Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 170 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 538 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Całość - kwota brutto 6 933 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Luty 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Marzec 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Kwiecień 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Maj 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Czerwiec 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Lipiec 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Sierpień 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Wrzesień 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Październik 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Listopad 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Grudzień 6 933,00 676,66 104,00 169,86 538,42 5 732,00 388,00 5 056,06
Rocznie 83 196,00 8 119,92 1 248,00 2 038,32 4 654,08 68 784,00 0,00 60 672,72
Wynagrodzenie pracownika 6 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 353 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Luty 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Marzec 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Kwiecień 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Maj 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Czerwiec 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Lipiec 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Sierpień 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Wrzesień 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Październik 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Listopad 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Grudzień 6 933,00 676,66 450,65 115,78 176,79 8 352,88 zł
Rocznie 83 196,00 8 119,92 5 407,80 1 389,36 2 121,48 100 234,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 933 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 056 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 353 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 527 zł
Zaliczka na podatek 562 zł
Całość - kwota brutto 6 595 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Luty 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Marzec 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Kwiecień 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Maj 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Czerwiec 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Lipiec 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Sierpień 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Wrzesień 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Październik 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Listopad 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Grudzień 6 595,00 643,67 98,93 0,00 526,72 4 682,00 562,00 4 763,84
Rocznie 79 140,00 7 724,04 1 187,16 0,00 6 320,64 56 184,00 420,00 57 166,08
Wynagrodzenie pracownika 6 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 836 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Luty 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Marzec 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Kwiecień 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Maj 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Czerwiec 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Lipiec 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Sierpień 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Wrzesień 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Październik 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Listopad 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Grudzień 6 595,00 643,67 428,68 0,00 168,18 7 835,53 zł
Rocznie 79 140,00 7 724,04 5 144,16 0,00 2 018,16 94 026,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 595 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 764 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 764 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 836 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 784 zł
Całość - kwota brutto 5 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Luty 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Marzec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Kwiecień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Maj 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Czerwiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Lipiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Sierpień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Wrzesień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Październik 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Listopad 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Grudzień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Rocznie 69 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 332,00 9 408,00 59 760,00
Wynagrodzenie pracownika 5 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Luty 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Marzec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Kwiecień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Maj 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Czerwiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Lipiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Sierpień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Wrzesień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Październik 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Listopad 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Grudzień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Rocznie 69 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 541 zł
Zaliczka na podatek 576 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 012,00 0,00 0,00 0,00 541,08 0,00 576,00 0,00 4 894,92
Luty 6 012,00 0,00 0,00 0,00 541,08 0,00 576,00 0,00 4 894,92
Marzec 6 012,00 0,00 0,00 0,00 541,08 0,00 1 426,00 0,00 4 044,92
Kwiecień 6 012,00 0,00 0,00 0,00 541,08 0,00 1 459,00 0,00 4 011,92
Maj 6 012,00 0,00 0,00 0,00 541,08 0,00 1 459,00 0,00 4 011,92
Czerwiec 6 012,00 0,00 0,00 0,00 541,08 0,00 1 459,00 0,00 4 011,92
Lipiec 6 012,00 176,27 72,24 0,00 541,08 15,08 1 375,00 0,00 3 832,33
Sierpień 6 012,00 176,27 72,24 0,00 541,08 15,08 1 375,00 0,00 3 832,33
Wrzesień 6 012,00 176,27 72,24 0,00 541,08 15,08 1 375,00 0,00 3 832,33
Październik 6 012,00 176,27 72,24 0,00 541,08 15,08 1 375,00 0,00 3 832,33
Listopad 6 012,00 176,27 72,24 0,00 541,08 15,08 1 375,00 0,00 3 832,33
Grudzień 6 012,00 176,27 72,24 0,00 541,08 15,08 1 375,00 0,00 3 832,33
Rocznie 72 144,00 1 057,62 433,44 0,00 6 492,96 0,00 15 205,00 0,00 48 864,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 895 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.