Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 536 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Całość - kwota brutto 6 905 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Luty 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Marzec 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Kwiecień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Maj 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Czerwiec 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Lipiec 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Sierpień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Wrzesień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Październik 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Listopad 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Grudzień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 385,00 5 037,07
Rocznie 82 860,00 8 087,16 1 242,96 2 030,04 4 619,52 68 496,00 0,00 60 444,84
Wynagrodzenie pracownika 6 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Luty 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Marzec 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Kwiecień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Maj 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Czerwiec 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Lipiec 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Sierpień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Wrzesień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Październik 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Listopad 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Grudzień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Rocznie 82 860,00 8 087,16 5 385,96 1 383,72 2 112,96 99 829,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 905 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 037 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 037 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 525 zł
Zaliczka na podatek 560 zł
Całość - kwota brutto 6 568 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Luty 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Marzec 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Kwiecień 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Maj 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Czerwiec 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Lipiec 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Sierpień 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Wrzesień 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Październik 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Listopad 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Grudzień 6 568,00 641,04 98,52 0,00 524,56 4 663,00 560,00 4 744,32
Rocznie 78 816,00 7 692,48 1 182,24 0,00 6 294,72 55 956,00 420,00 56 931,84
Wynagrodzenie pracownika 6 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 427 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Luty 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Marzec 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Kwiecień 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Maj 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Czerwiec 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Lipiec 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Sierpień 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Wrzesień 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Październik 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Listopad 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Grudzień 6 568,00 641,04 426,92 0,00 167,49 7 803,45 zł
Rocznie 78 816,00 7 692,48 5 123,04 0,00 2 009,88 93 641,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 568 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 744 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 744 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 781 zł
Całość - kwota brutto 5 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Luty 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Marzec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Kwiecień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Maj 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Czerwiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Lipiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Sierpień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Wrzesień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Październik 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Listopad 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Grudzień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Rocznie 68 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 116,00 9 372,00 59 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Luty 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Marzec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Kwiecień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Maj 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Czerwiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Lipiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Sierpień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Wrzesień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Październik 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Listopad 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Grudzień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Rocznie 68 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 539 zł
Zaliczka na podatek 573 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 988,00 0,00 0,00 0,00 538,92 0,00 573,00 0,00 4 876,08
Luty 5 988,00 0,00 0,00 0,00 538,92 0,00 573,00 0,00 4 876,08
Marzec 5 988,00 0,00 0,00 0,00 538,92 0,00 1 416,00 0,00 4 033,08
Kwiecień 5 988,00 0,00 0,00 0,00 538,92 0,00 1 454,00 0,00 3 995,08
Maj 5 988,00 0,00 0,00 0,00 538,92 0,00 1 454,00 0,00 3 995,08
Czerwiec 5 988,00 0,00 0,00 0,00 538,92 0,00 1 454,00 0,00 3 995,08
Lipiec 5 988,00 176,27 72,24 0,00 538,92 15,08 1 370,00 0,00 3 815,49
Sierpień 5 988,00 176,27 72,24 0,00 538,92 15,08 1 370,00 0,00 3 815,49
Wrzesień 5 988,00 176,27 72,24 0,00 538,92 15,08 1 370,00 0,00 3 815,49
Październik 5 988,00 176,27 72,24 0,00 538,92 15,08 1 370,00 0,00 3 815,49
Listopad 5 988,00 176,27 72,24 0,00 538,92 15,08 1 370,00 0,00 3 815,49
Grudzień 5 988,00 176,27 72,24 0,00 538,92 15,08 1 370,00 0,00 3 815,49
Rocznie 71 856,00 1 057,62 433,44 0,00 6 467,04 0,00 15 144,00 0,00 48 663,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 876 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.