Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 536 zł
Zaliczka na podatek 9 zł
Całość - kwota brutto 6 905 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Luty 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Marzec 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Kwiecień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Maj 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Czerwiec 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Lipiec 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Sierpień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Wrzesień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Październik 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Listopad 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Grudzień 6 905,00 673,93 103,58 169,17 536,25 5 708,00 9,00 5 413,07
Rocznie 82 860,00 8 087,16 1 242,96 2 030,04 6 435,00 68 496,00 108,00 64 956,84
Wynagrodzenie pracownika 6 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Luty 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Marzec 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Kwiecień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Maj 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Czerwiec 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Lipiec 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Sierpień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Wrzesień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Październik 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Listopad 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Grudzień 6 905,00 673,93 448,83 115,31 176,08 8 319,15 zł
Rocznie 82 860,00 8 087,16 5 385,96 1 383,72 2 112,96 99 829,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 905 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 413 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 524 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Całość - kwota brutto 6 564 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Luty 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Marzec 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Kwiecień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Maj 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Czerwiec 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Lipiec 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Sierpień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Wrzesień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Październik 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Listopad 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Grudzień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Rocznie 78 768,00 7 687,80 1 181,52 0,00 6 290,88 55 920,00 4 092,00 59 515,80
Wynagrodzenie pracownika 6 564 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 427 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Luty 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Marzec 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Kwiecień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Maj 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Czerwiec 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Lipiec 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Sierpień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Wrzesień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Październik 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Listopad 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Grudzień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Rocznie 78 768,00 7 687,80 5 119,92 0,00 2 008,56 93 584,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 564 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 781 zł
Całość - kwota brutto 5 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Luty 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Marzec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Kwiecień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Maj 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Czerwiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Lipiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Sierpień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Wrzesień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Październik 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Listopad 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Grudzień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Rocznie 68 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 116,00 9 372,00 59 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Luty 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Marzec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Kwiecień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Maj 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Czerwiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Lipiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Sierpień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Wrzesień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Październik 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Listopad 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Grudzień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Rocznie 68 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 592 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,00 0,00 5 388,00
Luty 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,00 0,00 5 388,00
Marzec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 483,00 0,00 4 497,00
Kwiecień 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 489,00 0,00 4 491,00
Maj 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 489,00 0,00 4 491,00
Czerwiec 5 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 489,00 0,00 4 491,00
Lipiec 5 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 404,00 0,00 4 312,41
Sierpień 5 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 404,00 0,00 4 312,41
Wrzesień 5 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 404,00 0,00 4 312,41
Październik 5 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 404,00 0,00 4 312,41
Listopad 5 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 404,00 0,00 4 312,41
Grudzień 5 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 404,00 0,00 4 312,41
Rocznie 71 760,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 15 558,00 0,00 54 620,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 388 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.