0,00 0,00 0,00 548,64 0,00 585,00 0,00 4 962,36
Marzec 6 096,00 0,00 0,00 0,00 548,64 0,00 1 457,00 0,00 4 090,36
Kwiecień 6 096,00 0,00 0,00 0,00 548,64 0,00 1 475,00 0,00 4 072,36
Maj 6 096,00 0,00 0,00 0,00 548,64 0,00 1 475,00 0,00 4 072,36
Czerwiec 6 096,00 0,00 0,00 0,00 548,64 0,00 1 475,00 0,00 4 072,36
Lipiec 6 096,00 176,27 72,24 0,00 548,64 15,08 1 391,00 0,00 3 892,77
Sierpień 6 096,00 176,27 72,24 0,00 548,64 15,08 1 391,00 0,00 3 892,77
Wrzesień 6 096,00 176,27 72,24 0,00 548,64 15,08 1 391,00 0,00 3 892,77
Październik 6 096,00 176,27 72,24 0,00 548,64 15,08 1 391,00 0,00 3 892,77
Listopad 6 096,00 176,27 72,24 0,00 548,64 15,08 1 391,00 0,00 3 892,77
Grudzień 6 096,00 176,27 72,24 0,00 548,64 15,08 1 391,00 0,00 3 892,77
Rocznie 73 152,00 1 057,62 433,44 0,00 6 583,68 0,00 15 398,00 0,00 49 588,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 962 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.