Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 537 zł
Zaliczka na podatek 465 zł
Całość - kwota brutto 6 909 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Luty 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Marzec 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Kwiecień 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Maj 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Czerwiec 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Lipiec 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Sierpień 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Wrzesień 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Październik 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Listopad 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Grudzień 6 909,00 674,32 103,64 169,27 536,56 5 712,00 465,00 4 960,21
Rocznie 82 908,00 8 091,84 1 243,68 2 031,24 6 438,72 68 544,00 5 580,00 59 522,52
Wynagrodzenie pracownika 6 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 115 zł
Fundusz Pracy (FP) 169 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Luty 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Marzec 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Kwiecień 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Maj 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Czerwiec 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Lipiec 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Sierpień 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Wrzesień 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Październik 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Listopad 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Grudzień 6 909,00 674,32 449,09 115,38 176,18 8 323,97 zł
Rocznie 82 908,00 8 091,84 5 389,08 1 384,56 2 114,16 99 887,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 909 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 524 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Całość - kwota brutto 6 564 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Luty 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Marzec 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Kwiecień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Maj 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Czerwiec 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Lipiec 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Sierpień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Wrzesień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Październik 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Listopad 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Grudzień 6 564,00 640,65 98,46 0,00 524,24 4 660,00 341,00 4 959,65
Rocznie 78 768,00 7 687,80 1 181,52 0,00 6 290,88 55 920,00 4 092,00 59 515,80
Wynagrodzenie pracownika 6 564 zł
Ubezpieczenie emerytalne 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 427 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Luty 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Marzec 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Kwiecień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Maj 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Czerwiec 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Lipiec 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Sierpień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Wrzesień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Październik 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Listopad 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Grudzień 6 564,00 640,65 426,66 0,00 167,38 7 798,69 zł
Rocznie 78 768,00 7 687,80 5 119,92 0,00 2 008,56 93 584,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 564 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 781 zł
Całość - kwota brutto 5 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Luty 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Marzec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Kwiecień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Maj 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Czerwiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Lipiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Sierpień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Wrzesień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Październik 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Listopad 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Grudzień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593,00 781,00 4 960,00
Rocznie 68 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 116,00 9 372,00 59 520,00
Wynagrodzenie pracownika 5 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Luty 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Marzec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Kwiecień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Maj 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Czerwiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Lipiec 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Sierpień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Wrzesień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Październik 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Listopad 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Grudzień 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741,00 zł
Rocznie 68 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 662 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 984 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 662,00 0,00 4 959,66
Luty 5 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 662,00 0,00 4 959,66
Marzec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 662,00 0,00 4 959,66
Kwiecień 5 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 662,00 0,00 4 959,66
Maj 5 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 662,00 0,00 4 959,66
Czerwiec 5 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 662,00 0,00 4 959,66
Lipiec 5 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 623,00 0,00 4 770,97
Sierpień 5 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 623,00 0,00 4 770,97
Wrzesień 5 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 623,00 0,00 4 770,97
Październik 5 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 623,00 0,00 4 770,97
Listopad 5 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 623,00 0,00 4 770,97
Grudzień 5 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 623,00 0,00 4 770,97
Rocznie 71 808,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 710,00 0,00 58 383,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 960 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ