Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 170 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 539 zł
Zaliczka na podatek 467 zł
Całość - kwota brutto 6 937 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Luty 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Marzec 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Kwiecień 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Maj 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Czerwiec 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Lipiec 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Sierpień 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Wrzesień 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Październik 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Listopad 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Grudzień 6 937,00 677,05 104,06 169,96 538,73 5 736,00 467,00 4 980,20
Rocznie 83 244,00 8 124,60 1 248,72 2 039,52 6 464,76 68 832,00 5 604,00 59 762,40
Wynagrodzenie pracownika 6 937 zł
Ubezpieczenie emerytalne 677 zł
Ubezpieczenie rentowe 451 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 358 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Luty 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Marzec 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Kwiecień 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Maj 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Czerwiec 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Lipiec 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Sierpień 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Wrzesień 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Październik 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Listopad 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Grudzień 6 937,00 677,05 450,91 115,85 176,90 8 357,71 zł
Rocznie 83 244,00 8 124,60 5 410,92 1 390,20 2 122,80 100 292,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 937 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 358 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 526 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Całość - kwota brutto 6 591 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Luty 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Marzec 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Kwiecień 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Maj 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Czerwiec 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Lipiec 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Sierpień 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Wrzesień 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Październik 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Listopad 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Grudzień 6 591,00 643,28 98,87 0,00 526,40 4 679,00 342,00 4 980,45
Rocznie 79 092,00 7 719,36 1 186,44 0,00 6 316,80 56 148,00 4 104,00 59 765,40
Wynagrodzenie pracownika 6 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 428 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Luty 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Marzec 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Kwiecień 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Maj 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Czerwiec 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Lipiec 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Sierpień 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Wrzesień 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Październik 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Listopad 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Grudzień 6 591,00 643,28 428,42 0,00 168,07 7 830,77 zł
Rocznie 79 092,00 7 719,36 5 141,04 0,00 2 016,84 93 969,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 591 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 784 zł
Całość - kwota brutto 5 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Luty 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Marzec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Kwiecień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Maj 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Czerwiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Lipiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Sierpień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Wrzesień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Październik 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Listopad 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Grudzień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611,00 784,00 4 980,00
Rocznie 69 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 332,00 9 408,00 59 760,00
Wynagrodzenie pracownika 5 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Luty 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Marzec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Kwiecień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Maj 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Czerwiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Lipiec 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Sierpień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Wrzesień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Październik 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Listopad 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Grudzień 5 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,00 zł
Rocznie 69 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 011 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 649,00 0,00 4 980,19
Luty 6 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 649,00 0,00 4 980,19
Marzec 6 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 649,00 0,00 4 980,19
Kwiecień 6 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 649,00 0,00 4 980,19
Maj 6 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 649,00 0,00 4 980,19
Czerwiec 6 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 649,00 0,00 4 980,19
Lipiec 6 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 608,00 0,00 4 775,99
Sierpień 6 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 608,00 0,00 4 775,99
Wrzesień 6 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 608,00 0,00 4 775,99
Październik 6 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 608,00 0,00 4 775,99
Listopad 6 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 608,00 0,00 4 775,99
Grudzień 6 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 608,00 0,00 4 775,99
Rocznie 72 132,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 542,00 0,00 58 537,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ